Miért is olyan drágák a Csontváry képek?

Miért is olyan drágák a Csontváry képek? Mi az a titok, amely hosszú évtizedek óta fogva tartja a műgyűjtőket? A kérdések megválaszolására Nagy Andrást a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztály osztályvezetőjét kértük meg.

– Az elmúlt hónapokban óriási összegekért cseréltek gazdát Csontváry Kosztka Tivadar képei. Mi lehet ennek az oka?

– Csontváry mindig egy kiemelt figurája marad a magyar művészettörténetnek. Tény, hogy nagyon kevés az a kép, ami esetleg aukcióra kerülhet, hiszen festményeinek jelentős része múzeumi tulajdonban van. Ezért mindig szenzáció, ha egy kép felbukkan a műkereskedelemben.

Nemrég a Titokzatos sziget című festményt kínálták eladásra, amely végül rekordáron, 460 millió forintért kelt el.

Csontváryról azonban tudni kell, hogy életműve – színvonalát tekintve – nem egységes. Jelentős kvalitásbeli különbségek vannak a művei között.

Nagy András, a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztály osztályvezetője (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Ezt a műgyűjtők nem látják?

– Csontváry alakja annyira mitizálódott, annyira emblematikussá vált, hogy a festmények színvonala már szinte nem számít. A névé lett a főszerep. Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen az egész műpiac a nevek fétise körül forog. De nincs ez másként a hétköznapi fogyasztói életben sem, a márkanevek döntő befolyással bírnak és ezek határozzák meg az „értéket”. Van egy olyan fiatal generáció, amelynek már nincs minőségérzéke, ezt pótolja a márkajelzés. Nem kell gondolkodni, ezt a fárasztó tevékenységet a fogyasztói társadalom megoldja helyettük. A név a műkereskedelem garanciája is.

Ezért van az, hogy gyakorta nem kérdeznek rá a kép esztétikai színvonalára.

Ugyanakkor, ha őszinték akarunk lenni a „király meztelen” naivitásával és letakarjuk a Csontváryt övező mítoszt és mindazt, ami köré épült, akkor elképzelhető, hogy arra a megállapításra jutunk, hogy az adott festmény gyenge minőségű.

Csontváry Kosztka Tivadar állandó kiállítása Pécsett (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Mi okozza azt, hogy Csontváry személyét még ma is ennyi titok és mítosz övezi?

– Közel sincs annyi titok Csontváry életművében, mint ahogy látszik, viszont a titokzatosság jó kerítője lehetett művészetének. Csontváryra vonatkozó források régóta ismertek, kevés az esély arra, hogy újabb adalékok bukkannak fel. Tavaly megjelent Tímár Árpád Csontváry című könyve, melynek melléklete tartalmazza 1941-ig az összes megjelent újságcikket és kisebb tanulmányt a festőről. Ezek az írások és Tímár tanulmányai próbálják eloszlatni azt a Csontváryról kialakult, közhellyé vált nézetet, hogy ő egy „meg nem értett”, magányos művésze volt a magyar művészettörténetnek. A számos pozitív kritika ellene beszél a közfelfogásnak.

Csontváry stílusa és művészi kifejezőmódja máig páratlan (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Akkor, hogyan lehetséges az, hogy ez a nézet terjedt el róla?

– A Csontváryról szóló első könyv – amelyet Lehel Ferenc írt –, a festőt egy kívülálló, extrém viselkedésű zseniként mutatta be, s megteremtette a Csontváry legendáriumot, amelynek elemeit azóta is szajkózza a művészettörténet.

A romantika óta a művész különleges, az átlagtól eltérő élete fontos eleme a művészet befogadásának.

Az érdekes az, hogy ezt – írásai alapján – Csontváry maga is tudta, s erőteljesen rájátszott erre a szerepre. Tehát nemcsak a számos korabeli pozitív kritika mond ellent a közfelfogásnak, hanem a korszak is, melyben a művész alkotott. Hiszen a magányos, besorolhatatlan, „meg nem értett” zseniknek és megértő közönségüknek széles tábora volt ekkoriban.

– Hogyhogy?

– A nagyközönség manapság is vonzódik a zavaros magánéletű művészek iránt. Sok esetben ez pótolni képes a művészi teljesítményt is. Frida Kahlo nagy népszerűségét sem a felfedezett festői zsenialitás jelzi. Nem árt, ha egy művész életéről filmet lehet forgatni. Csontváryról is egy ilyen képzeletbeli filmet látunk mindig – és ezt Huszárik Zoltán filmje meg is valósította – ahogy a tájban kóborló, a világ értelmén és a magyarság sorsán tépelődő próféta patetikus alakja megjelenik előttünk. Mert mit kezdjünk egy olyan művésszel, aki reggel nekiáll dolgozni, s kis szünetekkel estig munkálkodik a művén, aztán fogmosás után lefekszik aludni? Csontváry festői zsenialitásán túl, melynek életformáját valószínűleg a reggeltől estig való munkálkodást jelentette, az is hozzátartozott, hogy egyedülálló módon tudott megfelelni ezeknek a művészéletrajzi elvárásoknak. Önmaga kitűnő producere és menedzsere volt, megírta kalandos életrajzát utazásokkal és a divatos félőrült zsenitől elvárható szexepilekkel.

Egy történelmi téma Csontvárytól:  Zrínyi kirohanása, részlet (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Akkor nem az elhatalmasodó „őrültség” miatt hagyta abba a festést élete vége felé?

– Azért nem alkotott élete utolsó éveiben, mert az első világháború következtében elvesztette vagyonát, s ez megakadályozta abban, hogy vásznat és festéket rendeljen, és szénvázlatait megfesthesse.

Marokkói tanító az állandó kiállításon (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Nem kaphatott volna állami támogatást, hogy nehézségein túljutva munkáját folytathassa?

– Csontváry egyedülálló a magyar képzőművészetben, aki önmagát finanszírozta, s nem szorult semmilyen korabeli NKA-ra. A patikusként megteremtett tőke biztosította számára a művészi munkát és annak egyedülálló szabadságát, mert így azt festhetett és úgy, ahogy akart. Nem befolyásolta semmilyen közvetlen vagy közvetett megbízás és közönségelvárás.

Nem kellett megfelelnie senkinek, csak saját ambícióinak.

Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja Názáretben, részlet (Fotó: Tóth Gábor, Vasarnap.hu)

– Miért pont Pécsett jött létre a Csontváry Múzeum?

– Csontváry művészi megítélése nem volt egyértelmű a szocialista kultúrpolitikában. Az 1963-ban nyílt székesfehérvári kiállítás, majd Németh Lajos 1964-es monográfiája jelentette az enyhülést, s teremtett lehetőséget arra, hogy Pécsett – a művek tulajdonosa, Gerlóczy Gedeon és Romváry Ferenc művészettörténész aktív közreműködésével, és az akkori városvezetés támogatásával – létrejöhetett 1973-ban a Csontváry Múzeum állandó kiállítása. Pécs nagyon sokat tett Csontváry népszerűsítéséért, művészete hozzánőtt a város kulturális arculatához és jelentős képzőművészeti hagyományához.

 

Tóth Gábor

Ismeretlen Leonardo-képre bukkanhattak Budapesten

Dalí Krisztus kereszthalálának új dimenzióját mutatta be

Kulturális revízió Rákóczi fejdelemmel

Kiemelt képünk forrása Tóth Gábor, Vasarnap.hu

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre