Az LMBTQ-lobbi emberei terroristák – Osztie Zoltán a Vasárnapnak

Osztie Zoltán reagált a pápa James Martin jezsuitának írt levelére, amelyben az egyházfő üdvözölte az LMBTQ-emberek szolgálatát.

Dr. Osztie Zoltán teológiatanár, katolikus pap, a budapesti Belvárosi Plébániatemplom plébánosa egyértelmű választ adott arra a kérdésünkre, hogy mi az egyház hivatalos álláspontja és tanítása a más nemi orientációkkal és az azt tudatosan választó emberekkel kapcsolatban. Szerinte a pedofilellenes törvény a gyermekeket védi a pedofíliával szemben, és nem a homoszexuálisok jogairól szól. A normálistól eltérő, választott nemi orientációt a lelkipásztor az egyház tanítására alapozva bűnnek nevezi. Ebből következően a gyermekeket érzékenyítő LMBTQ-lobbit terrorizmusnak tartja. Egyebek mellett reflektált Ferenc pápa személyes hangvételű levelére, amelyet a napokban James Martin jezsuitának küldött, kifejezve támogatását a más nemi orientációjú emberek irányában végzett egyházi szolgálat iránt.

– Vannak, akik úgy vélik, a pedofilellenes törvény szándékosan összemossa a pedofíliát a homoszexualitással, hogy ezzel az LMBTQ „szexuális kisebbségek jogait szűkíthesse”. Katolikus papként mi erről a véleménye?

– Fontos, hogy figyelmesen olvassuk el a törvényt. Ez a szabályozás a gyermekeket védi a pedofíliával szemben, nem pedig a különböző nemi orientációjú emberek jogait korlátozza. Ezért téves vélekedés összemosni a pedofíliát a homoszexualitással az idézett törvényre hivatkozva.

– És a homoszexuálisok jogai? Mintha a felháborodók emiatt aggódnának inkább…

– Tényleg az lenne a legfontosabb kérdés ma a világban, hogy mi történik a homoszexuálisok jogaival?

Nem az kellene, hogy fontosabb legyen az emberiség számára, hogy miért nem tudnak a szegény fiatalok elköteleződni egymás mellett egy életen át?

Valakik ránk kényszerítenek egy olyan témát, amely messze nem kulcskérdése az életünknek. Se az emberiségnek, se a magyar társadalomnak, de még az egyháznak sem. Szándékosan csináltak ebből a témából központi gondolatot, és ezzel kapcsolatban folyamatosan védekeznünk kell. Mi dolgunk van ezzel az egésszel? Biztosan meghúzódik a háttérben az az alattomos szándék, amely az egyházat tönkre akarja tenni a pedofília állandó hangsúlyozásával, miközben már olyan hangokat is hallani a világból, amelyek azt akarják, hogy már egy tizenkét éves gyerekkel is hadd lehessen szexuális kapcsolatot létesíteni, legálisan. Ez nem gyermekrontás?

– Az LMBTQ-mozgalom gyerekeket célzó érzékenyítését ebben a kontextusban hogyan értékeli? Az nem „gyermekrontás”?

– Hát dehogyisnem! Ez az LMBTQ-lobbi egyértelműen megrontja a kicsi, egyébként egészséges fejlődésben lévő gyermekeket. Ők megtehetik ezt, mi pedig nem mondhatunk nemet erre a folyamatra? Hollandiában már négyéves kortól érzékenyítik a gyermekeket a különböző nemi orientáció elfogadására. Általában nagyon büszkék vagyunk a pszichológiára, mint a modern tudomány egyik fellegvárára. A modern pszichológia egyértelműen állítja, hogy egy négyéves, de még egy alsó tagozatos gyerek sem érti, mit jelent a nemiség. Miért kényszerítik ezt rájuk idő előtt? Az LMBTQ-lobbi emberei terroristák. Erőszakot tesznek a gyermekeken.

– Mi a hivatalos egyházi álláspont a homoszexualitás elfogadásának kérdésében?

– Az egyház ugyanúgy viselkedik, ahogyan Jézus: megkülönbözteti a bűnt és a bűnöst. A bűnt elítéli, a bűnöst nem, akit segít, felemel, gyógyít. Azonban nem mondhatunk mást:

a már tudatosan választott és propagált homoszexuális irányultság bűn. Súlyos bűn.

Nem csak azért, mert a keresztény ideológia, vallás, hit és erkölcs így ítéli meg, hanem mert az ember természete mást diktál. Ezt is összemossák ma. Itt egyáltalán nem genetikáról van szó.

Osztie Zoltán: Gettóba akarják szorítani az egyházat

– Ez azt jelentené, hogy a homoszexualitás választása is már a választás erkölcsi megítélés alá kell hogy essen, nem csak az abban létrejövő nemi találkozás formái?

– Fontos leszögeznünk, hogy erkölcsileg nemcsak akkor vétkezik az ember, amikor a természetestől eltérő, választott nemi irányultságának testi formáit megéli, hanem már azt megelőzően is. Az efféle nemi orientációknak a puszta választása is már erkölcsi bűn, hiszen önként és szabadon mond az ember igent egy olyan életformára, amely nem egyezik sem a természeti törvényekkel, sem Isten elgondolásával.

És mivel pontosan tudjuk, hogy az efféle nemi elhajlások oka nem vezethető vissza genetikai betegségekre, illetve öröklött tulajdonságokra, ezért a normálistól különböző nemi életformák tudatos választása során a személyes felelősség nem zárható ki.

– Vagyis keresztényként arra sem legyinthetünk toleránsan, ha valaki a választott nemi orientációját otthon, a „négy fal között” éli meg, mindenféle utcára vonulás nélkül, mint amilyen a Pride? Hiszen látszólag nem ártanak azzal senkinek – mondhatnánk.

– Mivel ez egy tudatos, teljes felelősséggel meghozott döntés következménye, ezért ez a négy fal között is súlyos bűn, amely önmagában ártó hatású. XVI. Benedek emeritus pápa szerint korunk tragédiájának egyik fő oka az, hogy

soha még ilyen tömegek nem mentek szembe a teremtett világ rendjével.

– Mégis többen úgy értékelik a jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa LMBTQ-emberekkel kapcsolatos megnyilatkozásait – akár a napokban James Martin jezsuitának küldött személyes hangvételű levelét, amelyben kifejezte támogatását a más nemi orientációjú emberek egyházi szolgálata iránt –, mintha a Vatikán tanítása megváltozott volna ebben a kérdésben. Történt bármiféle módosulás az egyházi tanítás ezen területén?

– A Szentatyának fontos foglalkoznia azokkal az irányokkal, amelyek a világban megjelentek, és fontos kérdésekké váltak – még ha nem is mi tettük ezeket az érdeklődés középpontjába. Az egyház és a pápa továbbra sem mond mást, mint korábban. Nekünk küldetésünk van mindenkihez. Azok felé is, akik tévelyegnek, vagy éppenséggel a kárhozat útján járnak. Nyilván ezt üdvözli Ferenc pápa is. Köszönetet mond azoknak, akik foglalkoznak a megtévedt emberekkel, hiszen hozzájuk is szól az egyház küldetése.

Ferenc pápa újra a szivárványos propaganda szorításába került

Nagyon fontos megkülönböztetnünk a homoszexualitás melletti tudatos döntést és a homoszexuális embereket. Ha valaki ezt az életformát tudatosan választja, az bűn. Mindenkinek joga van meghozni a maga erkölcsi döntését a saját életére vonatkozóan, hiszen ebben szabadsága van minden embernek a döntés vonatkozásában. Ám a választás iránya mindenképpen megítélendő, amit feladatunk is megfogalmazni. Az LMBTQ-lobbi érzékenyítése megrontja a gyermekeket. Méghozzá erőszakkal, ami terrorizmus.

Gável András

 


Dr. Osztie Zoltán atya az Abszolút műsorában is meghallgatható!


 

 

Isten a homoszexuálisokat is hívja

Isten minden homoszexuális embert szeret

A kiemelt kép forrása: MTI/Mónus Márton

Iratkozzon fel hírlevelünkre