Rétvári Bence: Magyarországon a gyermekek érdeke az első!

Magyarországon a gyermekek érdeke az első, így a Kormány számára kiemelten fontos feladat a gyermekvédelem, nagy hangsúlyt fektet a gyermekvédelmi rendszer megfelelő működtetésére – fogalmazott Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Komjáthi Imre kérdésére reagálva.

Az MSZP-s országgyűlési képviselő írásban nyújtotta be kérdését, miszerint tett-e érdemi intézkedéseket a gyermekek védelmében a kormány a bicskei pedofilbotrány kirobbanása óta?

Rétvári Bence úgy reagált, hazánkban zéró tolerancia van érvényben a gyermekbántalmazás valamennyi formájával szemben. Az államtitkár felsorolta, a gyermekbántalmazás megelőzése és kezelése érdekében a Kormány az elmúlt időszakban több szigorú, a gyermekbántalmazást megelőző és kezelő intézkedést vezetett be:

  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezése értelmében a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjain túl bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet jelzéssel, kezdeményezhet intézkedést a gyermek védelmének biztosítása érdekében.
  • A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer részeként 2017. január 1-jétől Gyermekvédő hívószám működik, amely 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás.
  • 2017. december 1-jétől a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) módosítása a foglalkozás gyakorlásától eltiltást kötelezően rendeli alkalmazni, ha a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt az elkövető gyermek (18 év alatti) sérelmére követi el. Ilyen esetben az elkövetőt végleges hatállyal el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy tevékenységtől, amelynek keretében gyermek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi.
  • 2018. január 1-jétől bevezetésre került a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan.
  • Szintén ettől az időponttól a nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a javítóintézetek vezetői tekintetében a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója köteles az előző munkáltatótól, a jogvédelmi feladatot ellátó személyektől és szervektől szakmai véleményt kérni a kinevezni kívánt vezető korábbi feladatainak ellátásával és a foglalkoztatására irányuló jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az alkalmasságának ellenőrzése érdekében.
  • 2018. február 1-jén bevezetésre került a kríziskezelő szolgáltatás, mely célja több gyermek áldozattá válása, vagy a gyermek áldozattá válásának több gyermekre vonatkozó jelentős hatása esetén a gyermekeket ért trauma feldolgozása és az ellátást biztosító szakemberek tevékenységének támogatása. A kríziskezelő csoport feladata az áldozattá vált, gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek segítése, az ellátásukkal foglalkozó szakemberek nevelési, gondozási feladatainak támogatása és a krízishelyzet megszüntetése.
  • 2019. január 1-jétől a Gyvt.-ben pontosításra kerültek a gyermekeket védő foglalkoztatási tilalmak, ezáltal azok érvényesülése a Kormányhivatal részéről is ellenőrizhetővé vált.

– sorolta fel az intézkedéseket Rétvári Bence.

A címlapképen Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára expozét tart a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló javaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. december 11-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Iratkozzon fel hírlevelünkre