„Ez a folyamat Isten ereje az erőszak átalakítására”

A NEK Teológiai Szimpóziumának második napján, az olaszul elénekelt reggeli zsolozsmát (erről készült képgalériánkat itt tekintheti meg) követően Antonio Luiz Catelan Ferreira beszélt az Eucharisztiáról, mint a misszió és a testvéri szolgálat forrásáról.

Ferreira atya előadásában azt fejtegette, hogy nem lehet elvonatkoztatni az Eucharisztiát attól a missziós küldetéstől, melyet Krisztustól kapott az egyház. Annál is inkább, mert az egyházról való gondolkodásban mindig figyelembe kell venni, hogy az egyház maga egy eucharisztikus valóság. 

Az előadó – aki egyébként néhány órával az előadása kezdete előtt érkezett Magyarországra Brazíliából – Ratzinger bíboros, a majdani XVI. Benedek pápa gondolatait idézte, miszerint az Eucharisztia az átalakulások szentsége. Az „nem a vég, hanem a kezdet. A teremtés végének az Ecuharisztiából kell kiindulnia” és onnan folytatódnia. 

Ferreira kiemelte, hogy ebben az átalakulási folyamatban nekünk is részünk van. Ez a folyamat „Isten ereje az erőszak átalakítására. Isten ereje a világ átalakítására. Imádkozzunk azért, hogy ily módon ünnepelhessük az Eucharisztiát”– intézte felhívását Ferreira a jelenlévő bíborosokhoz, püspökökhöz, papokhoz és hívekhez.

Az előadó hangsúlyozta, az eucharisztikus ekkléziológia (egyháztan) Pál leveleiben gyökerezik, aki már a korintusi egyházat is arra buzdította, hogy a kommunió segítségével kerekedjenek felül a közösségeikben tapasztalt megosztottságokon.

„Minden alkalommal, amikor bemutatjuk az oltáron az áldozatot, megváltásunk munkája folytatódik tovább”

– közölte Ferreira atya, majd hozzátette: az Eucharisztiában olyan táplálékhoz, olyan ajándékhoz jutnak az emberek, amelyet nem tarthatnak meg csak maguknak. Ez az a küldetés, ez az az út, melyet az egész emberiség megkapott Krisztustól az utolsó vacsorán. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

Előadása végén Ferreira XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis című művére hivatkozva elmondta: a szeretetet, amelyet a szentségben ünneplünk, nem tarthatjuk meg magunknak – a szentség teszi kötelezővé számunkra, hogy megosszuk másokkal. Egy igazán eucharisztikus egyház missziós egyház.

„Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen” (1Jn 1,3).

„A gyakorlatbeli különbségek is rámutatnak az Eucharisztia kimeríthetetlen titkára”

 

„Hol hiányzik az élet kenyere és az élethez szükséges kenyér?”

 

Az Eucharisztia nem akkumulátortöltő

 

A Vasarnap.hu Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos hírei itt érhetők el.

Kiemelt képünk forrása: Vasarnap.hu/Szennyes Krisztián

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre