Palánki Ferenc püspök: Örülünk annak, hogy hiszünk!

2019. január 22-27-e között rendezik meg Panamában a 34. ifjúsági világtalálkozót, amelyen jelen van Ferenc pápa is. A Szentatya január 23-28-a között tesz apostoli látogatást a közép-amerikai országban. A találkozó kiemelkedő eseménye volt január 25-én a Via Crucis, másnap az imavirrasztás. Január 27-én a katolikus egyházfő záró szentmisét mutat be. A magyar fiatalok csoportja Costa Ricában előtalálkozón vett részt, onnan érkezett Panamába, az Ifjúsági Világtalálkozóra. Azok számára, akik nem tudták vállalni a panamai utazást, Budapesten szerveznek ifjúsági találkozót. A PanamaNap névre keresztelt eseménynek a népligeti Elek Gyula Aréna ad otthont január 27-én. A találkozó üzenetéről és a fiatalokról Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspökkel beszélgettünk.

Vasárnap.hu: A nagy távolságra való tekintettel a magyar fiatalok delegációján kívül más nem nagyon tudott az Ifjúsági Világtalálkozón részt venni Panamában. A távol maradóknak mégis lehetőségük van bekapcsolódni a Szentatyával való találkozásba – a PanamaNap keretén belül. Pontosan hogyan?

Palánki Ferenc: Panamában forgat egy magyar tévéstáb, amely rendszeresen megosztja az itthoniakkal a kinti eseményeket. Az Ifjúsági Világtalálkozó oldala is rendszeresen tájékoztat. Tudjuk követni itthonról, hogy mi történik.

Vasárnap.hu: Hogyan foglalható össze a mostani találkozó üzenete?

Palánki Ferenc: Ferenc pápa az ifjúsági találkozók sorában immár harmadik alkalommal Jézus édesanyját, Máriát állítja a középpontba, a fiatalok elé. Mária egy olyan fiatal lány, aki egész életében igent tudott mondani Istenre, és ezért “boldognak hirdeti minden nemzedék”. A magyar találkozó mottója ugyanehhez a gondolathoz kapcsolódik: “íme, itt vagyok”. Ez a mondat utal az angyali üdvözletkor hallott feleletre: “Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint”. Vagyis

azért vagyok itt, hogy Máriához hasonlóan én is kimondjam Istennek az igent.

Vasárnap.hu: Manapság a fiatalok vállalkoznak ilyen “igenek” kimondására?

Palánki Ferenc: Istenre bízni az életünket bátor tett. Sokszor azt mondjuk Istennek, hogy jobban tudjuk, bizonyos helyzetekben számunkra mi a jó. Itt válik liberálissá a gondolkodásunk: bizonyos helyzetekben figyelembe veszem az isteni tanítást, máskor viszont kényelemből inkább félreteszem azt. A XVI. Benedek pápa által megfogalmazott “tolerancia diktatúrája” abban jelenik meg, hogy mindent szabad tolerálni – ez alól csak egy dolog a kivétel: az abszolút igazság.

A tolerancia diktatúrájában nem szabad elfogadni, hogy létezik abszolút igazság, mert ahhoz igazodni kellene.

Sajnos a “relativista lobbi” ma nagyon erős. Jézus Krisztus elválasztja az ószövetséget az újszövetségtől, a hamisságot az igazságtól, és a bűnt is az erénytől. Az igazság maga Jézus Krisztusban van.

Ferenc pápa egy fogvatartottat gyóntat a panamai Pacorában lévő fiatalkorúak börtönében 2019. január 25-én. A római katolikus egyházfő a január 22. és 27. között megrendezésre kerülő 34. Ifjúsági Világtalálkozóra érkezett a közép-amerikai országba. MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

Vasárnap.hu: Ferenc pápa idei üzenete csak a katolikus fiatalokat célozza meg?

Palánki Ferenc: A Szentatya a világ összes fiataljához szól – hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt. Ahogy a találkozót megelőző üzenetében is kifejezte: bátorítja őket az ifjúkor értékeinek felfedezésében. Elismeri szolgálatkészségüket, és azt kéri, hogy ezt a magatartást ültessék át a gyakorlatba a keresztény tanítás szerint. A felebarát szolgálatába állni nem csupán azt jelenti, hogy a cselekvésre készen állunk, hanem párbeszédbe kell lépni Istennel, meghallgatni őt, ahogyan Mária tette.

Az Istennel való kapcsolatból a szív csöndjében fölfedezzük identitásunkat és azt a hivatást, amelyre az Úr hív minket

– üzente a fiataloknak és mindannyiunknak Ferenc pápa.

Vasárnap.hu: Vajon az ilyen üzenetek hatására özönlenek a világ minden tájáról ezekre a találkozókra a fiatalok? Ezek szerint képesek elfogadni mindazt, amit az egyház az életükre nézve javasol nekik ?

Palánki Ferenc: Az egyházi előírások kétezer évesek. Manapság “konzervatívnak” számít az, aki ezekhez ragaszkodik, illetve “modernnek”, aki feloldja az előírásokat.

Az embernek akkor lesz emberhez méltó élete, ha Istenhez is méltó az.

A választott nép számára Isten nem azért írta elő a törvényeket és a parancsokat már az ószövetségi időkben, hogy akadályozza és korlátozza az életét, hanem azért, hogy rátalálhasson a boldogság és a szabadság útjára. Ádám és Éva is azért kapott szabályt rögtön az első perctől, hogy meg ne haljanak, és ezzel az engedelmességgel ki tudják mutatni az Isten iránti szeretetüket.

Vasárnap.hu: Bárki képes rátalálni erre a boldogságra?

Palánki Ferenc: A szívünkben él a vágy a boldogságra, amely csak az Isten útján érhető el. Ezt nevezhetjük akár ösztönnek, irányultságnak vagy vágyakozásnak. Annyi bizonyos, hogy mindenki személy szerint keresi a saját boldogságának útját.

Vasárnap.hu: A vágyaink nem egy esetben inkább a saját kis vágyaink felé képesek vinni bennünket. Mi a garancia arra, hogy tényleg a valódi boldogságra találunk rá?

Palánki Ferenc: Az ember Istenre képes lény – mondta XVI. Benedek pápa, vagyis az ember vágyakozik az Istennel való élet után. Persze a vágyaink másfelé is vezethetnek. Sokan úgy gondolják, hogy ne szóljon bele Isten az ő életükbe, legfeljebb csak akkor, amikor segítségre van szükség.

Isten megígéri, hogy ha az ő általa kijelölt úton jár az ember, akkor boldog lesz, és segít az ő kegyelmével, hogy ezen az úton képesek legyünk járni.

Segít megtalálni a hivatásunkat, és rámutat arra, hogy kik azok, akiknek odaadhatjuk az életünket.

Vasárnap.hu: Nem pont ettől az elköteleződéstől tart legjobban egy fiatal?

Palánki Ferenc: Sokan nem mernek elköteleződni, az életüket mások szolgálatára odaadni, mert azt gondolják, hogy nem lesznek elég boldogok. Ám éppen e kijelentés mögött húzódik meg a hazugság, amely a sátántól származik. Például akkor lesz az ember igazán boldog, ha odaadja az életét a családja és a gyerekei szolgálatára. A jézusi tanítás szerint aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, de aki meri odaadni, az elnyeri azt. Ennek a valóságát kell megélni.

Vasárnap.hu: Hogyan leszünk képesek ennek a valóságnak a megélésére?

Palánki Ferenc: A fiatalokban nagyon sok jó irányultság van. Az idősebbek emiatt nagyban felelősek abban, hogy milyen példát mutatnak feléjük. A fiatalokkal foglalkozó szinóduson – nem véletlenül – fő téma volt, hogy a hit örömének átadása miért nem működik? Mert

nem csak a hitet kell átadnunk a fiataloknak, hanem a hit örömét is. Örülünk annak, hogy hiszünk. A megváltottságunk Jézus Krisztusban beteljesedett.

Az ember legnagyobb problémájára, a halál kérdésére Jézus Krisztus radikális választ adott. Az embernek a szabad döntése abban áll, hogy elfogadja-e ezt a megváltottságot, és elhiszi-e, amit Isten üzenni akar? Isten soha nem mond le rólunk, és soha nem hagyja abba ezt az üzengetést.

Vasárnap.hu: Ez Isten oldala. De mit válaszolhat erre az ember? Mit válaszolhatnak erre a világtalálkozón és a “PanamaNap”-on részt vevő fiatalok?

Palánki Ferenc: Az ember oldaláról nézve ugyanez a folyamat Isten keresésében áll.

Sok fiatalt egy-egy ilyen találkozó alkalmával az Isten kegyelme szíven talál, amely után örömmel indulnak tovább.

Papi, szerzetesi, családanyai vagy családapai hivatások születnek ilyenkor. Rátalálnak a Szentatya bölcs tanításán valamint a többiekkel való találkozáson keresztül, hogy nem egyedül vannak a világban ezzel a hittel és gondolkodással. Bátorságot nyernek a kockáztatáshoz, amely ugyanúgy hozzátartozik a keresztény életünkhöz.

Panamaváros, 2019. január 24.
A panamavárosi katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra érkező Ferenc pápa köszönti a híveket 2019. január 23-án. A 34. Ifjúsági Világtalálkozót január 22. és 27. között rendezik a közép-amerikai országban.
MTI/EPA/EFE/Bienvenido Velasco

Vasárnap.hu: Hogyan jelenik meg a mostani találkozó alkalmával az öröm?

Palánki Ferenc: Ahol fiatalok vannak jelen, ott vidámság és remény van. A fiatalok – mivel megtapasztalják, hogy még gondoskodnak róluk – felszabadulnak arra, hogy örüljenek a létezésnek. Együtt vannak, énekelnek, nagyszerű gondolatokkal, tanításokkal töltekeznek.

Közösen élik át az együttlét szeretetét. Megtapasztalják, mit jelent felvállalni a másik ember gondját, és elkezdenek egymásról is gondoskodni.

Vasárnap.hu: Milyen programok gazdagítják a találkozót?

Palánki Ferenc: Rögtön az érkezéstől kezdve egyfajta “szívtágítás” zajlik. A fiatalok rányitják a szívüket erre a programra, amely végül a szentségimádásban és a szentmisében éri el csúcspontját. Közben beszélgethetnek, találkozhatnak egymással, van tanítás és katekézis, sokat énekelnek majd. Nagyon nagy érdeklődés tapasztalható idehaza is, sokan vennének részt ebben a közös élményben. Az ország legtávolabbi szegleteiből is számosan érkeznek, vállalva a hosszú utazás fáradalmait.

Vasárnap.hu: Várható valamiféle változás azoknak az életében, akik ezen a találkozón részt vesznek?

Palánki Ferenc: Nem lehet arra felkészülni, és azt remélni, hogy ez a találkozó az ideérkező fiatalok életében a “fordulópont” lesz, mert Isten mindenkit máshogy érint meg. Ám biztosan haza tudnak majd vinni egy-egy olyan gondolatot, üzenetet, amely közelebb viszi őket Istenhez. Emiatt nem látják majd hiábavalónak, hogy eljöttek, mert

nem pusztán 1200 emberrel találkozhattak, hanem 1200 emberrel találkozhattak Istennel.