Az ENSZ vallási szakértője azt akarja, hogy a keresztények behódoljanak az LMBTQ- és abortusz-aktivistáknak

Ahmed Shaheed, az ENSZ önkéntes tanácsadója azt javasolja, hogy a vallások alkalmazkodjanak egy egyetemes progresszív törvényhez. Legutóbbi, az ENSZ számára elkészített jelentésében a vallásszabadság képviselője egy terv kidolgozásáról beszélt, amely kizár minden teológiai kritikát vagy gyakorlatot, kivéve, ha azt először egy LMBTQ+ aktivista, radikális feminista vagy akadémikus hagyta jóvá vagy hozta létre, akik támogatják a baloldali nézeteket.

Steve Warren, a CBN hírektől megjegyezte, hogy a jelenkori A vallás és a meggyőződés szabadságával foglalkozó különelőadó jelentése nem tesz különbséget Shaheed önkéntes előírásai között, hogy kire milyen vallás vonatkozik. Ehelyett úgy tűnik, hogy Shaheed az összes vallást a gyűlölet és a diszkrimináció egy kategóriájába sorol.

Shaheed minden kormányt azzal vádol, hogy nem tudják megállítani a nőkkel szembeni diszkriminációt:

„A világ minden régiójában a kormányok elmulasztották teljesíteni azon kötelezettségüket, hogy megvédjék az embereket a nemi alapú erőszaktól és diszkriminációtól cselekmények vallásos igazolását igénylő magánszemélyek vagy szervezetek ellen, és szankcionálják az ilyen cselekmények elkövetőit. A nemi alapú erőszak és megkülönböztetés állandósul mind a közszférában, mind a vallási közösségek és szervezetek körében”.

A jelentés megállapításai és adatai „az emberi jogok megsértésének túlélőitől származnak, közvetlenül több mint 42 országból gyűjtött információin alapulnak”. A résztvevők ENSZ-ügynökség tagjai voltak, köztük az ENSZ AIDS, az UNFPA, az UNWOMEN és a WHO.

Shaheed jelentésének a legfontosabb megállapításai a következők:

„Női nemi szervek megcsonkítása, házastársi nemi erőszak, korai és kényszerházasság és poligámia… Megjegyezte, hogy a vallás egyre növekvő mértékben használja fel a reproduktív egészség és a szexuális jogok tagadását. Kriminalizálja a védett magatartást és megtagadja az LMBTQ+ személyek egyenlő személyiségét, vagy aláássák a nők, lányok és az LMBTQ+ személyek szabadsághoz fűződő jogát.”

Shaheed azt is kijelentette, hogy Izraelben a felekezeti családjog, amelynek nincs polgári alternatívája, csak a férj beleegyezésével engedélyezi a válást, amely  – állítólag – a nőket arra kényszerítheti, hogy elveszítsék a gyermekek birtoklását vagy gondozását.

A jelentés Tunéziát idézte először:

„ (…) noha a Közel-Kelet és az Észak-Afrika régiójában a nők és lányok emberi jogainak védelme  sokféleképpen kiemelkedik, az iszlám értelmezésén alapuló, 1956. évi Személyi Jogi Kódex további módosításokat igényel a nemek öröklési jogának egyenlőségének garantálása érdekében.”

Továbbá említette Dél- és Délkelet-Ázsiát, hivatkozva Sri Lanka muszlim házassági és válási törvényére, amely – a nem muszlim nőkre vonatkozó nemzeti jogi rendelkezésekkel ellentétben – nem határoz meg minimális életkori követelményt, vagy megköveteli a nőktől a házasság jóváhagyását. A muszlim nőket és lányokat a nemzeti rendelkezések védelem nélkül hagyják.

Ez kiegészül néhány dél- és délkelet-ázsiai „szélsőséggel” kapcsolatos intézkedéssel, ahol egyes államok muszlim kisebbségi közösségek nőit erőszakkal, kényszer-sterilizálással és erőszakos abortuszokkal célozzák meg.

Shaheed aggodalmát fejezte ki a vallási meggyőződés által ihletett törvények iránt, például az iráni rezsim kötelező fátyoljogszabálya és a bejelentett letartóztatások iránt.

Shaheed külön kitért az abortusz témára. „Állami korlátozások a szexuális és reproduktív jogokhoz való hozzáférésre.” Ezután megemlítette az abortusz részleges és teljes tilalmát néhány latin-amerikai országban, azt állítva, hogy „diszkriminatív vallási irányelvek tájékoztatják a törvényeket, valamint a szexuális és reproduktív jogokat korlátozó politikák ”. Ezt az állítást indokolja, hogy néhány nő és lány ellen vádat emelhetnek terhességük megszakításáért, és az abortusz korlátozott lehetősége bizonyos esetekben súlyos szenvedést okozott.

Shaheed ezt követően a házasságtörési törvényekkel foglalkozott, megjegyezve, hogy:

 ,, (…) Azokban az országokban, ahol az iszlám törvények szabályozzák a személyes törvényeket, a házasságtörést súlyosan büntetik, és megkövezéssel halálos ítéletet is eredményezhet. A szankciókat általában a nőkre, nem pedig a férfiakra vetik ki. Ezenkívül a szexuális zaklatást és nemi erőszakot gyakran nem jelentik, mert a nők attól tartanak, hogy házasságtöréssel vádolják őket. Így a házassági nemi erőszak büntetlenül maradhat.”

Összefoglalva, a Közép-Keletről, Afrikából, Lengyelországból, Izraelből, Szaúd-Arábiából, Latin-Amerikából, Tunéziából, Dél- és Délkelet-Ázsiából származó konkrét példákra és állításokra hivatkozva

Shaheed azt állítja, hogy minden vallás erőszakos cselekedeteket gyakorol nőkkel, lányokkal és emberekkel szemben, akiket LMBTQ+ tagokként azonosítanak.

Tekintettel arra, hogy az iszlámizmus alkotja azoknak a területeknek a többségét, amelyek iránt Shaheed aggódik, azáltal, hogy az összes vallást egyetlen megkülönböztetés nélkül az erőszak olvasztótégelyébe sorolja, a látszólag a muszlimok megkülönböztetésétől való félelem miatt Shaheed tisztességtelen erőszakot követ el a keresztényekkel és a zsidókkal szemben. Hangsúlyozza a kereszténység és a Bibliai keresztény alapokra épülő, hagyományosan szabad társadalmak tudatlanságát és növekvő előítéletet ösztönöz.

Érdemes megjegyezni: furcsa, hogy Shaheed figyelmen kívül hagyta a kommunista országokat. A jelentés nem említi

a muszlim kisebbség és keresztények kínai kommunista üldözését. Nem említi a Nigériában, Ázsiában, a Közel-Keleten vagy az Afrikai kontinensen az iszlámok kezében szenvedő keresztényeket, és nem említi az elnyomást Vietnámban, Észak-Koreában vagy akár Oroszországban sem.

Mielőtt az embereket erkölcstelen szereplőknek nevezi, Shaheednek érdemes lenne a saját háza táján rendet tenni, és megfigyelnie a radikális feministák és az LMBTQ + aktivisták, az úgynevezett „emberi jogok védelmezői” által tömegesen elvégzett keresztények karikatúráit.

 

Forrás: caldronpool.com

Iratkozzon fel hírlevelünkre!