Él az egyház! Ez Pünkösd ajándéka

Pünkösdkor az apostolokra kiáradt a Mester által megígért Szentlélek; égi erővel teltek el, kiléptek a zárt ajtók mögül, és megvallották Krisztushoz tartozásukat az egész világ előtt. Lengyelországban minden évben sok tízezer fiatal erősíti meg ehhez hasonlóan elköteleződését Istenhez. Teszik ezt éppen azon a helyen – Lednica mezején –, amelynek közvetlen közelében, a Lednica-tó picinyke szigetén az őseik kereszténnyé lettek. A találkozó az élő egyházról tanúskodik, amely Pünkösd ajándéka a világnak.

1997 óta a lengyel fiatalok Lednica nagy és széles mezején gyűlnek össze, hogy megerősödjenek Isten melletti elköteleződésükben. A legnagyobb, minden évben megrendezett katolikus ifjúsági találkozó eredendően szorosan pünkösd ünnepéhez kötődött. Miután nemzetközivé nőtte ki magát, mindig ugyanabban az időpontban,

június első hétvégéjén rendezik meg a közel százezer főt vonzó alkalmat.

A résztvevők már szombaton reggel gyülekeznek, miközben táncolnak és begyakorolják a közösen éneklendő dalokat. A hatalmas tömegben az ember talán csak egyetlen kicsi pontnak érezheti magát, azonban a közös hit, a tipikusan lednicai dalokkal történő istendicséret és tánc egységes közösségbe rendezi a Lengyelország – és az utóbbi időben a világ – minden pontjáról idesereglő katolikus fiatalokat.

Akinek bármiféle kételye támadt volna valaha is

az egyház jövőjét és életerejét

illetően, annak elegendő lenne egy ilyen pünkösd körüli ünneplésbe belekóstolnia… Minden évben külön teológiai tematika köré rendeződik Isten ünneplése. Az egyes üzenetek kibontása által a fiatalok támogatást kapnak hitük megélésében. Megerősítik a keresztelés során tett elköteleződésüket Jézus mellett, és engedélyt adnak a Szentléleknek, hogy vezesse életüket.

Mindezt azon a szent helyen teszik, ahol a lengyelek ősei felvették a keresztséget. A történelmi távlat jól érzékelteti, hogy az országukat a kereszténység és az Istenbe vetett hit őrizte meg. Ezért minden ilyen pünkösdhöz közeli alkalmon a résztvevők lehetőség szerint meggyónnak, bocsánatot kérve Istentől az elkövetett bűneikért. A hatalmas számban jelen lévő papok ebben készséggel állnak rendelkezésükre.

Köremenetek és táncok tarkítják a lelki programfolyamot, amelynek során bemutatják Szent Adalbert, az első szent és boldog vértanúk, Szent Szaniszló, Szent Fausztina Kowalska nővér és Szent II. János Pál pápa ereklyéit. Középen négybehasított és meggyújtott fatörzseken keresztül bársonyos füst lepi be a hatalmas mezőt, ahol – amerre csak a szem ellát – fiatalok dicsőítik Istent a lengyel népzenei motívumokat is őrző, tipikusan a találkozóra jellemző zenével.

Fotó: Wikipédia

Az esti szentmisét Lengyelország prímása, püspökök és több ezer pap mutatja be. Ilyenkor hagyományosan a pápa megkülönböztetett üzenetét is közvetítik a résztvevőknek. Mindenki kap egy énekeskönyvet, egy gyertyát és a találkozó témájához kapcsolódó lednicai szimbólumot. A találkozón gyakran közjogi méltóságok is tiszteletüket teszik.

Ezt követően kezdődik az egész éjszakán át tartó szentlelkes virrasztás, illetve dicsőítés. A fiatalok Krisztust Uruknak és Megváltójuknak ismerik el. Ennek jeleként átvonulnak a halat szimbolizáló kapun. Az éjszakai ünneplés csúcspontja a szentségimádás.

Az idei június 6-ai találkozó mottója: „Cały twój”, ami annyit jelent: „Teljesen a tiéd!”. Az üzenet egyrészt utal Mária, Jézus anyja Gábor angyalnak – Isten akaratára – kimondott igenjére, másrészről a lengyelek szent pápájának jelmondata – „Totus tuus” – is feltűnik benne, ami nem meglepő, hiszen az egyházfővé lett Wojtyła bíboros szívén viselte a domonkos atyák – közöttük kiemelten Jan Góra OP – által szervezett találkozó sorsát.

Hallgassunk bele a találkozó egyik Szentlélek-hívó énekébe! Eközben próbáljuk magunk elé képzelni a Sziget-fesztiválnyi, Krisztust ünneplő fiatalt a lemenő nap fényében aranysárgába öltözött hatalmas mezőn. Csodáljuk meg a hatalmas létszámban jelen lévő papságot, szippantsunk bele egy kicsit az egyre hűvösebbé váló, gyönyörűen megvilágított füstös levegőbe. És adjunk hálát, hogy

él az egyház! Ez Pünkösd igazi ajándéka!

Forrás: Wikipédia.

A kiemelt képünk forrása a Wikipédia.