Hiszen szennytett nem szüntet szentet

Akik kipipálnák most magukban, hogy miért nem érdemes kereszténynek lenni, teljesen téves úton járnak, és Isten valóságát sem ismerik. Az én hibáim, és egyáltalán az ember bűnössége nem enged arra következtetni, hogy akkor Isten is svindlis. A liberális gondolat azonban ezt akarja elhitetni velünk. Ezzel a saját szintjére kívánja levonszolni mindazt, ami örök tekintély, hogy önnön ocsmányságainak biztosítsa létjogosultságát. De ez egy tévedés. Isten és az ő objektív igazsága mit sem változik az ember bűnössége miatt. Az egyes embereknek kell csipkedniük magukat, hogy az örök etalonhoz igazodjanak. Ez az igény a konzervatív gondolatiságban érhető egyedül utol.

Szájer József több dologban is vétett, amikor a melegbárban brüsszeli barátaival bulizva rajtakapták. Elkövetett törvényszegését talán maga sem tagadta. Vagyis itt állunk egy kendőzetlen, beismert bűnnel szemben. Mondhatnánk, hogy az objektív igazság teljes mértékben kirajzolódik előttünk.

A baloldali média azonnal mozgásba lendült, hogy véleményt alkosson a kérdésben. Nyeregben érezték magukat. Az európai parlamenti képviselő botrányos esete elegendő apropót biztosított ahhoz, hogy odavethessék a konzervatív oldanak: „na, tessék, ennyit ért a híres-neves kereszténységetek”.

A liberálisok végső konklúziójával – miért is nem lepődünk meg – azt kívánják láttatni, hogy a kereszténység által képviselt örök igazságok és egyáltalán a szent nem létezik, hiszen az azt képviselők botrányos esetei ezt támasztják alá. Számukra.

Jellemző, hogy a liberális gondolkodásban továbbra is vezérmotívum marad a relativizmus sziklaszilárd képviselete. A cél, hogy ne lehessen felmutatni az isteni örök értékeket, mint követendő etalont, hogy minden más elhajlás, bűn, szenny és mocsok érvényre juthasson. Vonatkoztatási pont híján mindenki úgy él és azt gondol, amit csak akar.

Isten sem létezik – illetve csak abban az esetben, ha te is akarod. Van, akinek igen, van akinek nem. De mivel már a Mindenható létezése sem objektív, az istenhívők tettei sem mutathatnak fel egy abszolút irányt. Ja, és mindezt természetesen becsomagolják a tolerancia és az emberi elfogadás hamis humanizmusába.

Így aki megkérdőjelezné a liberális mentalitás létjogosultságát, az azonnal kirekesztővé és emberellenessé válik, akivel képtelenség egy társadalmon belül normálisan élni. Vagyis üldözendő.

Észre kell tehát vennünk, ahogyan a liberális gondolat egy személy adott tettének következményeit kiterjeszti és általánosítja az objektív igazság és tekintély megszentségtelenítésére. Ha a teremtmény bűnös, a teremtője is az kell, hogy legyen – vélik tévesen azok, akik nem akarják tetteiket a nem változóhoz igazítani.

Egy pillanatra sem kell elhinnünk, hogy a „baloldali és liberális keresztények” – már ha egyáltalán van létjogosultsága az efféle fogalomnak – megváltoztak volna, és ők tudnák a tutit. Egyáltalán nem. A látszat kereszténységük kimerül abban, hogy az örök isteni értékeket emberi szintekre rángatják le. Kereszténynek imitált világképükben „az emberi bűn miatt Isten (jaj!) megsérült tekintélyét detronizálják. Humanitássá magtalanított hitükben értelmezhetetlen, hogy az adventben felénk közeledő Ige a bűnrehajló világban ölt majd testet karácsonykor.

A szeretetből, az emberrel újra közösségben lenni akaró Isten tekintélye ezáltal mit sem csorbul, hiszen szennytett nem szüntet szentet.

Gável András

Kapcsolódó, olvasásra ajánlott írásunk:

Baloldali kereszténység márpedig nem létezik

A kiemelt kép forrása: Pixabay

Iratkozzon fel hírlevelünkre