Balog Zoltán: Minden reformátustól bocsánatot kérek

Balog Zoltán református püspök a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a zsinat lelkészi elnökeként az Elnökségi Tanács nevében mára összehívta a református egyház összes esperesét és egyházmegyei főgondnokát, hogy a Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezető K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban a személyét és az egyházat ért támadásokat megbeszéljék és azokra választ adjanak.

A tanácskozáson a tisztségviselők négyötöde vett részt amely titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86 százaléka a bizalmáról biztosította Balog Zoltánt, de az elnökségi tanács püspökei és főgondnokai határozottan arra kérték, hogy gondolja át a közéleti szerepvállalásai mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi elnöki megbízatásával.

Balog Zoltán videónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy “elutasítunk minden olyan törekvést, amely egyházunkat egy olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs. Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott és nem is foglalkozik.”

“Elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott. Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget. Tiszteletben tartom azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta” –  hangzik el a videóban.

Balog Zoltán megjegyzi, hogy a bicskei gyermekotthon korábban díjazott igazgatójával ő soha nem találkozott. Amikor vele szemben gyanú merült fel, azonnal felfüggesztette, vizsgálatot rendelt el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került.

Pók Katalin: Gondolatok a kegyelmi ügyről

A református püspök kiemeli, hogy a hírekkel ellentétben K. Endre érdekében nem ő fordult a köztársasági elnökhöz:

“Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam.”

– jegyzi meg Balog Zoltán.

Majd folytatja: “Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott.”

“Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek, bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink.”

Címlapképen: Balog Zoltán püspök nyilatkozata

Iratkozzon fel hírlevelünkre