Bese Gergő atya: Nagy dolog elfogadni a gyengeségeinket, hibáinkat és még nagyobb változtatni rajta

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki embertársát szereti, teljesítette a törvényt. (Róm.13,8)

A mai vasárnap a szentírási olvasmányok középpontjában a szeretet parancsának/törvényének gyakorlása áll. Megállapítható, ha valaki szereti a másik embert, abból még baj nem született. De a szeretet, nem majomszeretet és nem hazug! A másik fél szeretete abban is áll, hogy elfogadja intő szavainkat, változtat rossz viselkedésén és persze fordítva. Képesek vagyunk az egoizmusunk falát lebontani és elfogadjuk, hogy a másik embernek is lehet igaza, hogy ő olyat is lát, amit mi nem. Nagy dolog elfogadni a gyengeségeinket, hibáinkat és még nagyobb változtatni rajta! Ezekiel próféta könyvében így olvasunk erről:

Ha azonban hirdeted az istentelennek, hogy útjairól térjen meg, de ő nem tér meg útjáról, akkor a saját gonoszsága miatt meg fog halni, te azonban megmentetted lelkedet. (Ez.33,9)

A próféták küldetésének középpontjában éppen ez állt. A helyes útról letért népeknek hirdetni a megtérést, persze a generáljavítást magukon kellett elkezdeni. De ők is hamar felismerték és belátták: mindenkit képtelenség megmenteni, ha megátalkodott abban amit gondol világról, életről, hitről, akkor az imádságon kívül semmit sem tehetünk érte. Ezt a nyakasságot tapasztaljuk meg napról napra a társadalom különböző csoportjai között mozogva. A bőrünkön érezzük a szeretetlenséget családban, munkahelyen, közösségekben.

De Jézus éppen erre a nehéz helyzetre reflektál akkor, amikor a következőt mondja: Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt. 18,20). Az egész világot nem tudjuk megmenteni, de lesznek olyan bázisok, melyek életben tarták a feltámadás lángját, éltetik a szeretet parancsolatát, és úgy szeretik felebarátaikat, mint önmagukat. Amennyiben pedig ezek a kis közösségek egységben vannak, akkor bízhatnak abban az ígéretben, melyről szintén Jézus beszél „mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól” (Mt.18,19).

Nincs is másra szükség. Amit a világ fiai kínálnak, az hazug szeretet, állságos, csupán számító. Amit Isten kínál fel, az őszinte, tiszta és egyedül képes békét hozni ember és ember, ember és Isten között.

A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Teljesítsük be az Atya akaratát, váltsuk életre a törvényt!

 

A címlapkép forrása: Pixabay