Erdő Péter: Jézus kereszthalála engesztelő áldozat

Ha Krisztusnak a keresztfán is az volt a legfontosabb, hogy nekünk Isten megbocsásson, hogy mi üdvözüljünk, akkor nekünk is úgy kell élnünk, hogy minden erőnkből erre törekszünk – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Nagypénteken, az esztergomi bazilikában.

A bíboros úgy fogalmazott: emberi módra beszél Jézus, amikor az Atyához imádkozik azokért, akik keresztre feszítették, akik kínozták, akik káromolják. Amit pedig számukra kér az a legfontosabb minden ember életében. Mert nem egészséget, nem szerencsét, nem gazdagságot, nem politikai szabadságot kér nekik, hanem Isten bocsánatát.

Hozzátette: számunkra, emberek számára a legfontosabb, hogy Isten megbocsásson nekünk, mert a halálon túl már csak ez számít. Örök életre születtünk, de sorsunk lehet örök boldogság vagy örök szenvedés. És Jézus ezért adta az életét, ezért vállalta, hogy engedelmeskedik az Atyának mindhalálig. Kereszthalála engesztelő áldozat.

Erdő Péter arra kérte a híveket, keressék életük minden helyzetében Isten akaratát, majd hozzátette: fejezzük ki imádságban Krisztus iránti szeretetünket és forduljunk együtt érző, segítő szeretettel a többi ember felé. Álljunk mellettük földi bajaikban és gondjaikban, főként pedig tegyünk meg mindent, hogy az üdvösségre jussanak. Ezért olyan nagyszerű a papi hivatás, mert legfőbb célja Isten dicsőségének és az emberek üdvösségének közvetlen szolgálata – mondta az egyházfő.

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja. Ekkor Jézus elítélésére, megkínzására, valamint halálának és temetésének napjára emlékezik a katolikus egyház. Ezen a napon nincs szentmise és az egyház szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. Nagypénteken a templomokban felolvassák vagy énekelve előadják a passiót, így idézve fel Krisztus szenvedését.