DR. CSOK rendel: Nagy család – nagy autó

2019. július 1-jétől a három- vagy többgyermekes családok legalább hétüléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól.

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A három- vagy többgyermekes nagycsaládosok, illetve azok is, akiknél úton van a harmadik gyermek. Csak a családi pótlékra ténylegesen jogosító gyermekek száma vehető figyelembe a támogatásnál, így a felsőoktatási hallgatók már nem.

Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

Bármilyen, legalább hétszemélyes új személyautót.

Mekkora támogatás igényelhető az autó vásárlásához?

2,5 millió forint, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást. A támogatás összegét pedig az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja, így a vásárlónak nem szükséges előlegezni a támogatást.

Kell bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

Hogyan lehet igényelni a támogatást?

A támogatás igénylése – a megfelelő személyautó kiválasztását követően – a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfélszolgálatainál vagy a kormányablakoknál benyújtott kérelemmel történik. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a MÁK kiállítja a támogatást megállapító határozatot. Ezt követően legfeljebb 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést megkötni, majd bemutatni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét, az igénylő nagycsaládosoknak így csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük.

Csak a teljes vételár összegének megfizetése mellett lehet megvásárolni az autót?

Nem, zártvégű lízinggel is vagy gépjárműhitellel.

Ki számít nagycsaládosnak?

Az, aki legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít.

Kell-e vezetői engedély a támogatás igényléséhez?

Igen, az igénylőnek „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, és fontos, hogy ne álljon járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. Ha az igénylőnek nincs jogosítványa, elég, ha házas vagy élettársa rendelkezik vele.

Továbbértékesíthető a megvásárolt autó?

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.

Igényelhetik egyszülős családok?

Igen.

Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást (késedelmi kamattal együtt)?

Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak. Akkor is vissza kell fizetni a támogatást, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg, és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.

 

Forrás: Csalad.hu