Ha irgalmat őriz a szív… – A krakkói Katolikus Ifjúsági Találkozó himnusza

2016-ban rendkívüli szentévet hirdetett Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság jegyében, és a nagy előd, Szent II. János Pál pápa nyomdokain haladva. Magyarországról is sok csoport vett részt az ugyanebben az esztendőben megrendezett krakkói Ifjúsági Világtalálkozón, amelynek himnusza máig ismerősen cseng a fülünkben, és amelynek révén talán most felelevenedhetnek az ott kapott lelki ajándékaink.

Az Ifjúsági Világtalálkozó fő témája természetesen az irgalom volt. Mottójául a Máté evangéliumból származó jézusi mondatot választották: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek”.

A találkozó egyben tiszteletadás is volt a lengyelek szent pápája előtt, akit két évvel korábban, 2014-ben avatott szentté az egyház, és aki olyan sokat tett azért, hogy a világ felismerje az Isteni Irgalmasság minden emberre kiáradó nagy ajándékát.

Nem véletlen, hogy az eseményhez komponált, az egész világon elterjedt himnuszban is megjelenik az Irgalmas Jézus alakja. A megszületett lengyel éneket nem fordították le központilag, ám szinte minden ország a saját nyelvén énekelte a megjelenést követően nem sokkal. A magyar fiatal zarándokok ezzel a szöveggel kapcsolódtak be az Isteni Irgalmasság dicsőítésébe:

Bárcsak már látnám, ki megment majd…
Érkezzen hegyeken át!
Csak Isten, más nem nyújt segítő kart!
Benne irgalom vár.

Ha elvesznénk, hangod az éjben szól,
felemelsz, átkarolsz.
Gyógyító véred miértünk folyt.
Az új vár, múlik, mi volt!

Ha irgalmat őriz a szív,
Boldogság öröme hív!
Hiszen egy napon az irgalmas lelkek
Irgalmat nyernek!

Oly’ sok a bűnöm, ha mind néznéd,
hogy állnék színed előtt?
Megbocsát szíved, nincs más remény.
Isten, követlek én!

Fiadnak vére a bűnön győz,
a sírból feltámadt Ő!
Bennünk szól Lelked: Jézus az Úr!
Tudja meg a világ!

Hát hittel lépj, s ne féljél már!
Nézd, Jézus vár és hív!
Halálon győzött, Benne bízzál!
Isten él! Az Úr!

A találkozó himnuszát lengyelből fordította Gável András.

A témában olvasásra ajánljuk:

Bízom benned