E jelben győzni fogsz

Nem csak szavakkal, hanem az egész testünkkel kommunikálunk. Egy-egy kézmozdulat képes mások tudtára adni a belső érzéseinket, szavak nélkül fejezik ki gondolatainkat. Megszokott, a közösségben egyértelmű jelentéssel bíró mozdulataink azonban más közösségekben, esetleg távolabbi országokban nem ugyanazt fogják jelenteni. Emiatt érdemes résen lennünk, nehogy mást kommunikáljunk, mint ami eredendően a szándékunkban állt.

Jelek többértelmű üzenettel

Például abban a jelben, amelyet a felfelé tartott hüvelykujjunkkal formálhatunk meg, már az ókori rómaiak is az életben maradás üzenetét látták. Ma leginkább a beleegyezésünk megerősítését fejezzük ki ugyanezzel a mozdulattal. Ám éppen ilyen kéztartással az arab országok többségében trágár szexuális utalás kifejezőivé válnánk.

Vagy egy másik példa: nagyon szép üzenetet rejt az Áron papi törzséből származó zsidó kohaniták kézjele. Az ő feladatuk a szentély ellátására vonatkozott teljes mértékben. Emiatt földjük sem volt, viszont az elvégzett papi szolgálatukért cserében a többi törzs tizedéből részesültek. A feladataik között szerepelt a nép megáldása, amelynek egészen különleges kézleje maradt fenn.

Ebben a jelben héber ároni áldás fedezhető fel

A két kézzel mutatott forma a héber Shin betűre utalt, amely Isten áldásának jele lett a zsidóság életében.

Az ároni áldás kiosztásakor a középső és a gyűrűs ujjuk között formáltak rést, amellyel az áldás jelét hozták létre félreérthetetlenül. Ez a két kézzel mutatott forma a héber Shin betűre utalt. Ez ebben az esetben az „El Shaddai”-t jelenti (magyarul: a mindenható Isten). Továbbá utal a „Shekinah”-ra, amely Isten dicsőségének kifejezése, illetve a „Shalom” szóra is, azaz Isten áldására és békéjére.

Nem véletlenül lett a kohanita papok jelévé az ároni áldás kézmozdulata.

Az áldó kézjel használatával azonban érdemes körültekintőnek lennünk. Amióta ugyanis ugyanezt a jelet egy egészen más tartalommal társította össze Leonard Nimoy, az ároni áldás jelentése elhalványult és egy profán értelmezés lépett a helyére. A köszöntés 1967-ben jelent meg a Star Trek televíziós sorozat második évadának nyitó epizódjában, és

a „vulkániak” köszöntésévé változott, amely Amerikában idővel a hosszú és jólétben töltött élet kívánságához tapadt.

A mutogatásnak tehát mindig is megvolt a létjogosultsága, amióta világ a világ. Érdemes azonban mindig tisztában lennünk a kézjelek mögötti, dekódolható üzenettel. Nagyon egyszerűen kerülhetünk olyan szituációba, amikor az általunk használt kézformával egy olyan tartalmat továbbítunk, amellyel nem szívesen azonosulnánk.

Na, már megint a metálvilla…

Ilyen lehet például a rock szerelmeseinek az egységesült jele is. Bizonyára nagyon kevesen használják ma okkult jelként, elhárítva az ártó hatalmakat az életükből. Arról sincsenek konkrét számadataim, hogy lehetne-e olyat találni, aki a sátán előtti hódolatát fejezné ki ebben a jelben.

Ronnie James Dio az általa elhíresült metálvilla jelét mutatja.

Ronnie James Dio az általa elhíresült ördögvilla jelét mutatja.

De ha már ördögi tartalom, érdemes belekukkantani abba a vitába, amely a kézzel mutatható „I Love You” szeretetjeleként értelmezi a sátánista jelet, elbagatellizálva minden, a jelhez tapadó ördögit. Így lehet az, hogy keresztények köreiben ebben a jelben is rehabilitálódik az ördögszarv vagy metálvilla, és lesz az összetartozás, az elfogadás és a szeretet jele.

Nagyon fontos különbség a két kézjel között, hogy míg a szeretet újkori jeleként alkalmazott mutatóujj-kisujj-hüvelykujj hármas kompozíciójából a hüvelykujjunk kifelé tartva áll, addig az ördögszarvacskák esetében a tenyér felé hajló középső ujjainkat szorítja le. Ezzel létrejön az „utánzás nagymesterének” az alattomos és sunyi akciója, és megint azt imitálhatja, mintha ő lenne Isten.

Sátáni katyvasz mesterien

Már szinte észre sem veszi a mai, óvatlan ember, hogy a különböző, egymással homlokegyenest szemben álló tartalmak a saját szeme előtt mosódnak össze.

Az isteni összekeveredik a sátánival.

Ez pedig azt a látszatot kelti, mintha a jó még mindig küzdene a gonosz erőivel. De ez hazugság, hiszen a sátán örökre legyőzötté vált Jézus Krisztus keresztáldozata révén.

Innentől kezdve pedig már személyes döntésünk, hogy melyik csapathoz igazolunk le. Isten oldalán a győztesek állnak. Ezért nagyon fontos, hogy a győztesek egyértelművé tegyék a hovatartozásukat. Egyértelműen és összetéveszthetetlenül.

A győztes csapat tagjai tudják, hogy a győzelmük egyértelmű jele több, mint az „én szeretlek téged” humanitáson alapuló „I Love You”-ja. A nagy konstantini mondat számukra is alapvetés: „E jelben győzni fogsz!”

Krisztus keresztje minden létező szeretet csúcsa, amelyben Isten irgalma fejeződik ki az ember felé, és az ember viszontválasza is tökéletesen megfogalmazódik az Isten-Ember tökéletes áldozata által.

Ja, és hogy római pápa is használja a szeretet modern kori kézjelét? Igen. De ő – és az általa képviselt egyház – egyértelműen a megváltói keresztáldozat soha el nem múló szeretetére irányítja minden ember figyelmét. Arra az egyetlen jelre, amelyben győzhetünk.

Rockszerelmes barátaim, ne kövezzetek meg, szeretlek titeket! I Love You!

Gável András

 

 

Metálvilla: tudatlanul is a sátánt istenítjük

Isten „imádja” a metálmisét

Jézus a komcsi, Jézus a libsi

A kiemelt kép forrása: Wikipédia

Iratkozzon fel hírlevelünkre!