Wettstein József piarista: Az egyházi iskola több mint iskola

A Váci Piarista Gimnázium évnyitó Veni Sancte ünnepi szentmiséjén Wettstein József piarista szerzetes a Szentlélek szerepéről beszélt az ember és az egyházi iskola életében. Rámutatott, hogy a tanév elején segítségül hívott harmadik isteni személy többletet ajándékoz tanárnak, diáknak egyaránt. Az évnyitót Kornis Gyula szobrának leleplezése követte.

Ki is ez a Szentlélek? – tette fel homíliájának elején a kérdést a piarista szerzetes, választ is adva rá: ő az, aki „eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”. – A megszentelő, aki az ember szemét rányitja az e világi tényezőkön túlmutató, tágasabb valóságokra – magyarázta a paptanár.

Wettstein József atya a megszentelésnek két konkrét megnyilvánulási formáját említette példaként: az egyik a Szentírás, a másik az Eucharisztia titka. A Biblia nem pusztán emberi bölcsességek gyűjteménye, nem pusztán valami régi 2000 éves történet leírása, hanem beleszövődik az élő Isten élő üzenete azokba az emberi fáradozásokba, amelyek létrehozták a Bibliát. Szent írás. Hatalmas többlet minden más emberi könyvhöz képest. Az Istennel lehet találkozni a Szentírás olvasásában.

Az Eucharisztia titka a másik megnyilvánulási forma. Kenyeret és bort ajánlunk fel, kenyeret és bort hozunk az Isten elé mint fáradozásunk jelképét. És a Szentlélek átformálja. Beleteszi azt a hihetetlen többletet, amelytől Jézus testévé és vérévé válik a kenyér és a bor.

A megszentelés a többletnek a megvalósulása. Az Istenre nyíló többletnek, az Isten jelenléte többletének a megvalósulása.

– hangsúlyozta a piarista atya.

Az egyházi, katolikus iskoláról szólva kiemelte annak fontosságát, hogy az iskolának is többnek kell lennie, mint egy egyszerű iskola. Hozzátette, a Szentlélek által adott többleteknek meg kell jelenniük az iskola életében. Hogy az iskola több legyen, mint iskola. Hogy az egyházi iskola megszentelt és megszentelő intézmény legyen. Akkor is, ha a természettudományokról vagy másról van szó:

a teremtett világ gazdagságának megismerése során kinyílik ez a tudás a teremtő gazdagságára, és nem marad pusztán az emberi tudás szintjén.

Wettstein József piarista szerzetes a Váci Piarista Gimnázium évnyitó Veni Sancte szentmiséjén. Fotó: vpg.sulinet.hu

A piarista szerzetes a rendalapító, Kalazanci Szent József jelmondatára utalva aláhúzta, a „hit és a tudomány” egységének a segítségével érhetjük el a tudományokban lévő többleteket.

A tanár és a diák kapcsolatáról, egymáshoz való viszonyulásával kapcsolatban is a többlet fontosságáról beszélt Wettstein József, aki szerint a tanár és a diák, noha különböznek életkorilag, mégis közösek a kereszténységükben.

– Legyen több az iskolánk, mint iskola. Egyházi közeg legyen! Olyan közeg, ahol az erős segíti a gyengét. Ahol a gyenge nem él vissza gyengeségével, hanem nyitott arra, hogy az erős segítse őt – foglalta össze homíliája lényegét a piarista szerzetes, és felszólította a jelenlévő diákokat és tanárokat, hogy működjenek együtt a többletet ajándékozó Szentlélekkel.

Iratkozzon fel hírlevelünkre