A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend közgyűlése a pápánál

Ferenc pápa november 16-án, pénteken fogadta a Szent Sír Lovagrend közgyűlésének résztvevőit, közöttük Jungbert Bélát, a rend magyarországi helytartóját – közölte a Vaticanews.

A pápa elismeréssel szólt a lovagrend által, a Szentföld népei javára végzett számos spirituális és karitatív tevékenységről. Örömmel nyugtázta, hogy a legutóbbi, öt évvel ezelőtt megtartott közgyűlés óta növekedett a szervezet taglétszáma, földrajzi kiterjedése, a szentföldi egyháznak nyújtott anyagi segítsége, valamint a tagok által elvégzett zarándoklatok száma. A Szentatya köszönetet mondott azért, hogy pasztorális és kulturális programokat támogatnak. Arra buzdította a lovagrend képviselőit, hogy továbbra is folytassák a jeruzsálemi latin patriarchátus oldalán a menekültek segítését az egész közel-keleti térségben. Utalt kezdeményezéseikre a képzés és az egészségügyi ellátás terén, amelyek vallási vagy közösségi hovatartozástól függetlenül mindenki számára nyitottak. Ezáltal megteremtik az utat a keresztény értékek megismeréséhez, a vallásközi párbeszéd előmozdításához, a kölcsönös tisztelethez és megértéshez. Így hozzájárulnak a régióbeli béke megvalósulásához.

A rend alapvető célja a tagok lelki növekedése

A pápa ezt követően kiemelte, hogy a lovagrend közgyűlésének középpontjában a több mint 30 országban jelen levő helyi vezetők szerepe állt. Emlékeztette a résztvevőket, hogy a rend alapvető célja a tagok lelki növekedése. Kezdeményezéseik sikere nem különülhet el a tagok vallási képzésének megfelelő programjaitól, hogy megszilárdítsák elválaszthatatlan kapcsolatukat az Úrral elsősorban az imában, a Szentírásról való elmélkedésben és az egyház tanításának elmélyítésében. A pápa emlékeztette a Szent Sír Lovagrend tagjait, hogy nem egy filantróp szervezetet alkotnak, amely a célcsoport anyagi és társadalmi helyzetének előmozdításán munkálkodik. Arra kaptak hivatást, hogy tevékenységük középpontja és végső célja az embertárs iránti evangéliumi szeretet legyen és tegyenek mindenhol tanúságot arról a jóságról és törődésről, amellyel Isten szeret mindenkit.

Az üldözött keresztények és a fehér vértanúság

Ferenc pápa említést tett a keresztények drámai helyzetéről, akiket egyre nagyobb számban üldöznek és ölnek meg. A vérük ontásával elszenvedett vértanúságuk mellett létezik a „fehér vértanúság” is, amellyel a demokratikus országokban találkozunk, amikor korlátozzák a vallásszabadságot. Ez az egyház mindennapi fehér vértanúsága ezeken a helyeken. A kemény próbatételeknek kitett lakosság anyagi megsegítése mellett a pápa azt kérte, hogy folyamatosan imádkozzanak a Palesztinai Miasszonyunkhoz.

Beszéde végén a pápa arra buzdított, hogy miután megáldja az Üldözött Keresztények Miasszonyunk ikonját, majd minden helytartóságba vigyék el, hogy Szűz Mária kísérje útjukat.

Forrás: Vaticanews

Kép: Vatican Media

Iratkozzon fel hírlevelünkre