Ha a Miatyánk imádságot mondod, a Szentháromságot dicsőíted

A Miatyánkot a kommunizmus idején még az is ismerte, aki nem akarta azt imádkozni. Sokan még gyerekkorukban megtanulták a nagyszülők igyekezetének köszönhetően. Esetleg amolyan alapműveltséghez tartozó dologként. Ma ez a feladat a hittanórákra hárul, az otthoni biztos vallási háttér hiányában. Gyerekek és szülők közösen ismerhetik fel a jézusi ima sokrétű üzenetét.

Az evangélium számol be a Miatyánk imádság keletkezésének körülményeiről. Jézus együtt töltötte az idejét az apostolaival: közösen hirdették Isten Országának örömhírét. Városról-városra jártak, betegeket gyógyítottak. Ennek megfelelően bizony el is fáradhattak. 

Egy ilyen fárasztó nap után lehetett, hogy észreveszik a tanítványok, hogy Jézus imádkozik. Mint hívő izraeliták ők is bizonyosan imádkoztak. Sőt a mindennapjaikat átszőtte ez az isteni jelenlét – elegendő csak a zsoltárok örökségére gondolnunk. Valami azonban felettébb különleges lehetett számukra a Mester imádkozásában. Meg is kérik őt, hogy tanítsa meg őket imádkozni.

Jézus ekkor mondja el a következő mondatokat azzal a felszólítással, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy’ minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Jézus Atyja a mi Atyánk is

Elemezve Jézus szavait hamar észrevehetjük, hogy az általa tanított imának jól szétválasztható két egysége van.

Az első három kérés a tízparancsolat első kőtáblájához hasonlóan, közvetlenül Isten nagyságáról beszél, abba nem keveredik földi dimenzió.

Csak ezt követően tér rá az emberi szükségletekre. Isten dicsőítésének a mintája ez: amint tisztáztam az életemben, ki és milyen az Isten, én magam is a helyemre kerülök.

Ahogyan a zsoltároknál, ahol a dávidi dicsőítés isteni szavait maga Isten Szentlelke ajándékozta az embernek, a Miatyánk imádság esetében is Isten adja a megfelelő szavakat az ember ajkára.

Krisztus kimondja az örök igazság szavait, a Szentlélek közvetíti azokat, hogy az isteni szó, a földre szállt Ige testté lehessen bennünk, miközben az Atyához imádkozunk.

Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük: Jézus annyira közel akar vonni bennünket önmagához, hogy mindent át akar nekünk adni, ami az övé. A Fiú teljesen a Szentháromság Egyisten közösségébe invitál az általa tanított ima révén. Az ő Atyja, a mi atyánk is lesz, önmaga pedig testvérünkké. Isten gyermekeiként, Krisztus társörököseiként már ténylegesen Isten Országában élhetünk.

Az egész teremtés várja, hogy az Atyát dicsőítsük!

Mindeközben pedig tanulunk Jézustól. Azt szeretnénk, hogy ez a nekünk ajándékozott istengyermekség minél inkább tökéletesedjen. A tökéletesedés irányadója pedig éppen az a Jézus, aki az imádkozásra tanít bennünket.

Ezek fényében világos, hogy ugyanaz a szeretet, ugyanaz az érzület, ami Jézusban volt, nem csak egy egyperces imára kell, hogy bennünk éljen. Jézus imája át kell hogy hassa a napunk minden pillanatát. Isten jelenlétében, az ő valóságában kell látnunk, éreznünk, cselekednünk. 

Ez a jelenlét pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes szeretet-közössége. Ebbe az emberi ésszel felfoghatatlan isteni dimenzióba kaptunk meghívást Jézus által. Amikor a Miatyánk szavait imádkozzuk egyedül, a magány mindig közöségivé tágul, egyesülve az az istengyermekek egyházával, amely Isten Országának ígéretét hordozza.

Gável András

 

 

 

A Szentháromság vérkeringésébe kapcsolódunk Isten dicsőítésével

Mária igenje a dicsőítés mintapéldája

A szentmise dicsőítő himnusza a Szentháromság dinamizmusával dobogtatja meg a szívünket

Iratkozzon fel hírlevelünkre