Megtelnek az utcák a körmeneten

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre.

A nagyszombati mise után a hívők kivonulnak a templomból a körmenethez. A föltámadt Krisztus szobrát, az „Alleluja-szobrot” a hagyomány szerint egy „érdemesebb” férfi viszi: Miskén az, aki a passióban Jézust énekelte, Mezőkövesden a bíró, Szilben a harangozó, Hosszúhetényben a kisbíró, Szarvaskőn a templombíró, Nagybörzsönyben a legénybíró.

A legtöbb helyen a húsvéti gyertyát is viszik a körmenetben. A baldachint és a lámpákat vinni külön tisztség, régebben az Ipoly mentén házasulandó legények vitték. A körmenet végén az Alleluja-szobrot az oltárra vagy külön tartóra helyezik, és ott marad Áldozócsütörtökig.

Régen a szokásokhoz híven Jászladányban a legidősebb asszonyok is fehér ruhában vettek részt a körmeneten, Kalocsán pedig a lányok bekötött fejjel jelenhettek csak meg.

Ma kevesebb népi szokásunk maradt meg Nagyszombatra, de a legtöbb helyen gyertyát tesznek ki az ablakba a körmenet útvonalán, és minden résztvevő gyertyával a kezében sétál.

Budapesten az egyik „legnépszerűbb” körmenet a Tabánnál van. Az amúgy kissé kihalt templomközösség húsvétkor új életre kel, és a tömeget be sem tudja fogadni a a templom előtti tér. Már a misén nem férnek be az emberek a templomba, az ünneplőbe öltözött hívek így az utcáról hallgatják a szertartást.

A körmenet alatt minden környékbeli lakó az ablakban van, megtelik élettel a hosszú utca, és együtt emlékezünk a Megváltóra.

A budapesti Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros vezetésével kezdődik a húsvéti vigília. A szertartás végén a hagyományos körmeneti útvonalon, a főtemplom körül vonulnak majd a hívek.