Márton Áron, a remény püspöke erőt adhat nekünk is

Erdély nagytiszteletű püspökének, boldog emlékű Márton Áronnak a szavaiból reményt, erőt meríthetünk a nehézségek és a korlátozott szabadság idején. Ő, aki a kommunista elnyomás miatt évtizedeken át szenvedett, börtönt is megjárt, és házi őrizetben töltött egy évtizedet, reményteli maradt, és mindig Isten szeretetében bízott. Merítsünk erőt abból a néhány gondolatból, melyet most csokorba szedtünk!

  1. Az ember földi életét szabadon rendezheti be, de boldogulása teremtmény mivoltából következőleg a Teremtő akaratának teljesítéséhez van kötve.
  2. A baj és az aggódás megoszlik, viszont az öröm megsokszorozódik a népes család tagjai között.
  3. Az ember két világ polgára egyszerre, lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával sáros földi utakon botorkál.
  4. A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.
  5. Akinek a mindennapi kenyér mindennapi nyomasztó gond, annak nehéz az ismeretterjesztő előadások látogatása, könyvek beszerzése, de nehéz a mennyország felé vezető út is.
  6. Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!
  7. Amióta a világ a betlehemi kisdedet látta, és hisz benne, azóta tudja, hogy a legkisebb fény is nagyobb valóság, mint a végtelen sötétség.
  8. Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halovány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küszködve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitükkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.
  9. A felebaráti szeretet parancsának nyílt vállalása és érvényesítése ma inkább kötelességünk, mint nyugalmas időkben.
  10. A jövő nemzedékének tudatába bele kell égetnünk, hogy a népért végzendő munka nem külön foglalkozási ág, hanem minden hivatással elválaszthatatlanul együtt járó kötelesség. A nép az apostolokat várja, akik nem dicsőséget keresnek, hanem munkát vállalnak, nem csak belőle élni, hanem érette dolgozni is tudnak.

+1 A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, összefogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk.

 

Kiemelt képünk forrása: wikipedia.org