Átláthatatlan a Liberálisok gazdálkodása

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) pénteki jelentése szerint a Magyar Liberális Párt – Liberálisok gazdálkodása nem mutat valós képet sem a 2017-es, sem a 2018-as évre vonatkozóan. A szabálytalanságok orvoslására az ÁSZ egy 8 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg a párt elnökének, Bősz Anettnek. Az ÁSZ a párt gazdálkodásában az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot hiányolta leginkább.

Az 1989 óta működő magyar Állami Számvevőszék alapvető feladata, hogy kétévente ellenőrizze azokat a szerveket, amelyek állami támogatásban részesülnek, és hogy ezek a szervek bizonyos szempontok figyelembevételével látják-e el feladataikat, vagyis megfelelően költik-e el a kapott állami pénzeket. Így történt ez a Liberálisok esetében is.

Az ÁSZ leginkább azt kifogásolja a Liberálisokkal szemben, hogy a központi költségvetésből számukra juttatott mintegy 95 millió forint felhasználásának átláthatósága és elszámoltathatósága nem volt megfelelő, ezzel a párt megtévesztette a nyilvánosságot és saját tagságát.

A fő problémát az jelentette a párt gazdálkodásában, hogy bár a zárszámadási törvény szerint 2017-ben 70,8 millió forint, 2018-ban pedig 23,6 millió költségvetési támogatásban részesült, a 2018-as könyvviteli nyilvántartásban a költségvetésből származó bevételként csupán 29,5 millió forintot tüntetett fel – írja az ÁSZ közleményében.

Az ÁSZ a 2017-es évre vonatkozóan kifogásolta, hogy a párt nem biztosította a könyvvezetésének, gazdálkodásának a szabályszerűségét, ezen felül pedig a szabályszerű működés és gazdálkodás feltételi sem voltak biztosítottak. Azt az ÁSZ is elismeri, hogy 2018-ban a jogszabályi előírások szerint kialakították a belső szabályozási környezetet a gazdálkodás tekintetében, azonban ennek ellenére a párt nem gazdálkodott átlátható módon a nyilvánosság számára sem a közpénzekkel, sem pedig az egyéb támogatásokkal.

A fő probléma ezzel az, hogy a párt a pénzügyi kimutatásai alapján nem képes igazolni, hogy a felhasznált közpénzeket kellő transzparenciával, illetve a közélet tisztasága elvének figyelembevételével kezelte. Mindez annak a következménye, hogy maga a párt a 2017-es és a 2018-as év pénzügyi kimutatásait nem tudta szabályszerű könyveléssel alátámasztani, továbbá a bevételek és kiadások rögzítésekor nem teljesültek a számviteli elvek: a teljesség, a következetesség, illetve (és ez a legnagyobb probléma) a valódiság követelménye sem.

A párt elnökének, Bősz Anettnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy intézkedési tervezetet készítsen az ÁSZ javaslatai szerint.

Mihálovics Zoltán / Forrás: MTI