A Szeplőtelen Fogantatás a Regnum Marianum közösség nagy ünnepe

A Regnum Marianum budapesti pap-hittanárok közösségeként indult az 1800-as évek végén. Fő tevékenysége a gyerekek és a fiatalok természetes alapokon álló katolikus szellemű nevelése. Minden évben Szeplőtelen Fogantatás ünnepén összegyűlnek a közösség tagjai, hogy megújítsák a korábban tett fogadalmukat. A regnumi atyák élete a kommunizmus idején és ma is példaként kívánja felmutatni Jézus édesanyjának engedelmességét és tisztaságát. A járványhelyzet miatt idén online közvetítik a minimális létszámú eseményt. A szentmisét Somogyi Sándor (Soma) celebrálja, prédikációt Blanckeinsein Miklós atya mond. A helyi regnumi csoportok szintén szentmisén vesznek részt a plébániákon, ahová tartoznak.

Kemenes Gábor nagykovácsi plébános a Vasárnap.hu-nak elmondta, hogy a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a Regnum fő eseménye, ahol fogadalommal köteleződnek el a közösséghez tartozók. Nem szerzetesrendről van szó, de a tagok évről-évre megújítják a fogadalmukat, amellyel kifejezik a közösséghez tartozásukat, és Mária anyai oltalmában ajánlják életüket.

Az atya hozzátette: egy viszonylag fiatal katolikus Mária-ünnepről beszélhetünk, hiszen 1854-ben mondta ki a Szentatya Mária szeplőtelen fogantatásának az egyház által mindig is tanított és vallott dogmáját, amely szerint Mária egészen szeplőtelen és mentes az eredeti bűntől is. 

A közösség Majláth Gusztáv erdélyi püspök kezdeményezésére indult el a századforduló előtt. Tiszta életre kívánta meghívni a fiatalokat: hogy a természetesre építsék a természetfelettit.

A közösség Máriát állította maga elé példaképül, aki a magyarok királynője, és aki Szent István király óta Magyarországot a kezében hordozza.

Ezért lett ez az ország Máriáé, és ez magyarázza, hogy a közösség központi ünnepe a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kötődik.

A dicsőítés királynője ma is lenyűgöz minket

A lelkipásztor szerint a mai fiatalok számára Mária alakja és tisztasága azáltal lesz vonzóvá, ha a felnőttek a saját életükkel példaképként tudják Jézus édesanyját felmutatni. Ma sem könnyű megőrizni a tisztaságot és megmaradni az istenkövetés útján hűséggel, a sok gyengeség és bukdácsolás mellett azonban számos törekvés is felmutatható. A katolikus pap úgy látja, egyre több fiatal választja a tisztaságban megélhető, egyenes életet. Vagyis Mária példáját és az ő tisztaságát mi is meg tudjuk valósítani az adott életállapotunkban.

A kommunizmus idején a hitükért igazságtalanul bebörtönzött – akár regnumi – papok önfeláldozó példája ma is erőforrás. Éppen úgy, ahogyan annak idején a keresztények vére a kereszténység új vetését jelentette. A regnumi atyák vértanúságot talán nem szenvedtek el, de nagyon sok börtönévet kaptak büntetésül azért, mert felvállalták a hitüket Istenben. Az atyák mellett laikusok is kerültek ilyen erőt és hitet próbáló helyzetbe. A Regnum Marianum jelenlegi házfőnöke szintén sok-sok évet töltött igazságtalanul börtönben – emlékeztetett Kemenes Gábor atya.

A fiatalokat érő mai kihívásokkal kapcsolatban a regnumi atya kifejtette: „Nagyon sok kihívás leselkedik ránk manapság.

Mindenki a saját akaratát próbálja megvalósítani, a maga útján jár és öntörvényű. Ezzel szemben Mária egészen belesimult Isten akaratába és tervébe.

Ő példa számunkra abban, hogy mi magunk is keressük az Isten életünkre vonatkozó szándékát. Oda kell figyelnünk arra, hogy mit vár tőlünk Isten. Emiatt a Regnum imádságra próbálja vezetni a fiatalokat. Az imádság az egyik legnagyobb ereje Máriának is. Ő a meghívásakor azonnal imádkozni kezdett, hálát adva annak, akinek igent mondott. Éppen ez az engedelmessége adott szabad utat annak, hogy az ő szíve alatt elindulhasson Jézus élete.

Ma nagy kihívás engedelmeskedni. Nem könnyű megélni az engedelmesség és a szeretet útját a családban és a társadalomban. Nem igazán van kedvünk Máriához hasonló áldozatokat hozni.

Ő lemondott az addigi életéről és terveiről. Mindent kockára tett, de Istenben bízott” – mondta Kemenes Gábor.

A regnumi atya szerint mindenkinek ez lenne a feladata: „A nehéz kihívások közepette az evangélium törvénye legyen a mérce. Ez sokszor áldozatot és odaadást kíván tőlünk. Optimistábbnak kellene lennünk. Ez a világ mindig a hibákat látja és elégedetlen. Mária, amikor Erzsébethez látogatott, azonnal magasztalni, dicsőíteni kezdte Istent. Ha őhozzá hasonlóan mi is tudnánk dicsőíteni Istent, sokkal nagyobb szabadságra, örömre és tisztaságra tudna bennünket segíteni”.

 

Gável András

 

Kapcsolódó, olvasásra ajánlott írásaink:

A templomot lerombolták, de a közösség máig él

Krisztus örömének továbbadóivá kell válnunk – Pipó József a Vasárnapnak

Szemről szemre – szemtől szembe. Miért imádkozzuk a rózsafüzért?

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!