Kempis Tamás tanácsai a koronavírus idején is megfontolandók

A késő középkori bibliamásoló, neves teológus gondolatai minden időben megtalálják aktualitásukat. Így van ez most is, a koronavírus-járvány okozta korlátozások, bezártság idején. A szeretetre, kitartásra, az igaz hit gyakorlására tereli figyelmünket.

  1. A tökéletes győzelem önmagunk felett diadalmaskodni.
  2. Munka nélkül nincs nyugalom, küzdelem nélkül nincs győzelem.
  3. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná. Lehetetlenséget nem ismer, mert azt állítja, mindenhez van ereje és minden lehetséges.
  4. Minél tisztább a szándék, annál szilárdabban halad az ember a különféle viharokon keresztül.
  5. Sohase légy egészen dolog nélkül, hanem vagy olvass, vagy írj, vagy elmélkedjél, vagy imádkozzál, vagy a közjóért valami hasznost munkálkodjál!
  6. Mások hibáinak és akármilyen gyarlóságainak elviselésében türelemre törekedjél; mert tebenned is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie!
  7. Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb, egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot.
  8. A szeretet ébren van, s aludva sem alszik.
  9. Ha igazán bölcs vagy, s úgy veszed a dolgot, amint van, sohasem kell valami baj miatt kedveszegetten szomorkodnod.
  10. Ha azt akarod, hogy mások viseljék a te terhedet, te is vállald el más terhét!

+1 Előbb legyen meg benned a béke, akkor mások között is békességet szerezhetsz. A békességszerző ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú.

 

Kiemelt képünk forrása: Pixabay.com