Szent II. János Pál: Férfinak és nőnek teremtette őket – A test teológiája

II. János Pál pápa 1979 és 1984 között összesen 129 előadást tartott szerdai általános kihallgatásain. Tanításának középpontjában a teológiai antropológia állt, amelynek központi témái a házasság és a család. E tanítások utólag kapták a „test teológiája” gyűjtőnevet. Wojtyla pápa elmélkedései a Szentírásra épülnek, különösen az evangéliumokra, Szent Pál leveleire, illetve a Teremtés könyvére.

E beszédek gyűjteménye alkotja a Férfinak és nőnek teremtette őket – A test teológiája című monográfiát, melynek néhány fejezetét a Kairosz Kiadó 2008-ban már megjelentette, majd 2009-ben A férfi és a nő címen közreadta. A tavalyi esztendőben megjelent a teljes mű magyarul, ugyancsak a Kairosz Kiadó gondozásában. Mindhárom kiadás fordítója Juhász Gábor Tamás volt.

II. János Pál – szembeszállva a fejlett világban uralkodó korszellemmel – rendíthetetlenül hirdette: „… a házasság és a család méltóságát vissza kell adni, és az élet kultúráját kell felépíteni”. A lengyel pápa vallotta:

ha az igazi szexualitásunknak megfelelően élünk, akkor beteljesítjük létünk és teremtettségünk valódi értelmét.

II. János Pál pápa a testet és a szexualitást Isten ajándékaként mutatta be, miközben felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amely a szexualitás torz értelmezéséből következik. A test teológiájának lényeges eleme a felelősség, amely a szeretetkapcsolatokban „nem lehetőség, hanem kötelesség…, egy párkapcsolatban teljesen önkéntes és szabad cselekvés, ami az önzetlen, elköteleződést vállaló és tiszta szeretetből fakad. A felelősség, ha nem ilyen szeretetből fakad, akkor uralkodássá és birtoklássá fajulhat”. A Szentatya leszögezte: „A szexualitás is arra emlékeztet minden emberi lényt, hogy a szeretetre született, és hogy elsődleges és alapvető hivatása a másokért és önmagáért érzett felelősség.”

Az emberi test „arra lett teremtve, hogy átvigye a világ látható valóságába azt a misztériumot, amely Istenben öröktől rejtve van, és így annak jele legyen”

– emelte ki II. János Pál pápa. – Ez az Istenben elrejtett misztérium nem más, mint a szentháromságos szeretet dicsősége, és azon „legfőbb hivatásunk” dicsősége, hogy részt vegyünk ebben a szeretetben. „Ő maga mindörökké a szeretet cseréje, Atya, Fiú és Szentlélek, és arra rendelt minket, hogy ebben részesedjünk” – olvasható a Katolikus Egyház Katekizmusában. A Szentatya szerint az ember „nemcsak embersége által Isten képmása, hanem a személyek azon kommuniója által is, amelyet a férfi és a nő egészen a kezdetektől fogva alkot”.

Wojtyla pápa figyelmeztet: újra és újra fel kell fedezni a test hitvesi jelentését és az ajándék igazi méltóságát abban, ami „erotikus”. Ez a feladata az emberi szellemnek, és ez természeténél fogva etikai feladat.

Ha valaki nem vállalja ezt, akkor maga az érzékek vonzása és a test szenvedélye megállhat a „puszta concupiscentiánál” (heves vágy, teológiailag bűnös vágy), megfosztva azt minden etikai értéktől, és az ember, a férfi és a nő nem tapasztalja meg az „erósz” azon teljességét, „amely magába foglalja az emberi szellem felfelé irányuló impulzusát az igaz, a jó és a szép felé úgy, hogy az, ami erotikus, egyben igazzá, jóvá és széppé válik. Ezért tehát az ethosz nélkülözhetetlen formai alkotóeleme az erosznak”.

A könyv elején olvasható Erdő Péter bíboros ajánlása, amit egyik korábbi kiadáshoz írt: „A középpontban mindvégig a konkrét ember található, aki test és szellemi lélek kettős egységében önmaga, és egész testi-lelki valójában mindig megtapasztalja a teremtésben adott férfiség–nőiség kettős egységét. Amint a pápa rámutat, Isten kegyelmével a szüzesség életformája is a férfiség és nőiség kibontakozásának útja.

A könyvet bemutató írás teljes terjedelmében itt olvasható.

(Forrás: Magyar Kurír)

A címlapképen Szent II. János Pál: Férfinak és nőnek teremtette őket – A test teológiája című kiadvány látható. Forrás: Magyar Kurír

Iratkozzon fel hírlevelünkre