Mondtam volna nektek, hogy vásárlással ünnepeljétek a születésnapomat?

Az ősagárdi evangélikusok közelmúltban megválasztott fiatal lelkészével arról beszélgettünk, hogy karácsony forradalmian valódi üzenetét hogyan lehet a fiatalokhoz szívéhez közel hozni. Az őszinteség és a felelősség kulcsfogalom a fiatalok elérésének kérdésében – vallja Magyar Tamás.

Vasárnap.hu: Nemrégiben azt olvastam valahol, hogy a karácsonyi ajándékozás megerősödése éppen Luther Márton nevéhez fűződik. Valóban ő vezette volna be, hogy december huszonnegyedikén megajándékozzák egymást az emberek?

Magyar Tamás: Utánanéztem, és valóban Luther Márton szorgalmazta, hogy ne december hatodikán, Szent Miklós püspök ünnepéhez kötődően legyen az ajándékozási szokás, hanem tevődjön át inkább karácsony ünnepére. Ezt valószínűleg azért vélte fontosnak, hogy a szentek helytelen tiszteletéről elterelje a figyelmet. Bárhogy is van, én evangélikus lelkészként tanítom a gyerekeket Szent Miklós életpéldájáról, hogy a Mikulás ünnepnek megtalálják az értelmét. Mert egyébként az egész csak lógna a levegőben gyökértelenül. Tudom, hogy az evangélikus egyházban a szentek tiszteletének nincsen hagyománya. Én mégis megtanítom a diákjaimnak a szentként tisztelt emberek életét, mert abból példát meríthetnek maguknak. Emiatt beszéltem nemrégiben a gyülekezetben Szent Mártonról is. Nem gondolom, hogy ez istentelen dolognak számítana.

Vasárnap.hu: Hogyan lehet a karácsony üzenetét a fiatalokhoz közel hozni? Hogyan látja ezt a pasztorális kérdést fiatal lelkészként?

Magyar Tamás: Karácsony ünnepe széles körben elterjedt. Világi és a keresztények közötti szinten is közös kincs. Mindenki megünnepli valahogyan, valamilyen jelentéstartalommal. Az ünnep eredeti üzenetét viszont már nehezebb közelebb hozni a fiatalok szívéhez. Egészen más nyelvet beszélnek a fiatalok, amit a náluknál idősebbek közül kevesen tudunk elsajátítani. Tapasztalatból mondom ezt, mert Ősagárdon elég sok konfirmandusom van. Alapvető kérdésekre sem tudnak egzakt választ adni, nemhogy a karácsonyra.

Vasárnap.hu: Akkor reménytelen lenne minden próbálkozás, amely a fiatalok meghívásáról szól?

Magyar Tamás: Mindig őszintének kell lennünk a fiatalokkal. Hihetetlenül érzékeny antennákkal vannak ugyanis felszerelve. Amint hamisságot, illetve az őszinteség hiányát megtapasztalják, eldobják a kapott értéket maguktól, mert az már nem lesz hiteles számukra. A párbeszéd kialakításának másik fontos szempontja, hogy a fiatalokra felelősségteljessé kell tennünk. Ez segíti őket abban, hogy megtapasztalják, szükség van rájuk. Ha ezek után összeáll egy közösség, akkor az üzenet sem ütközik annyi akadályba.

Vasárnap.hu: És mi az üzenet?

Magyar Tamás: Az idei karácsonyi vezérmondatom:

Krisztus a te életedben is megszületik, ha szeretni tudsz.

A fiataloknak azt próbálom átadni, hogy ne engedjék sablonossá válni a karácsony igazi örömét. Mert ha ez mégis megtörténik, akkor lép az ünneplés helyébe a veszekedés  szeretteinkkel, vagy tör ránk a “mikor lesz már vége” életérzés. Az ünnep nagy lehetősége, hogy időt ajándékozunk egymásnak, ahol Jézus is ott van közöttünk. Ha mi magunk megértjük a karácsony üzenetét, az pozitív hatással lesz a kapcsolatainkra is. Hiszen Isten előbb szeretett bennünket.

Vasárnap.hu: Miben áll karácsony öröme?

Magyar Tamás: Krisztus mindenkiért eljött, megszületett erre a világra, azért, hogy valódi pozitív változás álljon be az életünkben. Ennek érdekében azt kéri tőlünk, hogy saját bevett szokásainkat levetkőzve, új emberekké váljunk. A megrögzött szokásaink képesek Istentől nagyon távol vinni. Ha ezt az üzenetet egy fiatalnak elmondom, nem biztos, hogy azonnal elér a szívéig. Ám bízhatok abban, hogy egyszer az elhullott magból valami nagyon szép sarjad ki. Nem szabad a fiatalokat a földbe döngölni. Finom, óvatos példákkal kell őket az értékek irányába terelgetni.

Vasárnap.hu: Vajon képesek a fiatalok gyökeresen másképp látni a karácsony üzenetének kérdésében, még akkor is, ha a szüleik nem mernek az igazság gyökeréig leásni?

Magyar Tamás: Sokszor ez megfogalmazás kérdése. Szerintem a fiatalok ma nagyon szomjazzák a teljes igazságot. Egyszer egy karácsonyra szánt képeslappal találtam szembe magam az interneten. Jézus arcképe mellett ez állt:

mondtam volna nektek, hogy vásárlással ünnepeljétek születésem napját?

Amikor ezt elolvastam, szíven ütött. Úgy gondolom, a fiatalokra az ehhez hasonló, frappánsan megfogalmazott igazságok egyértelműen hatnak.

Vasárnap.hu: Az is lehet, hogy egyszer felteszik a kérdést magukban, hogy ki is valójában karácsony születésnapos ünnepeltje?

Magyar Tamás: Minden bizonnyal. És ez az ajándékozás kérdésére is képes megadni a választ. Hogyan tudjuk megajándékozni Jézust, az ünnepeltet? Ha látható rajtunk, hogy képesek vagyunk szeretni a másik embert, akkor Jézus is örül ennek. Ez nem bagatell mondat, még ha annak is tűnik elsőre. Jézus éppen azt kérte tőlünk, hogy szeressük egymást. Sajnos a mai korszellem a kötelező, meghatározott presztízsértékű ajándékozás irányába vitte el karácsony eredeti üzenetét. Ez már meglehetősen beleégett az emberek gondolkodásába. Az alapvető probléma éppen ebben áll. Ha megkérdeznénk a fiatalokat, miért ajándékoznak karácsonykor, akkor csak töredékrészük lenne, aki Jézus születésére vezetné vissza az ünnep lényegét.

Nem eretnekség kijelentenünk, hogy Jézus nagyon egyedül van karácsonykor.

Mindenki csak a másik emberre figyel, de Jézusra kevesen.

Vasárnap.hu: Ezen a ponton már csak az a kérdés, hogy a változást kinek kellene elkezdenie? Az idősek vagy a fiatalok feladata?

Magyar Tamás: A változást nem szabad korhoz kötni. Az is érzékelhető, hogy a generációk egyre kevésbé tudják egymást megérteni. Nem vagyok abban biztos, hogy a nem-ajándékozás önmagában azt eredményezi, hogy Krisztusra figyeljenek az emberek. A mai fiatalok nehezen mondanak le a megszokott kényelmükről. Ami nem mozgatja meg az ő létüket, azért nem hajlandók áldozathozatalra. Tehát az ajándékokat várják és elvárják, de karácsony valódi üzenete nem igazán kell nekik. Emiatt kiemelten nehéz a fiatalok szívéhez közel vinni az igazi karácsonyt. Ám erről nem szabad lemondanunk egy pillanatra sem.

Nem fáradhatunk bele a fiatalok megszólításába az evangélium karácsonyi üzenetével. Nem simulhatunk bele a világ kínálta, Istentől megfosztott ünnepbe.

Vasárnap.hu: A fiatalságából fakadó adottságai előnyt jelentenek az evangéliumi üzenet továbbadásában?

Magyar Tamás: Mindenképpen előnyt látok ebben. De már nekem sem egyszerű. Még mindig könnyebben figyelnek oda rám, mint mondjuk a szüleik korosztályához tartozók figyelmeztetéseire. Én a nyelvezetükben is közelebb állok hozzájuk. De a fiatalságom egyben hátrány is lehet, mert koromból adódóan a bibliai üzenetet az én számból nem veszik elég komolyan. Azt gondolhatják, hogy ilyen súlyú igazságokhoz még nem lehetek elég érett.

Vasárnap.hu: Van esetleg olyan hobbija, amely közelebb viszi a fiatalok világához?

Magyar Tamás: Nagyon szeretek focizni. Ősagárdon tagja vagyok a megye hármas focicsapatának. Nagy öröm megtapasztalnom, amikor a csapatból eljönnek az istentiszteletre. Ez egyfajta lehetőség a többiek hit általi megszólítására. Volt már olyan, hogy egy korábban templomba nem járó ember  a foci miatt végül eljött az istentiszteletre, csupán azért, mert kíváncsi lett rá. Ez a korábbi szolgálati helyemen is hasonlóan történt.

Mindig megdobogtatta a szívemet, amikor a templomban egy blokkban láttam ülni a társaimat a futballcsapatból.

Ilyenkor minden alkalommal abban reménykedtem, hogy valami meggyökerezik az ő szívükben is az igei üzenetből. Hogy így történik-e, azt szerencsés esetben csak jóval később, olykor pedig soha nem tudom meg. A pesti barátaimmal szeretek moziba járni vagy biliárdozni.

De minden helyzetben lelkészként vagyok jelen. Ebből nem lehet kivetkőzni.

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!