Meggyalázott magyar helységnévtáblák Székelyföldön

Több erdélyi magyar hírportál is beszámolt arról, hogy alig kezdődött meg a 2020-as év, máris atrocitások történtek a székelyek ellen. Vasárnap virradóra román nacionalisták festékszóróval fújták le több település magyar felirattal ellátott helységnévtábláját.

Új év, új kezdet – mondhatnánk, ám a román nacionalisták nem bírják ki, hogy ne tegyenek olyasmit, ami a székelység és egyben a magyarság ellen irányul. Noha már évekkel korábban is itt-ott volt precedens a magyar nyelvű helységnévtáblák lefújására, az idei év első hete újra ilyen incidensekkel zárult. A Maszol.ro friss beszámolója szerint a román rendőrség legalább nem tétlenkedett: hétfő reggelre azonosították az elkövetőket.

Noha kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült előállítani a bűnelkövetőket, a tényen mit sem változtat, hogy időről időre akadnak olyan eltökélt román nacionalisták, akik azzal az általuk „hőstettnek” titulált cselekedettel, hogy lefújják a többségben magyarok lakta települések magyar helységnevét, magukat piedesztálra emelik, pedig inkább szégyenletes és kicsinyes a tettük, s egyben bűncselekmény is.

Ahogy Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a közösségi oldalán fogalmazott: „Mindig lesznek féktelenek, mindig lesznek ostobák, mindig lesznek olyanok, akik az éjszaka sötétjében lopakodva, csínytevő gyermekként viselkedve feliratok lefestésétől hősöknek fogják hinni magukat. Az ilyeneknek soha nem fog megadatni, hogy megtapasztalják, mi az, ami valódi hőssé tehet egy embert. Mert soha nem lesznek azon az oldalon, ahol az igazi hősök táboroznak”.

Székelyudvarhelyen kívül még más székely települések névtábláját is lefújták a gyászos festékszóróval, így Hármasfalu, Máréfalva és Csíkszereda táblája sem maradt sértetlen vasárnap este. 

Egy civil által készített kép, de még inkább a hozzá tartozó felirat mindent elmond a történtekkel kapcsolatban: „A helységnév alatti háromszög utal az elkövetők kilétére…”. 

Lefújt helységtábla, Hármasfalu Fotó: Muszka Árpád Facebook-oldala

Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád az atrocitások után közösségi oldalán higgadtságra kérte az embereket, hiszen csak így lehet észszerűen reagálni a székelyeket ért újabb etnikai támadásokra. Találóan fogalmazta meg az ilyen és hasonló esetekben a székelység kitartó hozzáállását:

„Üzenem azoknak, akik azt hiszik, hogy ostoba cselekedeteikkel el tudják érni, hogy kivetkőzzünk emberi mivoltunkból, hogy hiába fáradoznak. Gyerekes módon eltávolíthatják jelképeinket százszor is, gyerekes módon lefesthetik magyar feliratú tábláinkat ezerszer is, mi fogainkat összeszorítva százegyedszer, ezeregyedszer is helyre fogjuk állítani. Méltósággal. Felnőttekként viselkedve. Ezt tesszük ezer éve. Ezért tudtunk megmaradni. Ezt fogjuk tenni a következő ezer évben is.

Csak a tolvajok, csak a törvénytelenek cselekednek lopakodva, az éj leple alatt. Az egyenes ember, az igaz ember a világosságban is vállalja cselekedeteit. Mi világosságban állítjuk helyre mindazt, amit alattomosan éjszaka merészelnek csak megrongálni”.

„Nem jól kezdtük ezt az évet” – jelentette ki Hegedüs Csilla, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivője az M1 kolozsvári tudósítójának – írja a hír kapcsán a Maszol.ro. A Főtér értesülései szerint az esetet magyarellenes provokációnak tekintő RMDSZ feljelentést tett – akár két év börtönbüntetést is kaphat a vandál „festőművész”.

A mostaniakhoz hasonlóan a korábbi évek során több rongálás történt, melyre sorra a táblák békés helyreállításával válaszolt a sértett fél. Kovács Imre, Máréfalva polgármestere találóan fogalmazott közösségi oldalán: „Az eset ismét arra emlékeztet minket, hogy az ország, amelyben élünk, nem védi kellőképpen a kisebbségben élők jogait, ezzel is ellehetetlenítve a békés együttélést, etnikai feszültséget keltve. Az rongálás mindnyájunkra nézve sértő, hiszen

ezeknek a kétnyelvű tábláknak szimbolikus jelentőségük van, annak a bizonyítékai, hogy minden ember egyenlő tagja a közösségnek, nemzetiségétől függetlenül”.

Máréfalva lefestett táblája. Fotó: Máréfalva Polgármesteri Hivatala Facebook-oldala