Ferenc pápa: minden pogány civilizáció elbukik

A keresztény élet nem összebékíthető a világias élettel – fogalmazott a pápa november 29-én, csütörtökön reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén.

A Katolikus Egyházban ezen a héten a világ végéről szóló írásokat olvassák a Bibliából. Krisztus Király ünnepével lezárult egy egyházi év, és egy következő indult el Adventtel. A Jelenések könyvében leírt Babilon és Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatban a pápa rámutatott, hogy Babilon az önelégültség, a luxus és az evilági hatalom városa volt. A benne élő emberek között nem volt szeretet, és belülről pusztította önmagát. Amikor Isten azt mondja, hogy elég, akkor a büszke, önelégült és diktatórikus civilizációk véget érnek – figyelmeztetett a pápa.

Jeruzsálem is elpusztul, mert nem tudta felismerni Isten szeretetét az ő fiában, Jézusban – magyarázta a katolikus egyházfő. Jeruzsálem egy másfajta korrupció miatt kerül elpusztításra: a szeretethez való hűtlenség korrupciója miatt.

Keresztény vagy? Akkor élj keresztényül. Nem lehet a vizet összevegyíteni az olajjal. Mindig különbözőek maradnak. Ez a vége egy önmagában ellentmondásos civilizációnak, amely magát kereszténynek mondja, de pogányul él – fogalmazott határozottan a Szentatya.

A világ próbatételeit ne a világiassággal vagy a pogánysággal alkut kötve éljük, amely a pusztuláshoz vezet, hanem reménykedve, eltávolodva a világias és pogány csábításoktól. Tekintsünk a horizontra, reménykedjünk Krisztusban, az Úrban. A remény a mi erőnk, haladjunk előre, de kérjük a Szentlelket – buzdított szentbeszédében a pápa, arra kérve a jelenlévőket, hogy óvakodjanak az elpogányosodástól a saját életükben.

(forrás: Vatican News)