Tizenhárom év

A napokban szabadult az a gazember, aki 13 évvel ezelőtt népes rokonsága élén halálra rugdosott Olaszliszkán egy, az elkövető gyerekén segíteni akaró magyar embert. Az eredetileg 17 éves büntetéséből 4 évet kifogástalan magaviselet miatt elengedtek. A bíró arra hivatkozott, hogy fogva tartása alatt jó tanulmányi eredményeket ért el, sőt önismereti és konfliktuskezelő tréningen is részt vett.

Úgy látszik, ez utóbbi nem volt túl sikeres, hisz a börtönt elhagyva arra a kérdésre, hogy megbánta-e tettét, így felelt: „Anyátok!” Az szinte „természetes”, hogy rideg fogva tartási körülményei miatt még közel öt millió forintot is megítéltek neki…

A XX. században szinte vírusként terjedt el a skandináv büntető politika, melynek lényege: „A büntető intézkedések alkalmazása során a rehabilitatív jellegnek kell érvényesülnie a negatív megtorló jelleggel szemben.” Ez a tetszetős, álhumánus elképzelés oda vezetett, hogy a skandináv államokban, különösen Svédországban, ma már gyakorlatilag nem létezik közbiztonság.

Meggyőződésem, hogy a büntető politika célja nem az elkövetők lelkének pátyolgatása, hanem az áldozatok és a potenciális áldozatok megvédése ezektől a bűnözőktől. Ezért örültem az első polgári kormány idején a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés bevezetésének, majd támogattam a 2010-ben megalakult új parlament tagjaként a három csapás törvényt. Hiszem ugyanis, hogy ember nem veheti el egy másik ember életét (ezért megengedhetetlen az abortusz és a halálbüntetés is), ám a cégéres gazemberek örök elzárása a szabad világtól minden becsületes polgár érdeke. Amennyiben a véglegesen elzárt gonosztevő megjavul, úgy élete hátralevő részét engesztelésként felajánlhatja, így az örök üdvösségét előkészítheti. Ha viszont nyoma sincs a megbánásnak, a jó útra térésnek, akkor a társadalom elemi érdeke, hogy soha ne jöjjön ki a börtönből, hisz abban az esetben borítékolható az újabb bűncselekmények elkövetése. 

Persze hiába a kiváló jogszabályok, ha a bírák egy része ezeket nem alkalmazza. 

„Csak az igazat és az igazságosságot fogom szolgálni!” – mondja a bírói eskü szövege. 13 év börtön egy ember kínhaláláért, valóban ez lenne az igazságosság?

Tarnai Richárd