„Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem”

Papi zarándoklaton vett részt a Szentföldön Erdő Péter bíboros 70. születésnapja évében.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjai közül huszonnégyen elkísérték – az egyhetes szentföldi zarándoklatra – Erdő Péter bíboros, prímást, aki az idén töltötte be a 70. életévét. A november 8-án (hétfőn) kezdődött közös út mottójának Főpásztoruk püspöki jelmondatát választották: „Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem”. A zarándoklat állomásairól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatalos oldalán számoltak be több részben.  

Úgy tartják, hogy egy zarándoklat a Szentföldre, nem nyaralás vagy kirándulás, hanem lelki feltöltődés és lehetőség arra, hogy a szívünk megnyíljon. Aki ezt nem éli át, annak nincs is szíve – jegyezte meg az idegenvezető, Rami Shacham már a Tel Aviv-i reptéren, majd a zarándokcsoport útra kelt Názáretbe, Jézus otthonába. A zsidó-keresztények kezdetektől fogva jelen voltak a városban és őrizték az evangéliumi események, valamint a helyszínek emlékét.

A zarándoklat résztvevői (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Ezért is maradhatott fenn annak a barlanglakásnak egy része, ahol Szűz Mária élt, és amely fölé az Angyali Üdvözlet Bazilika épült. Itt mutatták be a Szederkényi Károly atya által szervezett zarándoklat első szentmiséjét, a főcelebráns Erdő Péter bíboros volt. A Főpásztor felhívta a figyelmet: annak a helynek a közvetlen közelében állnak, ahol az Evangélium szerint Gábor arkangyal Szűz Máriának hírül adta Isten tervét, hogy a megváltó édesanyja lesz.

Erdő Péter bíboros az Angyali Üdvözlet Bazilikában (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Az angyali üdvözlet története – jegyezte meg – az egyház liturgiájában külön ünnepet érdemel: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, azt a napot, amikor a második isteni személy megtestesül, „mert a Szűzanya méhében a Szentlélek erejéből emberi magzattá válik.

Szűz Mária tehát szabad emberi akaratából és Isten végtelen kegyelméből társként jelenik meg a megtestesülés művében – emelte ki a bíboros. „Ennyire szereti Isten az embert. Ekkora méltóságot tulajdonít nekünk. Bízzunk tehát Istenben, ne a rövid távú emberi hasznot és kockázatot mérlegeljük csupán. Kövessük Máriát, aki minden emberi szemponton fölülemelkedve rábízta magát az isteni gondviselésre, ajándékozó szeretetére.

A zarándokcsoport megtekintette Názáretben a bazilikával szomszédos Szent József templomot is, ahol a hagyomány szerint a Szent Család háza állt, és Jézus itt nevelkedett kisgyermekkorától.

Erdő Péter bíboros Názáretben (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Erdő Péter bíboros vezetésével Jézus sírjához zarándokoltak a magyar papok

A Főpásztor és az őt kísérő 24 pap szerdán a Tábor-hegyen, Jerikóban, majd Jeruzsálemben járt a Megváltó nyomában. Csütörtöki útjuk a Via Dolorosán keresztül vezetett vissza az egykori Golgota helyén emelt templomba, ahol Erdő Péter vezetésével mutattak be szentmisét.

A magyar főpásztor tiszteletére szervezett szentföldi papi zarándoklat szerdán a Tábor-hegyre érkezett. Jézus színeváltozása helyszínén Erdő Péter bíboros vezetésével mutattak be szentmisét, a homíliát Szivák Tamás atya mondta.

A zarándokok Jerikó és a Megkísértés hegye után a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában Jézus sírjánál, a feltámadás helyszínén imádkoztak. Erdő Péter bíboros tiszteletére az ősi templomban rendhagyó bevonulásra került sor: a sír bejáratánál Željko Barbarić, a bazilika ferences közösségének vikáriusa köszöntötte őt és a vele érkezett zarándokokat.

Željko Barbarić vikárius és Erdő Péter bíboros a Szent Sír-bazilikában (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Csütörtökön a Via Dolorosán, Jézus keresztútjának stációi mentén haladtak a zarándokok vissza a Szent Sír-bazilikába, ahol szentmisét mutattak be Erdő Péter vezetésével. A zarándokok ezután még Jeruzsálemben maradtak: előbb a Siratófalhoz, majd az Olajfák hegyére és a Getszemáni kertbe mentek, végül a Nemzetek Templomában imádkoztak.

Jézus születésének helyszínén zárult a jubileumi szentföldi zarándoklat

A betlehemi Születés temploma volt az utolsó fontosabb állomása annak a hét elején kezdődött szentföldi zarándoklatnak, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás születésének 70. évfordulója tiszteletére szervezett Szederkényi Károly atya. A résztvevők – köztünk a Főpásztor és az őt elkísérő 24 pap – elzarándokoltak Jézus földi életének legfontosabb színhelyeire.

Ima az utolsó vacsora termében (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

A jubileumi papi zarándoklat utolsó előtti napja Ein Karemben kezdődött, Keresztelő Szent János templománál, ahol a Zakariás hálaénekét megjelenítő díszes, magyar nyelvű kerámiatábla előtt Lengyel Donát atya szólt a zarándokokhoz, paptársaihoz.

Lengyel Donát atya Keresztelő Szent János templománál (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

A következő állomások ezen a napon Betánia – ott Lázár sírja – és a Sion-hegy voltak. Utóbbi helyszínen a zarándokok imádkoztak az utolsó vacsora termében és megtekintették Dávid király sírját is.

Szombaton a betlehemi Születés templománál fogadta a felkelő nap fénye a zarándokokat, akik előbb a Születés barlangjában, Jézus születésének helyén fohászkodtak, majd a Szent Katalin-kápolnában vettek részt az Erdő Péter bíboros-vezette szentmisén. 

A zarándoklatról bővebben a Főegyházmegye honlapján olvashatnak.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A címlapképen Szederkényi Károly atya szentmiséje látható az Angyali Üdvözlet Bazilikában (Fotó: Csapó Viktória, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Iratkozzon fel hírlevelünkre