Amikor próbatételek érnek bennünket, Isten nagy erőt ad elhordozásukhoz

Charles H. Spurgeont sokan a prédikátorok fejedelmének tartják a protestáns körökben. Egész fiatalon, már 20 évesen egy londoni gyülekezet prédikátoraként tartották számon. A 19. század mély hitű szentírásszószónokától kölcsönöztünk 10+1 reményt adó gondolatot a koronavírus okozta nehézségek átvészeléséhez.

  1. Bár a gonosz nagy erővel támadja testi természetünket, mintegy a „sarkunkat mardossa”, mi azonban győzedelmeskedhetünk Krisztusban, aki lábával az ősi kígyó fejére taposott.
  2. Valóban úgy van az, hogy amikor váratlan próbatételek érnek bennünket, Isten különösen nagy erőt ad elhordozásukhoz. Szinte kilépünk gyarló önmagunkból.
  3. Az, aki oltalmazza lábunkat, hatalmas erővel teszi azt.
  4. Amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal.
  5. Emlékezz az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira!
  6. Él az Úr, mitől féljenek a gyermekei?
  7. Eljön maga az Úr, és akkor egyszer s mindenkorra vége a szomorúság korszakának.
  8. Ne félj, gondolj arra, hogy nem halhatsz meg, míg munkádat el nem végezted.
  9. Én lelkem, légy ma is nyugodt és bizakodó. Ha gyülekeznek a felhők, az Úr szétoszlatja őket. Mivel Isten nem hagy el, a hitem se hagyjon el; mivel Ő nem távozik el mellőlem, én sem akarok eltávozni mellőle. Így hitben békességre találok.
  10. Az Ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem.

+1 Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk.

 

Kiemelt képünk forrása: spurgeon.org