A dicsőítés húsvéti szimfóniája zengjen bennünk!

Nagyszombat nem volt felesleges időhúzás. Ott, a csendben elkezdett történni a csoda. Mindaz, ami az édenkertben megbomlott, most újra egész lett. Isten lehajolt az emberhez. Jézus emberségében pedig az ember adott feleletet erre az isteni közeledésre. Az engedelmesség feleletét adta, amely megdicsőítette Istent.

Mindez füstbe ment terv maradna, ha megrekedt volna a Nagyszombat csendjében. Harmadnap hajnala azonban a remény és az élet diadalának hírnöke. Krisztus feltámadt, alleluja!

Jézus él! Ezt ismétli Mária Magdolna az apostoloknak, hiszen látta az Urat. Ott állt a kereszt alatt korábban a Golgotán, és a Mester mellett akar lenni holtában is. Ezért van ott a sír mellett. Mindenét Jézushoz kötötte elvághatatlanul, kiköthetetlenül.

A dicsőítés szimfóniája csendül fel az életünkben, amint észrevesszük, hogy az Úr jelenlétében élünk.

A benső szemünkkel meglátjuk őt. Az emmausziakhoz hasonlóan történik mindez: amikor eltűnik a szemünk elől, akkor látjuk meg igazán a váratlan Vándort, aki mellénk szegődik az úton, mert nem mond le rólunk.

A Feltámadottat a benső szemünkkel látjuk meg

A hit által álljunk be a harmadnapi dicsőítők sorába! Fussunk, és mondjuk el a környezetünkben: Krisztus él! Nem lehet elhallgattatni bennünket: Isten jelen van az életünkben, és ez meghatározza minden cselekedetünket és gondolkodásunkat.

Semmit nem érnek a jótetteink, a különböző projektjeink vagy zenei produkcióink, ha azokat nem Krisztus szeretete sürgeti és hajtja. Amint elfogadtuk a keresztet, odakötöttük magunkat Jézushoz. Egyszerre lépünk vele abba az irányba, amelyet ő mutat. Az élő Jézussal járhatunk, aki soha nem hagy el bennünket, és velünk van a világ végezetéig.

Különleges és Jézus akarata miatt tökéletes kötelék alakul ki közöttünk és a feltámadott között. Az utolsó vacsora ma is megjelenített tápláléka Jézussal, a tökéletes dicsőítővel egyesít bennünket. Ebben a communióban Jézus miatt az Atya gyermekei leszünk, és mint istengyermekek nincs már vágyunk, mint az ő akaratának teljesítése.

Eltántoríthatatlan dicsőítőkké változunk át a Jézus keresztjének vállalásával, mert az élő, a feltámadt Jézus jelenik meg az életünkben, aki nekünk is azt mondja: Békesség nektek, én vagyok, ne féljetek! Áldott, személyes húsvétot!

Gável András 

 

 

Vegyétek és egyétek – Nagycsütörtök

Keresztfa titka tündököl – Nagypéntek

Harmadnapra – az isteni időzítés bibliai számtana

A Kristályóriás megerősítette a hitükben bizonytalankodókat

Iratkozzon fel hírlevelünkre