Élhető városra van szükség! – Szabó Csaba a Vasárnapnak

Közeledik az önkormányzati választások napja. Salgótarjánban ellenzéki polgármester regnál, viszont most újra felcsillant a remény, hogy a város kereszténydemokrata vezetést kap. Szabó Csaba polgármesterjelölttel beszélgettünk Salgótarján helyzetéről, tervekről és magánéletről.

Mennyiben határozza meg politikáját a kereszténység?

– A hit fontos része az életemnek, a szüleim is Isten szeretetére neveltek. Jelenleg is tagja vagyok az egyházközségünk képviselőtestületének, és rendszeresen részt veszek a közösségi életben. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy kétéves felkészülést követően dr. Beer Miklós püspök atya 2013-ban akolitussá avatott. 

Sokan kérdezik, hogy nincs-e összeférhetetlenség a politika és a hit között.

Kereszténydemokrata politikusként azonban nekem sikerült a hitemet és a politikát összeegyeztetnem.

Mert szerintem a politika nem lehet puszta cél, csupán egy eszköz ahhoz, hogy segíteni tudjunk, és jót tehessünk. Éppen ennek felismerésével tudtam összeegyeztetni a politikát és a hitéletemet. Saját magamnak célul tűztem ki azt, hogy tisztán és őszintén politizáljak, és az emberek mellett segítsem az egyházak munkáját is. A közgyűlés tagjaként ezt a vonalat is próbáltam képviselni a munkámmal.

Forrás: Szabó Csaba Facebook-oldala

2014 óta vagyok a városban önkormányzati képviselő, és, úgy gondolom, sokat tettem a körzetemben: a felmerülő gondokra mindig megoldási javaslatokkal éltem a városvezetők irányába. Sok hiányosságot sikerült is pótolni, problémákat megoldani, de még közel sincs minden rendben. Szerencsére a körzetben komoly felújítási munkák is megvalósulhattak. 

Nagy eredménynek tartom, hogy a Modern Városok Program keretében megújuló főplébánia templom előkészületi munkáiban részt vehettem. Véleményem szerint e felújításnak üzenetértéke van, miszerint egy modern városnak is szüksége van templomra, egyházi közösségi terekre, ahol a XXI. század polgára is megélheti a hitét. Szintén a programnak köszönhetően onkológiai központ épülhet a Szent Lázár Megyei Kórházban – magas színvonalú kezelésekkel és korszerű gépekkel –, amelyben mérnökként szintén szerepet vállalok. Ez az országosan is kiemelkedő projekt további esélyt jelent a betegek gyógyulására, és megyénk jövőjét is meghatározza.

– A városvezetés jelenleg nem jobboldali. Mit csinálna másként?

– A jelenlegi városvezetésnek nagyon sok forrást biztosított Magyarország kormánya. A TOP forrásokból 9,2 millió forint, szabad felhasználású fejlesztési forrás 1,5 millió forint, és a Modern Városok programon belül is több 10 milliárd forint áll, illetve állt a város rendelkezésére. A település jelenlegi vezetői nem kellő hatékonysággal költik el a fejlesztési pénzeket, nem veszik figyelembe a lakosság igényeit. Elfeledkeznek az itt élő emberekről, arról, hogy nekik mi az igényük a városban, mire vágynak annak érdekében, hogy jobban élhessenek, boldogabbnak érezhessék magukat. Sajnos az országos kutatások is kimutatják, hogy a megyeszékhelyek közül a salgótarjáni emberek boldogságindexe a legrosszabb. 

Sokat mondó adat az is, hogy Salgótarján lakossága öt év alatt több mint 2500 fővel csökkent.

Pedig a Salgótarjánban élők megérdemlik a törődést és a gondoskodást. Meg kell hallgatni az emberek véleményét, és egy jó önkormányzatnak segíteni kell a problémákat megoldani.

Én éppen ezért úgy alkottam meg a „Program egy boldogabb Salgótarjánért” című anyagot, hogy előtte egy városi konzultáció keretében kikértem a lakosság véleményét. A beküldött javaslatok alapján az alábbi fontossági sorrend állítható fel a megoldandó feladatok között: elvándorlás megállítása, munkahelyek megőrzése, közlekedés javítása, közbiztonság, idegenforgalmi és turisztikai lehetőségek fejlesztése, oktatás és felsőoktatás fejlesztése, egészségügyi ellátás javítása, közterületek rendbetétele, szociális városrehabilitáció megvalósítása, gyártelepek rekultivációja, kulturális, sport- és szórakozási lehetőségek javítása. A beküldött vélemények beépültek a választási programunkba, ami ezáltal a Salgótarjániak programja lett!

Én a fentieket szem előtt tartva, a fennálló problémákat megoldva, alázattal és céltudatosan kívánok dolgozni a város lakosságáért.

Forrás: Szabó Csaba Facebook-oldala

Mi a program fő üzenete?

– A program 3 pillérre épül, a biztonságra, a bizalomra és a bátorságra. Meggyőződésem, hogy ha erre alapozva, ezek mentén dolgozva valósítjuk meg terveinket, akkor hamarosan elérhető lesz a célunk, és boldogabb emberekkel találkozhatunk Salgótarján utcáin.

Gondoskodnunk kell a salgótarjáni emberekről, és az igényeik figyelembe vételével kell végezni munkánkat. Meg kell becsülnünk a helyben munkát adó vállalkozásokat, a biztos megélhetést nyújtó munkahelyeket, támogatnunk kell a helyi kis- és középvállalkozásokat. Fejlesztenünk kell a felsőoktatást városunkban, hogy az itt, illetve a környéken élőknek (ez utóbbiba beletartoznak a határ túloldalán élők is) ne kelljen a térséget elhagyniuk továbbtanulás végett. Mert aki itt tanul, az talán itt is marad. 

Élhető városra van szükség. A közbiztonság és közterületeink állapota és helyzete között látható összefüggés mutatkozik. A létező problémák megoldására a válaszom: erős kontroll, zéró tolerancia. Valamennyi közteret vissza kell adni az azt rendeltetésszerűen használó embereknek.

Mindent el kell követni, hogy a városunkban található bezárt gyárak területe hasznosuljon. Ezeket a területeket vissza kell adni a termelésnek, a szolgáltatásoknak, meg kell találni az új funkcióját minden szanált területnek. Nem nézhetjük tétlenül, hogy az elbontott gyárak területei mint sebek éktelenkednek városunk testén!

Ugyanígy kell gondolkodnunk a város területén kialakult 11 szegregátumról is. Az itt élőknek segíteni kell, városrehabilitációs program keretében ezen területeket meg kell újítani, XXI. századi életteret kell biztosítani az embereknek.

Salgótarján soha nem lehet a legszebb magyar város. Épített örökségének hiánya ezt kizárja, bármily szép is természeti környezete. Lehet viszont a legtisztább, a legzöldebb, a legvirágosabb város. És ez csakis rajtunk, városlakókon és városvezetőkön múlik. Egy város arculattervezése, annak kivitelezése és szinten tartása kevés anyagi befektetéssel is sokat javíthat az emberek közérzetén. Minden városrésznek meg kell adni a maga hangulatos közterületét. 

A Modern Városok program keretében kell újragondolni grandiózusabb egyedi fejlesztéseket, valódi látványos élményközpontokat gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Ezeken a helyeken és másutt is meg kell teremteni a minőségi- és egyedi hangulatú vendéglátást, turisztikai élménycentrumokat.

Célom, hogy Salgótarján a közigazgatási rendszerben ráháruló megyeszékhely-szerep mellett gazdasági értelemben, valamint kulturális téren is térségközpontként működjön. Mégpedig az országhatártól is függetlenül a palócrégió egyik meghatározó centrumaként.

– Mivel foglalkozik civilként, mivel tölti a szabadidejét?

– Sok szabadidő nem áll rendelkezésemre, a munka és a társadalmi szerepvállalásaim lefoglalnak. A feltöltődést a családommal töltött idő biztosítja számomra. Ha időm engedi, szívesen kerékpározom vagy sétálok, kirándulok, szeretem a természetet. Korábban sokat horgásztam és teniszeztem. És van egy nagyon jó kikapcsolódási forma, ami sokat jelent számomra: ha énekelek. Kisebb lányommal együtt tagjai vagyunk a „Cantate Domino” egyházi kórusnak, amely sok örömöt ad nekünk.