Előkészületi füzet jelent meg az Eucharisztikus világkongresszushoz

A kötet és a benne található írások elsősorban papoknak, hitoktatóknak, szerzeteseknek, lelkiségi mozgalmak, közösségek vezetőinek szólnak, de bárki hasznát veheti a pasztoráció területén, legyen szó hittanóráról, ifjúsági vagy felnőtt katekézisről, táborokról, szentmisékről, közösségi vagy egyéni szentségimádásról.

Jelenleg is zajlik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus második előkészületi éve. Az esemény és a szervezők mottója:  “Az Eucharisztia az Egyház életének forrása”. Honlapunkon elérhető az a kötet, mely a felkészülést segíti.

Az itt elérhető füzethez Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek írt bevezetőt, melyet most változtatás nélkül közlünk:

“Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében 2020 szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény reményünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében már egy éve elkezdtük a felkészülést a Kongresszusra, aminek legfőbb célja hitünk és elköteleződésünk megújulása. A tavalyi év fókuszában az Eucharisztia, mint keresztény életünk forrása állt. A most kezdődő lelkipásztori előkészületi évben pedig a közösségeinket szeretnénk megerősíteni, hiszen csak akkor fogja a világ felismerni, hogy Jézushoz tartozunk, ha szeretettel vagyunk egymás iránt. Plébániai, szerzetesi, lelkiségi vagy más keresztény közösségeinknek ezt a krisztusi szeretetet kell sugározniuk a világ felé. Ez csak akkor valósulhat meg, ha minden egyes katolikus hívő Krisztus-központú életet él, és az ő tanítása alapján építi a keresztény közösséget. A katolikus közösségek legnagyobb ünnepe a szentmise, ami életünknek és küldetésünknek is csúcsa és forrása. Fontos ennek a legszentebb liturgiának mély megértése és átélése, az abban való aktív részvétel. A többi között ezt kívánja elősegíteni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága által elkészített pasztorális terv. Továbbgondolásra érdemes kiindulási pontokat, segítséget találunk benne a teljesség igénye nélkül, hiszen minden közösség élethelyzete más és más. Ami viszont egyaránt fontos mindegyikben: az Eucharisztia, mint communio, azaz közösség. Ezt fejezi ki az idei év mottója is: “Az Eucharisztia az Egyház életének forrása”. Ebben a kötetben elsősorban a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, szerzetesi elöljáróknak, lelkiségi mozgalmak, közösségek vezetőinek szánt írások, javaslatok találhatók, amiket a pasztoráció különböző területein lehet hasznosítani a hittanóráktól az ifjúsági és felnőtt katekéziseken keresztül, a táborokban és a szentmisén, a közösségi, valamint egyéni szentségimádásokon. Bízom benne, hogy a plébániákon és más közösségekben mind többen vállalnak részt a közösségi élet előmozdításában, a másokért végzett szolgálatban, ami által Isten Országa egyre inkább jelenvalóvá lesz. Kívánom, hogy a következő év pünkösdjéig növekedjenek közösségeink hitben és szeretetben e kiadványban szereplő írások és gyakorlati ötletek segítségével is, hogy Isten irántunk való szeretetének jeleivé váljanak.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek”