Szent II. János Pál pápára hivatkozva támogatják az abortuszt az amerikai demokraták

Harminc demokrata képviselő, akik katolikusnak mondják magukat, levelet írtak a Dobbs kontra Jackson döntés első évfordulójára, amelyben megfogalmazták, hogy a Roe kontra Wade ítélet hatályon kívül helyezése ellenére továbbra is támogatják az abortuszt – írja a Catholic News Agency

A Roe kontra Wade ítélet 1973-ban született, miután a texasi Dallas megyében élő egyedülálló, állapotos Norma Nelson, aki Roe álnéven szerepelt a perben – később pedig életpárti aktivista lett –, megtámadta Texas állam abortusz törvényét, amely kizárólag az anya életét veszélyeztető, illetve nemi erőszakból származó terhességmegszakítást engedélyezte. A döntés értelmében az első trimeszterben az összes államban engedélyezni kell a terhességmegszakítást – ismertette a Jogászvilág

2018-ban Mississippi állam jelentős szigorítást hajtott végre és a terhesség 15. hetétől betiltotta a terhességmegszakításokat, mely alól kivételt az anya egészségi állapota, illetve a magzat élettel összeegyeztethetetlen rendellenességei jelenthetnek. A kerületi bíróság a klinika javára döntött a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, de az ügy a Legfelsőbb Bíróságra került 2021. októberében, ahol elsőként arra keresték a választ, hogy az Alkotmány helyesen értelmezve biztosít-e jogot az abortuszhoz. Végül arra jutottak, hogy sehol nem található kifejezetten az abortuszhoz, mint önrendelkezéshez való jog. 

Megvizsgálták azt is, hogy a abortuszhoz való jog vajon mélyen él-e a nemzeti gyökerekben, a hagyományokban rejtőzik-e, de erre is nemleges választ találtak. Így az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 2022. június 24-én hozott döntése értelmében eltörölte a Roe kontra Wade ügybe felállított alkotmányos jogot az abortuszhoz – ami nem azt jelenti, hogy nem lehet terhességmegszakítást végrehajtani, hanem azt, hogy minden tagállam maga dönthet az abortuszszabályozás felől. 

A demokraták csoportját Rose DeLauro connecticuti képviselő vezeti, és tagja az a Nancy Pelosi is, akit eltiltott Salvatore Cordileone San Franciscó-i érsek a szentáldozástól tavaly májusban pont az abortusz támogatása miatt, és kijelentette, hogy egészen addig nem fogja feloldani a tilalmat, amíg a képviselőnő nyilvánosan nem tagadja meg a terhességmegszakítás támogatását. 

San Franciscóban nem áldozhat Nancy Pelosi

A demokraták indoklása az abortuszpártiság mellett ráadásul – állításuk szerint – katolikus hitükre, és Szent II. János Pál pápa Christifideles Laici című apostoli buzdítására épül. 

„Katolikus hitünk alapvető elvei – a társadalmi igazságosság, a lelkiismeret és a vallásszabadság – arra indítanak bennünket, hogy megvédjük a nők abortuszhoz való jogát. Hitünk rendületlenül a közjót támogatja, előtérbe helyezi minden emberi lény méltóságát, és kiemeli annak szükségességét, hogy kollektív védőhálót nyújtsunk a legkiszolgáltatottabbjainknak”. 

A levél szerint a Roe kontra Wade hatályon kívül helyezésével „a bírák megfosztották a nőket az abortuszhoz való joguktól, és fokozták a reproduktív egészségügyi ellátás folyamatos válságát”. Hozzáteszik, hogy az abortusztilalmak és -korlátozások „aránytalanul nagy kárt okoznak azoknak, akik már így is elszenvedik a szegénységet, a diszkriminációt és a rasszizmust”.

„Katolikusként hiszünk abban, hogy minden egyén szabadon hozhat személyes döntéseket testéről, családjáról és jövőjéről. Hitünk és országunk alkotmánya megköveteli, hogy senki ne erőltessen egyetlen vallási nézetet sem törvénybe vagy szabályozásba. Katolikus demokratákként, akik elfogadják a laikusok hivatását és küldetését, ahogyan azt a néhai II. János Pál pápa Christifideles Laici című apostoli buzdításában kifejezte, hisszük, hogy az egyház »Isten népe«, amely arra hivatott, hogy a legtágabb értelemben vett erkölcsi erő legyen”.

A Christifideles Laici 1988-ban jelent meg a laikusok hivatásáról és küldetéséről szóló 1987-es püspöki szinódust követően. Szent II. János Pál pápa buzdításában felszólította a laikus híveket, hogy teljes mértékben csatlakozzanak az Egyház küldetéséhez, hogy szembeszálljanak a vallás iránti növekvő közömbösséggel és az emberi személy méltósága elleni jogsértésekkel.

Azonban Szent II. János Pál pápa az élethez való jog tiszteletére is kitér a Christifideles Laiciben, és idézi a II. Vatikáni Zsinatot, amely nyíltan kijelenti: „Minden, ami az élet ellen irányul: az emberölés bármely formája, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság (…) – mindezek és a hozzájuk hasonlók kétségtelenül szégyenletes gaztettek, s miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetőiket szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot, és a legnagyobb mértékben ellenkeznek a Teremtő tiszteletével”.   

A címlapkép forrása: Unsplash

Iratkozzon fel hírlevelünkre