Stanisław Gądecki: Az Úristen kerüljön ismét az első helyre!

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be a nemzeti ünnepen Budapesten, a Szent István-bazilika előtt, majd vezette a Szent Jobb-körmenetet. A szentmise szónoka idén Stanisław Gądecki poznańi érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke volt, aki szentbeszédében hangsúlyozta: Szent István király megértette, mennyire szükséges Magyarország számára a Teremtő Isten helyes tisztelete.

A születő félben lévő magyar állam az evangéliumi értékekre kezdett épülni, s ezek váltak a magyar nép egyéni, társadalmi és állami életének alapjává. A keresztény hit ihlette a magyar nemzet új kultúráját, s ez a kultúra Magyarország ezeréves viharos és ugyanakkor dicsőséges történelme során, politikai, oktatási, művészeti és vallási intézményei révén bizonyságot tett erkölcsi életképességéről, az európai civilizációval való összhangjáról – mondta Stanisław Gądecki poznańi érsek.

Nem a nemzeti, kulturális, gazdasági és politikai értékek döntöttek Magyarország keresztény hitre térésében, hanem István őszinte hite az egyetlen, igaz Istenben és Jézus Krisztusban – mondta, hozzátéve, hogy ennek a hitnek köszönhetően valódi forradalmat, valódi lelki fordulatot hajtott végre, áttérve a teremtmények (vagyis a világ elemei: a nap, a hold, az időjárási jelenségek, a szent fák és állatok) kultuszáról magának a Teremtőnek az imádására. 

A keresztény hitre térés napjainkban lévő feladatával kapcsolatban hangsúlyozta: úgy tűnik, mintha lassan visszatérnénk a kereszténység előtti időkbe Európában. Egyre jobban kezd körülöttünk besűrűsödni a sötétség kora; mintha visszatérne a bálványimádás pogány időszaka – mutatott rá a lengyel püspöki konferencia elnöke.

Ma az emberek élvezik a teljesebb szabadsághoz való jogot, mintha ők volnának saját maguk teremtői. A szélesen elterjedt fogyasztói kapzsiságot nagyon gyakran csak a kiszolgáltatott, gyengébb emberek és nemzetek kizsákmányolása révén lehet kielégíteni. Miközben a nyugati világ magas életszínvonalon él, ezt a jólétet a világ népessége nagy részének a szegénysége árán tartja fenn – idézte a lengyel főpásztor a Pápai Biblikus Bizottság álláspontját.

Szükséges, hogy az Úristen kerüljön ismét az első helyre – először is minden egyes keresztény életében, hogy újra meg akarjuk hallani Isten szavát, és hagyjuk, hogy ez a szó megvilágítsa életünket – hangsúlyozta a poznańi érsek, aki kiemelte az emberi élet és a család megvédésének fontosságát, valamint a társadalmi igazságosságot az  Evangélium fényében.

XVI. Benedek pápát idézve Stanisław Gądecki kiemelte: ahogyan az Egyház fennállásának korai évszázadaiban a keresztények vértanúsága megtisztította a világot a többistenhittől, hasonlóképpen ismét szükség lesz a modern keresztények vértanúságára, hogy megszabaduljon a világ a modern bálványok káros hatásaitól, amelytől csak a hívők, a szentek és maga az Anyaszentegyház szenvedése által szabadulhatunk meg.

Szent politikusokra van szükségünk, Szent István mércéje szerinti politikusokra – mondta. Olyanokra, akik tudják, hogy az Egyház küldetése a hívek lelki igényeinek szolgálata, egy politikai közösségnek pedig mindannak a szolgálatában kell állnia, ami a közjót szolgálja.

 

Forrás: Magyar Kurír; Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Iratkozzon fel hírlevelünkre