Vasárnap kezdődik a Házasság hete

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott –, mára négy kontinens 21 országában ünneplik.

Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

Dr. Herjeczki Kornéllal, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátorával beszélgettünk a programokról.

– Egykor Nagy-Britanniából indult a kezdeményezés. Hogyan jutott át a szigetországból hozzánk?

– A házasság hete mozgalom 23 éve Richard és Maria Kane-nek köszönhetően született az Egyesült Királyságban. Úgy tartották, a válások oka jellemzően az, hogy a felek elhidegülnek egymástól. Ebből kiindulva indítottak egy médiakampányt, és szerencséjükre az akkori miniszterelnök, Tony Blaire melléjük állt, ahogy Ian Duncan canterbury-i érsek is. Így lett belőle nemzeti esemény. Aztán később több ország is csatlakozott a kezdeményezéshez. Magyarország viszonylag az elején, nyolcadikként állt e jó ügy mellé, és kapcsolódott be a programokba.

– Ez egy vallásos mozgalom?

– A szervezők általában keresztények, de nem keresztény családok is részt vesznek benne, sőt biztatjuk is őket, hogy minél többen legyenek. Biztatást kapnak azok, akik házasságban élnek, hogy tegyék jobbá, szebbé kapcsolatukat. Akik házasságkötés előtt állnak, azok gondolkodjanak el azon, miért köteleződnek el egy életre. Akik pedig küszködnek valamilyen gonddal, összehozzuk egy csoportban azokkal, akik hasonló problémákkal vívnak. 

A hét protestáns istentisztelettel kezdődik, katolikus szentmisével végződik, a köztes napokon pedig házassággal kapcsolatos programokat szervezünk.

– A programsorozat a nem hívők és a hívők körében is népszerű?

– A szervezők jelentős része hívő, de sok résztvevő nem feltétlenül vallásos. A törekvésünk mindenképpen az, hogy mindenki magáénak érezze. A vallásosaknak inkább a mise, az istentisztelet jelent sokat, azonban a Valentin nap estéjén a zenés áhítaton mindaz, aki odajön, kap valamilyen áldást vallástól függetlenül.

Rengeteg olyan rendezvényt szervezünk, ahol konkrét, mindennapi helyzettel foglalkozunk, ami mindenki számára egyformán érdekes. Vannak helyek, ahol házaspáros kalandtúrát szerveznek, feladatok teljesítésére vállalkoznak a párok. Sok helyütt egyébként a programokat az önkormányzat is támogatja.

Olyan visszajelzést kaptunk nemrégiben, hogy ne csak egy hét legyen, hanem több. Ennek érdekében a házasság hetén elindítunk egy Házasság Start nevű online tréninget a házasságra készülők és a házasok számára.

– Van magyar sajátossága a mozgalomnak?

– A tizenkét éve megalakított szervezőbizottság minden évben felkér egy házaspárt, akik abban az évben a nagykövetei lesznek az ügynek. Ebben az évben dr. Gorove László mentőorvos és pedagógus felesége, Kriszta vállalták ezt a kedves megbízatást. Közösen kitaláltak egy szlogent, a „Randevú egy életen át”, s erre építjük fel a központi rendezvénysorozatot. Mivel a média általában a történetekre éhes, azzal, hogy mindig más házaspár kerül a figyelem központjába, mindig más élettörténet kerül elő.

Emellett tudatos médiakampányt építünk. Olyan házaspárokat hívunk meg – határon túlról is –, akik nem celebek ugyan, de csendesen teszik a dolgukat, húsvér emberek, elénk tárják örömeiket, küzdelmeiket, hitelesen bepillantást engednek a mindennapi boldogságukba. Ez segítséget nyújthat, példát adnak mindannyiunknak.

– Hogyan lett a Harmat Kiadó élén álló vezetőként koordinátor?

– Az infrastruktúrát a Harmat Kiadói Alapítvány adja, amelynek kiadói profiljában is szerepel a családi témájú munkák kiadása, és társadalmi feladatvállalási feladatkörébe is beletartozik e szerepkör.

– Jól látom, hogy internetközpontú a kampányuk?

– Igen, egy internetes felületen zajlik a médiakampány, a házassághete.hu-n minden fontos információ megtalálható.

– Hány párt, családot mozgatott már meg a kampány?

– Tavaly egy kérdőív, illetve a honlapot látogatók száma alapján 110 település vett részt, több, mint 300 programmal, és közel százan válaszoltak a kérdőívünkre. A válaszokból kiderült, hogy a rendezvényeikhez 18 ezer ember csatlakozott. Pontosabb számot nem tudunk, mert lehet, hogy tőlünk függetlenül is szervezett valaki eseményt, aminek híre hozzánk nem jut el.

– Hogy kapcsolódott be a programba a köztársasági elnök felesége?

– Herczegh Anita hat éve a házasság hete központi programjainak fővédnöke. Az induláskor megkerestük, elmondtuk, hogy mit szeretnénk, mi a célunk, első szóra elvállalta a fővédnökséget, és azóta támogatja az ügyünket. Olyannyira magáénak érzi a feladatot, hogy minden évben egy központi rendezvényre el is megy, és az ott készült fotókat a saját honlapján is megjelenteti.

– Hogyan tudná a legfrappánsabban megfogalmazni a házasság lényegét?

– Gyakorlatilag csak elismételni tudom mindazt, ami a honlapunkon is megtalálható.

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.