Nagyon sokféle segítség áll a családok rendelkezésére az iskolakezdéshez

Alig egy hét, és kezdődik az új tanév. Ez az időszak rendszerint megterheli a családi kasszákat, de a különféle támogatásoktól kezdve az ösztöndíjakon, segélyakciókon át számos olyan lehetőség áll rendelkezésre, amely enyhíti a iskolakezdéssel járó nehézségeket.

Ahogy korábbi írásunkban ismertettük, országszerte számos iskolakezdési adománygyűjtő akció van még most is folyamatban. Az ezek keretében összeállított csomagokat a rászoruló gyermekekhez juttatják el a különböző segélyszervezetek. Emellett a Nagycsaládosok Országos Szervezete az Auchan áruházakkal összefogva tanszergyűjtő akcióba kezdett, segítségükkel körülbelül 2500 gyermek és családja számára könnyítik meg az iskolakezdést. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pedig nemrégiben sajtótájékoztatón bejelentette, hogy több mint 30.000 csomagot osztanak ki, amelyeket a tankönyvekkel együtt, névre szólóan kapnak majd meg a diákok. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programban a Klebelsberg Központtal dolgoznak együtt. 

Fotó: pixabay.com

Az önkormányzati támogatások tekintetében az eduline.hu írásából kiderül, több tucat település és kerület segít egyszeri iskolakezdési támogatással a gyermekeknek és szüleiknek – néhol az alacsony jövedelmű családok, máshol minden helyi diák számíthat néhány ezer forintos juttatásra.

Szegeden például minden 1-8. évfolyamos diák tízezer forintos iskolakezdési támogatást kap, ehhez azonban ki kell tölteniük és le kell adniuk a korábban az iskolában megkapott dokumentumot. Budapesten, a IV. kerületben az általános és középiskolás diákok után igényelhetnek beiskolázási támogatást azok a szülők, akik gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, vagy legalább egy alkalommal rendkívüli települési támogatást kaptak. Terézvárosban az önkormányzat tízezer forint tanévkezdő támogatással, az első osztályosok esetében pedig értékes ajándékcsomaggal enyhíti a családok terheit. Óbudán is van beiskolázási támogatás, a 6-17 ezer forint közötti összeget az egy főre jutó jövedelem alapján kapják meg a rászoruló diákok, egyetemisták, főiskolások.  Érdemes tehát utánajárni a lakhelyünk szerinti önkormányzati hivatalban, hogy milyen lehetőségek, támogatások érhetőek el az iskolakezdési láz idején. A nehezebb anyagi körülmények között élő diáknak számos önkormányzat folyósít egész tanéven át tanulmányi ösztöndíjat. De sokféle, a tehetségek kibontakoztatását segítő támogatás is létezik. A kormány támogatásának köszönhetően ebben a tanévben is hatszázezer gyermek étkezik ingyen vagy kedvezményesen, és több mint egymillió diák díjmentesen kapja a tankönyvcsomagot. A 2020/2021-es tanévben pedig már 1-től a 12. évfolyamig az összes diák térítésmentesen jut tankönyvhöz. Egy három iskoláskorú gyermeket nevelő családnak a tankönyvellátásban az állami szerepvállalás 40-50 ezer forintos megtakarítást jelent.

Fotó: pixabay.com

Főként az egyetemistákat érintik a különböző ösztöndíj jellegű juttatások, vagy éppen a diákhitel. Az elsőévesek az őszi szemeszterben tanulmányi ösztöndíjat még nem kaphatnak, alaptámogatásra viszont pályázhatnak. Erre a támogatásra azok jogosultak, akik első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt államilag támogatott, teljes idejű felsőoktatási szakképzésen, és alap- vagy osztatlan szakon, mesterképzésen tanulnak majd. Alaptámogatásra az egyetemek, főiskolák által megadott határidőig és a megfelelő dokumentumokkal kell pályázni. Az elsőévesek szociális helyzetük alapján rendszeres szociális ösztöndíjra már az őszi szemeszterben pályázhatnak.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan egyetemisták részesülhetnek ösztöndíjban, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Egy másik lehetőség a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. A program célja a tanári vagy gyógypedagógusi pályát választó hallgatók motiválása, hogy a képesítés megszerzése után tartósan hivatásukat gyakorolják, egyúttal az oklevél megszerzését követően az álláshelyek biztosítása számukra. A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, vagy gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn – tudhatjuk meg a Klebelsberg Központ oldaláról. 

Az ösztöndíjak tekintetében érdemes érdeklődni még az egyetemek tanulmányi osztályán is, hiszen számos belső, csak az egyetem/főiskola saját diákjának kiírt pályázat létezik.

Egy másik lehetőség a Diákhitel. A hivatalos oldalon széles körű tájékoztatást kaphat az érdeklődő mind a Diákhitel1 és mind a Diákhitel2 tekintetében. Ugyancsak itt tudhatjuk meg, hogy a Diákhitel1 a szabad felhasználású és állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára egyaránt elérhető. A Diákhitel2 kötött felhasználású és kizárólag önköltséges formában tanuló hallgatók számára elérhető el, 0%-os éves kamattal. A portál minden szükséges információt és segítséget megad a két Diákhitel összehasonlítására, az igényléshez szükséges iratokhoz is hozzájut az érdeklődő, amit ki is tölthet, hogy majd személyesen eljuttassa a megfelelő szervhez.