Piero Marini: Egy új Európa álmát szeretnénk elindítani

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke a Magyar Kurírnak adott interjújában a 2020-as esemény előkészületeiről beszélt. Egyebek között elmondta: Budapestet a NEK számára több szempontból is optimális helyszínnek tartja.

Piero Marini érsek elmondta, hogy a logisztikai felkészülés területén a szervezés nagyon jól áll. Lelki szempontból fontosnak nevezte, hogy a remény újjáéledhessen egy olyan korban, amelyben az embereket nem lelkesíti a jövő.

– Azt szeretnénk, hogy Budapest, Magyarország, Európa és a világ meglássa az Eucharisztiát, amelyen keresztül kapcsolatba kerülünk az Úr Jézussal. Szeretnénk megmutatni a hitet, ami megmenthet minket. Egy új remény üzenetét kívánjuk átadni, egy új világét, amely nem az erőre, hanem a szolgálatra, a segítőkészségre, a szeretetre épül. Ezt az üzenetet és egy új Európa álmát szeretnénk útjára bocsátani Budapestről – fogalmazta meg a fő célokat az érsek.

Arra a kérdésre, hogy a fiatalokat hogyan lehetne bevonni ennek a folyamatnak a megélésébe, az érsek a vasárnapi templomba járás mint tanúságtétel fontosságát, valamint az egymással való közösségalkotás jelentőségét emelte ki.

Közösségre lépünk Jézussal az Eucharisztiában, és ennek a közösségnek van egy másik fele is: egymással szintén közösséget kell alkotnunk. Krisztus teste vagyunk, így egyesülni a szentségben azt is jelenti: egyesülni egymással a közösségeinkben, a családban, a társadalomban. Sokszor nehéz, de ezt kell tennünk, előre kell haladnunk ebben – mondta.

Forrás: Magyar Kurír