Beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház újraválasztott püspökét és zsinatát

Szombaton tartották Zán Fábrián Sándor püspök beiktatását, ahol a Kárpát-medencei református egyházkerületek püspökei és főgondnokai mellett az eseményen részt vettek magyarországi és kárpátaljai állami és civil szervezetek vezetői is.

A Kárpátaljai Református Egyházban az orosz-ukrán konfliktus miatt háborús körülmények között zajlott a 2022-es tisztújítás. Az egyházmegyék vezetőinek beiktatását követően, január 28-án az egyházkerületi ünnepi közgyűlésen beiktatták az újraválasztott püspököt és az új zsinati tagokat is a beregszászi református templomban. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Ézsaiás próféta könyvében megírt, a ma emberéhez is szóló ígéretével biztatott:

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak… (Ézs 41,10)

A jelenlegi nehéz helyzetre utalva Balog Zoltán igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszer majd mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt: az országok vezetőinek is, azoknak is, akik ma háborúznak. S mint a történelem során már oly sokszor meggyőződtünk róla, porba hullnak, kik igazságtalanul uralkodnak. Ám Isten népének mindenkor feladata van.

Térjetek meg, mert elközelgett Istennek országa

– ezt az üzenetet el kell mondanunk másoknak is, ahogy tették ezt egykoron a keleti baráti kör tagjai, azok a lelkészek, akik nem féltek Sztálint sem figyelmeztetni erre. Bár sokéves-évtizedes börtön, Gulag várt rájuk, de nem törtek meg. Az ő hitükből sarjadt a kilencvenes évek ébredése is Kárpátalján, emlékeztetett Balog Zoltán.  Ahogy őket megtartotta a hitük, úgy tart meg bennünket ma is – mondta a püspök, aki elismeréssel szólt a most hűséggel helytállókról, hálát adott a lelkészekért, akik a háborús helyzet ellenére is helyükön maradva szolgálják Istent, őrzik a rájuk bízott nyájat.

A ti hűségetek tanít minket. Mi ebből a hitből, hűségből és helytállásból merítünk erőt

– fogalmazott Balog Zoltán. Ne félj! Veled van az Úr! – sokszor biztat az Ige. Ez ad reményt mindannyiunk számára. A KRE a hálaadást követően 2023-at a remény évének hirdette meg. Zán Fábián Sándor, a KRE újraválasztott püspöke ennek kapcsán kiemelte: mindenkor Istenre kell hagyatkoznunk, benne kell hinnünk és bíznunk. Erre biztat bennünket Jób könyve is: Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete (Jób 14,7–9).

Bár mindenféle nehézség sújt bennünket, a statisztikai adatok szerint egyre fogyunk, mégis kell legyen reménységünk. Ha Istennek az égi madarakra is van gondja, ha a kivágott fa is kihajt, akkor mennyire reménysége kell legyen a Krisztust követő embernek

– mondta Zán Fábián Sándor, aki azért imádkozott, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket Szent Lelkének megújító erejével, legyen szívünkben hálaadás és reménység. Az ünnepi közgyűlésen Zán Fábián Sándor Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, a megválasztott zsinati tagok pedig Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vezetésével tették le az esküt.  Az ünnepi közgyűlésén részt vett a Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki a keresztyén hitet a megmaradás kulcsának nevezte. Gulyás Gergely a leginkább nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyarságot az Országgyűlés épülete előtt 1956-ban leadott sortűz áldozatainak emlékművén olvasható bibliai felirattal bátorította:

Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk. (2Kor 4,9)

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország felelősséget visel az ország határain kívül élő magyar közösségekért, az anyaország segíti a kárpátaljai magyarságot, Kárpátalját, humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fogadja és ellátja a menekülők százezreit. A segélyek célba juttatásában fontos szerepet játszik a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Református Egyház egyaránt, közölte Gulyás Gergely, aki kiemelte: történelmünk megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége minden időben a megmaradásunk kulcsa. 

A résztvevőket köszöntötte Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is, aki köszönetet mondott a magyar kormánynak mindennemű támogatásáért, és abbéli reményének adott hangot, hogy a soknemzetiségű Kárpátalján a jövőben is békében élnek majd a népek, nemzetek.

A beszámolót teljes terjedelmében a Református.hu oldalon olvashatják. 

Forrás: Református.hu

A címlapképen Zán Fábián Sándor. Forrás: Makó András/Református.hu

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre