Nagy István miniszter: Szükséges tanúbizonyságot tennünk a hitünkről

Az országos ökumenikus imahéten, január 22-én, pénteken a mosonmagyaróvári piarista kápolnában közös istentiszteletet tartottak a keresztény felekezetek. A délelőtti közös imádságot Kiss Miklós evangélikus esperes, Csáfordy Julianna református lelkipásztor, valamint Zsódi Viktor, a piarista iskola igazgatója vezette. A liturgia keretén belül Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség presbitere beszélt hitéről, keresztény elköteleződéséről.

A piarista kápolnában tartott imádságon a felsős piarista diákokkal imádkoztak együtt a keresztény felekezetek képviselői. Kiss Miklós evangélikus esperes és Zsódi Viktor piarista atya köszöntötték a jelenlévőket, majd a diákok személyes fohászaival folytatódott a liturgia. Csáfordy Julianna lelkésznő igehirdetésében a Jézussal való kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

„Azért mondtam igent erre a meghívásra, mert úgy vélem, szükséges tanúbizonyságot tennünk a hitünkről. Ha nem tesszük, akkor úgy tűnhet, mintha ez nem lenne fontos”

– kezdte tanúságtételét Nagy István miniszter. Hitéről és keresztény meggyőződéséről kifejtett gondolatait a jelenlévő piarista diákokhoz címezte, akiket személyes gondolataival bátorított hitük megélésére és kimondására: „A fák a szélviharra a gyökerükkel válaszolnak. Az én hitem is ilyen. Van mibe kapaszkodnom. És előttetek is, kedves fiatalok, jó ezt kimondanom:

a miniszter is hisz.”

A térség országgyűlési képviselője a virtuális és digitális valóságról alkotott nézetei, a hitünkről való beszéd fontosságát hangsúlyozta, meghívva a diákságot arra, hogy az életükben Isten által elvetett magot érlelve és kamatoztatva maguk is teremjenek majd gyümölcsöt önmaguk, családjuk és az egész társadalom örömére egyaránt.

Forrás: Mosonmagyaróvári Piarista Iskola/Márkus Roland Sch.P. 

 

Kerényi atya: Már be is oltottak. Ezzel nagyobb biztonságban vagyok

A kiemelt kép forrása: Schmutzer Áron