A házasság Isten legszebb álma számunkra

Ünnepi áldással egybekötött püspöki szentmisével zárult a 13. alkalommal megrendezett házasság hete idei programsorozata. Az ünnepi szentmisét megtisztelte jelenlétével Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, aki egyben a házasság hete központi rendezvénysorozatának fővédnöke is volt. A szentmisét Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök főcelebrálta, és számos ökumenikus családi, illetve házas közösség képviselője vett részt rajta. Bár az idei házasság hete lezárult, a csapatjátékot szerelemmel egy életen át folytatni kell a házasságok mezején.

Vasárnap, a Belvárosi Nagyboldogasszony templomban ünnepi szentmise keretében zárult az idei, immár 13. házasság hete rendezvénysorozat. A központi záróeseményt megtisztelte jelenlétével Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, aki a rendezvénysorozat fővédnöki tisztségét is betöltötte.

Az ünnepi szentmise kezdetén Pusztai János és Gyöngyi a budapesti Házas Hétvége mozgalom felelősei és egyben a központi események záró szentmiséjének szervezői hálájukat fejezték ki a köztársasági elnök feleségének, hogy évek óta felelősséggel vállalja a házasság hete központi rendezvényeinek fővédnökségét. Továbbá tanúságot tettek arról, hogy milyen fontos szerepet tölt be a házasságok megerősítésébe egy-egy házas vagy családos közösség, illetve a minden évben megrendezett házasság, melynek rendezvényei az egész Kárpát-medencében zajlanak. 

Cserháti Ferenc segédpüspök; Fotó: Szirmai Béla

A hálaadó ünnepi szentmisét Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök főcelebrálásával mutatták be. Az ünnepi szentbeszédben az egyházi elöljáró gondolatait arra a csodás tényre fűzte fel, hogy 

a házasság Isten legszebb álma, melyet gyermekei számára álmodott.

Az aktuális evangéliumból merítve, mely Jézus hegyi beszédéről, a parancsok megtartásáról és a beszéd egyenességéről szólt, a püspök a szeretet parancsának megtartó erejéről beszélt, mely egyre fontosabb a mai rohanó és egyre inkább szabados, liberális világban. Gondolataiban felhívta Isten nagyvonalú szeretetére a hallgatóság figyelmét, mely az emberi szabad akaratban csúcsosodik ki. De figyelmeztetett, hogy ezzel nem visszaélni kell, hanem éppen az tud megtartó erő lenni, ha az útjelző lámpákként szánt parancsokat követi az ember, és nem szabadosan, hanem szabadon él. Szabadon abban a szeretetben, melyet a házastársi hűségben igazán megélhet az ember, ha támogatja és a gyarlóságai ellenére is szerető kitartásáról biztosítja társát. Cserháti püspök úr ennek a megtartó szeretetnek a megélésére buzdította a jelenlévő házastársak, kitartásra és erkölcsi példamutatásra sarkallta abban a világban, ahol eluralkodni látszik az önzés, a magzatok megtagadása, az eutanázia, a házasság szentségének megcsúfolása számtalan botrányt keltő módon és így tovább. Örömét fejezte ki ugyanakkor minden olyan kezdeményezés iránt, mely a férj és feleség segítésére irányul, a családalapítást sarkallja, és az egészséges kapcsolatok megerősítést szolgálja. Ahogy mondta:

az egyház családegyház, és örömét leli az őt alkotó családok egységében. 

 

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Semsei Rudolf és Dobay Eszter az idei házasság hete arcai, Pusztai János és Gyöngyi a záró mise főszervezői; Fotó: Szirmai Béla

A szentmisét követően az idei házasság hete arcai, Semsei Rudolf és Dobay Eszter tettek tanúságot életük példájáról. Ahogy fogalmaztak, nem tudnak receptetet adni senki kezébe, hogy mi a jó házasság alapja, de egy dologban a mozgalmas hét során is megerősödtek: szükség van a házasságban a szerelemre, Isten erőt adó kegyelmére, de ugyanúgy szükség van a két fél hűen kitartó munkájára is a boldogság eléréséhez. Ahogy a házasság hete idei férfi arca fogalmazott, rengeteg programon vettek részt az idei házasság hete kapcsán, amely számos beszélgetést, egymásra való odafigyelést és még 18 év házasság után is egymás új arcának megismerését eredményezte. Erősödött a kapcsolatuk, és ezért hálájukat fejezték ki a szervezőknek, Herjeczki Kornélnak, a házasság hete országos koordinátorának és Kolos Emőkének, a házasság hete sajtófőnökének, akik bizalommal fordultak feléjük, megválasztva idei nagyköveteknek őket. A csapatjáték erejéről tettek tanúságot ebben a mozgalmas időszakban a házasság hete arcainak gyermekei is. A két nagyobb utód szeretettel vállalta a két kisebbre való vigyázást és számos más otthoni teendőben való aktív segítségnyújtást. A szülők hálájukat és büszkeségüket fejezték ki gyermekeiknek a támogatásért és biztatásért, mely nélkül nem lehettek volna a házasság hete arcai. Tanúságtételüket azzal az Avilai Nagy Szent Teréztől származó gondolattal zárta a csapatjátékos házaspár, hogy azzal tehetünk a legjobbat mind a házasságunkban, mind az élet más területén, ha 

úgy imádkozunk, mintha minden Istenen múlna, de úgy dolgozunk, mintha minden rajtunk múlna.

Az ünnepi áldást megelőzően A Pusztai házaspár háláját fejezte ki Herczegh Anita asszonynak a fővédnökség újbóli elvállalásáért, Cserháti Ferenc püspök atyának a szentmise koncelebrálásáért és az értékes gondolatok megosztásáért, a házasság hete ökumenikus rendezvénysorozat hiánypótló és értékőrző megszervezéséért és a különböző családi és házas közösségek mindennapi áldozatos munkásságáért, mellyel naponta tesznek a magyar nemzet erősödéséért.

Számos programmal, értékes beszélgetéssel, párkapcsolatot erősítő tanulsággal zárult a hét, mely fókuszba állította a férfi és nő közti legerősebb szövetséget, a házasságot. De ne feledjük, minden nap fontos, hogy kimondjuk férjünkre/feleségünkre az igent, és annak az első igennek a fényét ápoljuk, őrizzük és éltessük a szűkösebb napok idején is. Isten legcsodálatosabb álmának részesei és formálói lenni – ez minden házasságra elhívott nő és férfi feladata egy életen át.

 

Gyöngy-Pethő Krisztina

Fotók: Szirmai Béla