The Blessing – a dal, amellyel Isten szeretete körbeölelte a Földet

A népszerűvé lett sláger a bibliai Számok könyvében található igékre épít: „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr és legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!” (Szám 6,24-26) Áron és fiai, vagyis a papi nemzedék ezekkel a szavakkal áldotta meg Izrael népét az Ószövetségben. A Katolikus lexikon szerint feltehetően a templomi liturgia során a záróáldás lehetett. A járvány idején és azt követően pedig sok millió keresztény Istenbe vetett hitének és bizalmának a himnusza. Isten áldására és békéjére minden nap szükségünk van!

A katolikus liturgiában az áldásnak ez a formulája nem honosodott meg, inkább csak azon kívül, paraliturgikus alkalmakon használatos (Assisi Szent Ferenc például szívesen élt az áldásnak ezzel a formájával). Ám az egyéb keresztény felekezetek szívesen kérik maguk és hozzátartozóik számára Isten védő szeretetét az ősi imának ebben a dalban is megjelenő szavaival (Luther Márton és egyéb reformátorok tudatosan használták).

Az Elevation Worship csapata Cody Carnes és Kari Jobe közreműködésével az ószövetségi imádságot egészen közel hozták a mai ember szívéhez; a finom, nyugodt kezdést bizonyságtételként követi az „Amen, amen” többszöri eléneklése. Hittel fejezi ki a dal, hogy Isten soha nem tartja vissza az embertől az ő áldását és védelmét.

Az ezt követő ritmikus, dinamikus rész ezt a bizonyosságot bontja ki és énekli bele a világba: Isten védelme és jelenléte minden nemzedéket, minden újabb generációt elkísér. Isten mindig az emberrel, az emberért van. Soha nem feledkezik el a családokról és a későbbi korok gyermekeiről és azok gyermekeiről sem – üzeni számunkra a The Blessing.

Az egyház él a zárt ajtók mögött is!

Egyik kontinens a másik után, illetve számos nemzet fontosnak tartotta, hogy ezzel a számmal kérje Isten áldását az adott földrészre vagy országra. A dal Isten szeretetébe vetett bizonyossága hamar aktuálissá tette ezt az éneket a koronavírus-járvány idején – és ugyanabban a közös hitben egyesítette a planéta népeit, generációit és keresztény felekezeteit.

Remélhetjük, hogy a dal egyszer idehaza is Isten jelenlétébe emelhet majd minden magyar embert. Addig is hallgassuk, dúdoljuk, imádkozzuk, hogy a Mindenható békéje és igazsága töltsön el minden emberi szívet akár Magyarországon, akár a most megbolydult Amerikában – vagy a Föld bármely egyéb pontján!

Az Úr áldjon meg
Óvjon meg
Arca ragyogjon rád
És kegyelmezzen
Az Úr fordítsa
Feléd arcát
Adjon békét neked

Ámen, ámen, ámen

Legyen rajtad
Pártfogása
Egész házad
Támogassa
Legyen áldott
Minden magzat
Ezerízig
Teutánad

Jelenléte
El ne hagyjon
Benned éljen
Körülzárjon
Te előtted
Te mögötted
Veled járjon
Veled járjon

Mikor alszol
Mikor ébredsz
Mikor gyászolsz
Mikor örvendsz
Mikor nyugszol
Mikor küzdesz
Ott van érted
Ott van érted

(Kerekes Ernő fordítása)

A kiemelt kép a dal hivatalos videoklipjének részlete.