Halál is járhat az iszlám megsértőinek Pakisztánban

Megnéztük, milyenek is valójában a pakisztáni büntetőtörvények...

A pakisztáni büntető törvénykönyvben szereplő 295-ös cikkely elég látványosan részletezi, milyen módokon büntetik azt, aki valamilyen módon megsérti az iszlámot. A problémák ott kezdődnek, hogy a szubjektív megállapításokat, rágalmazásokat már kevéssé vizsgálják felül, így ezeket a törvényeket gyakran személyes ügyek rendezésére használják, melyek így másra nem jók, csupán a vallási feszültségek elmélyítésére.

De mit is tartalmaz ez a cikkely pontosan?

295: Az istentiszteleti helyek bármilyen mértékű megrongálása vagy bemocskolása a vallás megsértésének céljából. Az elkövető legalább két év börtönre ítélhető, vagy pénzbírságra, vagy mindkettőre.

295-A: megfontolt szándékkal elkövetett rosszindulatú cselekedetek, amelyek bármilyen mértékben megsérthetik a polgárok vallásos érzületét a vallás vagy az abból fakadó meggyőződések megsértése által. Az elkövető legalább tíz évre ítélhető, vagy pénzbírságra, vagy mindkettőre.

295-B: A Korán mocskolása stb. Az elkövető életfogytiglanra ítélhető.

295-C: A szent prófétát, Mohamedet érintő méltatlan megjegyzések tételéért – akár szóban, akár írásban, direkt vagy indirekt módon történjen is – halálos ítélet és pénzbírság szabható ki.

A pakisztáni hatóságok előszeretettel hivatkoznak ezekre a jogi szakaszokra, amikor a vallási kisebbségekhez tartozó egyéneket büntetni kívánják. A legtöbb esetben az előítéletekből fakadó vádaskodások gyorsan elvezetnek a fentiek alapján kimért ítélethozatalig.

Az utóbbi idők egyik leghíresebb esete az istenkáromlás vádjával fogvatartott Asia Bibié volt, akiért páratlan mértékű nemzetközi összefogás indult, és akit végül szabadon is bocsátottak. Jól rávilágít a vallási kisebbségekben élők nehéz helyzetére az a tüntető tömeg, amely Asia Bibi felmentését követően vonult ki az utcákra.

Talán bízhatunk abban, hogy a jogi kiskapukat bőven tartalmazó, aránytalanul súlyozó törvényekre a nemzetközi közösség nyomása némileg hatással lehet.

 

Forrás: ICC

Kiemelt képünk illusztráció. Forrása az Ave Maria Radio.