Ferenc pápa üzenete a Globális Keresztény Fórum IV. világtalálkozójára: A keresztények egységére van szükség megosztott világunkban

Április 15 és 20 között rendezték meg a Globális Keresztény Fórum (Global Christian Forum)  IV. világtalálkozóját Accrában, Ghána fővárosában. Flavio Pace, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma titkára felolvasta Ferenc pápa üzenetét, amelyben a szinodalitásról, az összefogásról és az evangélium gyógyító erejéről szólt. A Szentatya a világ összes keresztényéhez szólt, bármilyen felekezethez is tartozzanak Azt kérte tőlük, hogy erősítsék meg a kölcsönös tiszteletet és a testvériséget, mely gyógyír lehet a háborúk okozta sebekre.

A Globális Keresztény Fórum IV. világtalálkozóján katolikus, ortodox, protestáns, evangéliumi, pünkösdi, független egyházak és ökumenikus szervezetek tagjai gyűltek össze, hogy elmélyítsék kapcsolataikat és megkeressék a közös pontokat, hogy megosszák egymással hitük történetét, és együtt gondolkodjanak azon, miként nézzenek szembe a mai világ kihívásaival, hogy új módokat keressenek a keresztények egységének erősítésére egy olyan időszakban, amely jelentős változásokat hozott a kereszténység egésze számára is.

A ghánai találkozó a mai kereszténység gyönyörű mozaikját tükrözi gazdag sokszínűségével, mely ugyanakkor Jézus Krisztus követőiként közös identitásunkban gyökerezik

– írta üzenetében Ferenc pápa, hozzátéve: ebből fakadóan az egység elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy magunkévá tegyük Isten országának nézőpontját. A Globális Keresztény Fórum huszonöt éves fennállása során jelentősen hozzájárult ennek az egységnek az erősítéséhez, mivel olyan „teret hozott létre, ahol a tagok, különösen a keresztény hit eltérő történelmi kifejeződéseit képviselők, növekednek a kölcsönös tiszteletben és testvériségben azáltal, hogy Krisztusban találkoznak egymással”. Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot üzenetében, hogy az accrai találkozó mélyítse el a résztvevők hitét, újítsa meg testvéri szeretetüket, mialatt együtt imádkoznak, elmondják egymásnak személyes történeteiket, és szembenéznek a globális keresztény közösség előtt álló kihívásokkal.

Flavio Pace, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma titkára a szinodális folyamatról beszélt, amelyet Ferenc pápa indított el 2021-ben, és ami az egész Katolikus Egyházban zajlik, mind az öt földrészen. Ebben a korábban még nem látott folyamatban az egyazon keresztségben egyesülő, különböző felekezetű keresztények közötti párbeszéd jelentős helyet foglal el. 

Forrás és fotó: Vatican News

Iratkozzon fel hírlevelünkre