Laudato sí’: teremtésvédelmi hetet tartanak világszerte az enciklika évfordulóján

Idén öt éve, hogy Ferenc pápa közreadta Laudato sí’ (Áldott légy) kezdetű, a teremtett világ védelméről szóló enciklikáját. Az egyház május 16-24. között, egy héten át erre az enciklikára, illetve annak rendelkezéseire kívánja felhívni minden jóakaratú ember figyelmét.

Nem csak Ferenc pápának szívügye a teremtett környezet védelme, már elődei is felhívták a világ vezetőinek figyelmét arra, hogy jobban kéne értékelni a helyet, amit ajándékba kaptunk.

2015. május 24-én jelent meg Ferenc pápa Laudato sí’ (Áldott légy) kezdetű, Assisi Szent Ferenc Naphimnusz című imájára épülő enciklikája. Szent Ferenc híres költeményében Istent áldja teremtményeiért, melyekben földi életünk során gyönyörködhetünk. Ferenc pápa pedig ebből kiindulva

hívja fel a figyelmet arra, hogy rossz irányba robog az emberiség, ha csak fel- és kihasználja a teremtett világ forrásait.

„Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni.” (Laudato sí’ 13. pont)

Ferenc pápa figyelmeztet a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás összefüggésére, vizeink egyre nagyobb mértékű szennyezésére, az emberek közti egyenlőtlenségre és az életminőség romlására is. Az elmúlt öt év során sokan hallgattak a pápai felhívásra – az idén pedig az egyház nemzetközi Laudato sí’ hetet is hirdetett (melybe teremtésvédelemmel foglalkozó írások mentén a Vasárnap.hu is bekapcsolódik majd).

Magyar vonatkozásban Nemes Gábor, az egyik hazai Laudato si’ animátor arra kéri mindazokat, akik csatlakozni szeretnének a programhoz, hogy vegyenek részt a május 16-17. között nemzetközi szinten megszervezésre kerülő lelkigyakorlaton (itt lehet jelentkezni) – hogy az ima erejével jobban megismerhessék az enciklika tanítását, illetve „meghallják a teremtmények énekét és sírását” –, valamint csatlakozzanak a Ferenc pápa által a teremtett világért május 24-ére meghirdetett imanaphoz.

A cél egy „környezettudatos polgárság” (Laudato sí’ 211. pont) létrehozása, melynek tagjai felelősnek érzik magukat azért a világért, melyet Isten teremtett – és amelyen mi csak átutazók vagyunk.