Mijo Barada hazánk egyre több területét szerzi vissza – Istennek

Mijo Barada hazánk egyre több területét szerzi vissza Istennek.

2022. július 5-7. között Nagykátán tartották meg a családfa megtisztulásáért szervezett lelkigyakorlattal egybekötött szemináriumot. A mintegy száz résztvevő nyitott szívvel kereste Isten akaratát az életében, és az imádság és az önfelajánlás által Istennek a családjuk őseinek bűne által okozott sebekre kértek gyógyulást. A szeminárium vezetője szerint számos olyan genetikusan továbbadott betegséget hordozunk a családjainkban, amelyektől Jézus Krisztus kegyelméből megszabadulhatna az életünk. Mijo Barada a „hit három lépésére” tanította a lelkigyakorlatozókat. Az élethelyzetünk elfogadása és az azért történő hálaadás valamint annak kérése révén, hogy abban Isten dicsőüljön meg, a szentek lelkiségére és a valódi dicsőítésre irányította a figyelmet. A misszionárius ezúttal is körbejárta a környező területeket és településeket, hogy a háború és egyéb történelmi bűnök következményeinek elmúlásáért és a tisztítótűzben lévő lelkekért imádkozzon. Minden bizonnyal hazánk egy újabb szeglete lehetett újra Istené.

Mijo Barada a horvátországi Splitben született 1960-ban. Isten iránti odaadása és buzgósága hamar megmutatkozott az életében a kommunizmus és a délszláv háború fenyegetései ellenére is. Magyarországra mindig testvérként érkezik, nem feledve: magyarok és horvátok sok évszázadon keresztül békében élhettek ugyanabban az államban.

1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában, mindig papokkal együttműködve. A világ sok táján tartott lelkigyakorlatokat, de elsősorban a Balkán háború sújtotta területein. „Mindazoknak a fájdalmaknak és szenvedéseknek, amelyeket az életünk során tapasztalunk és hordozunk, gyökerei az életünk fejlődési szakaszaiban, családfánkban, továbbá abban a térségben lehetnek, amelyben élünk” – vallja Mijo Barada.

A Nagykátai Katolikus templom oltárképe Szent Györggyel, amint legyőzi a sárkányt. (Fotó: Gável András)

„Dachauban több mint háromezer katolikus papot, papnövendéket és püspököt kínoztak és öltek meg, többnyire lengyeleket és németeket” – írja egyik könyvében a horvát misszionárius. „Sokat töprengtem azon, hogy egyes táborokat miért éppen az adott helyen állítottak fel, miért nem valahol máshol. Kérésemre egy történész segítségével feltérképezték az egész környéket. A tábor helyén a múltban pogány áldozati oltárok álltak, amelyeken különféle istenségeknek mutattak be gyakran véres emberáldozatokat is.

Ezért fontos minden vidéken Jézus nevében megkötözni azoknak a szertartásoknak a szellemeit, amelyek az egykori lakosság istentiszteleti gyakorlatával állnak kapcsolatban.”

A nagykátai szeminárium estéin Mijo Barada az ottani környéket is bejárta, hogy az áldás imáit imádkozza el, és kikiáltsa Jézus Krisztust a térség egyetlen urának és fejedelmének a múltban, a jelenben és a jövőben. A résztvevők exorcizált sót, olajat és szenteltvizet vittek haza magukkal, hogy a saját otthonuk környezetében elvégezhessék ugyanezt a szabadítást.

Mijo Barada a szeminárium végén köszönetet mondott a résztvevőknek a Nagykátai Katolikus templomban, akik egy-egy ajándékba kapott és megáldott rózsafüzérrel térhettek haza a lelkigyakorlatról. Az adományokkal Mijo Barada afrikai missziójához járultak hozzá a jelenlévők. (Fotó: Gável András)

A szeminárium résztvevői elsajátíthatták a hit három lépésének fontos mozzanatait. Az első lépés: el kell tudnunk fogadni az adott helyzetet. A második: meg kell köszönnünk Istennek ezt a szituációt. A harmadik lépés: kérnünk kell Istent, hogy a konkrét helyzetben dicsőüljön meg és nyilvánítsa ki mindenhatóságát és igazságosságát.

Jézus édesanyja, Mária, minden ember példája lett Isten dicsőítésében. Ő el tudta fogadni az életében Isten tervét, és arra igennel válaszolt. Mijo Barada szerint a szentmise után a legerősebb kapocs Istennel éppen ezért a rózsafüzér imádsága. Ennek rendszeres végzésére mindenkit buzdított a misszionárius. Rámutatott: Mária első igenje a názáreti fiatal szűz lányt Isten anyjává tette. Mária második igenje a kereszt alatt pedig minden ember anyjává tette őt.

A dicsőítés királynője ma is lenyűgöz minket

Joel próféta jövendölését idézve Mijo Barada kijelentette: „Isten a Lelkét adja nekünk”, de ennek befogadásához a szív tisztasága szükséges. Ezért elengedhetetlen, hogy a világ egyetlen démona se uralkodjon a lelkünk felett. Ahogy Assisi Szent Ferenccel elkezdődhetett a kereszt korszaka az egyházban, amely aztán megszülte az Eucharisztia korszakát, úgy azt láthatjuk, hogy

az Oltáriszentség korszaka napjainkban éppen a Szentlélek korszakát szüli. Nem véletlen, hogy a misszionárius szüntelenül imádságra buzdított a katolikus papokért, akiknek hatalma és szolgálata révén Jézus szentségi módon jelenik meg a templomaink oltárán.

A jelenlévők a számos példa és történet meghallgatása és átélése által beláthatták, hogy imádkozniuk kell az egyes nemzedékekért a családfájukon ejtett sebek begyógyulásáért. „Uram, kérlek, hogy ennek a nemzedéknek élete legyen áldott: az Atyaisten nevében és dicsőségére, a Fiúisten nevében és dicsőségére, a Szentlélekisten nevében és dicsőségére, Édesanyánk, Mária közbenjárására! Amen.”

A Nagykátai Katolikus templom oromzatának Mária szobra „Maria ora pro nobis”, azaz Mária imádkozz érettünk felirattal. (Fotó: Gável András)

 

Mária igenje a dicsőítés mintapéldája

A címlapképen Mijo Barada misszionárius látható. Fotó: Gável András

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre