Légtüneménytan – Szimon Horolszkij 1

A Vancouverben (WA, USA) élő, páratlan zenei tehetséggel és hanggal megáldott zeneszerző-énekes, Szimon Horolszkij (СИМОН ХОРОЛЬСКИЙ) 2016 óta publikálja a YouTube-csatornáján az immár többmilliós látogatottságú, monumentális látványvilágú, himnikus videoklipjeit. Szimon zenéinek két részben bemutatott válogatásával kívánunk minden olvasónknak vele együtt való emelkedést a 2020. esztendőben.

Az énekesről szinte semmilyen személyes adat nem lelhető fel, úgy tűnik, hogy csak az általa előadott dalokban él, mint a képeiben az egykori, névtelen középkori ikonfestő.

Filmjei a támogatók és hallgatók közösségi adakozásából jönnek létre, a tőlük befolyt összegből jelentet meg havonta egy vagy két új dalt. E támogatói oldalon olvasható ez az egymondatos vallomása: „Úgy gondolom, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy bármi vagy bárki másról énekeljünk.”

Kiforrott énekstílusa, fantasztikus hangja, angolszász és orosz hagyományokon nyugvó Isten-dicsőítő, modern feldolgozásai már egyszeri hallás után is emlékezetessé válnak a hallgatóknak. Zenéje talán attól olyan katartikus, hogy egyházzenei és népzenei alapokon nyugszik, úgy modern, hogy közben kerüli a felszínes gyökértelen popzenét.

 

***

Ki hasonlít hozzád? – Кто как Ты (orosz nyelvű)
Szimon Horolszkij saját szerzeménye.

Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat művelsz.
(2Móz 15:11)

***

Nagy Istenem – How Great Thou Art (orosz nyelvű változat)
E keresztény éneket 1885-ben a svéd Carl Gustav Boberg írta, amit hamarosan német és orosz nyelvre is lefordítottak. Az orosz változatot Stuart K. Hine (1953) misszionárius ültette át angolra, akit az ukrajnai éhínség idején a rendíthetetlen hitű szláv parasztok hite ihletett meg. E dalt az Egyesült Királyságban nemrégiben az ország legkedveltebb himnuszának szavazták meg, egy másik, 2001-ben készített felmérés alapján pedig az „Amazing Grace” után minden idők legtöbbre tartott keresztény énekeinek második helyére került.

Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent „legyen” szavad,
Ha itt e földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz, táplálsz egymagad.
részlet – fordította: Vargha Gyuláné

***

A mennyország az otthonom – Мой в Небе Край Родной (orosz nyelvű)
A szövegét E. Roos írta, „A keresztények himnuszai” című gyűjteményben található.

De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik.
(Zsid. 11:16)

A mennyország az én szülőföldem – a mennyország az otthonom!
Szerető Atyám ott van – a mennyország az otthonom!
Idegen vagyok itt, a sötétség és a félelem, a bánat folyton közel van – a mennyország az otthonom!

És ha nagyon szenvedek – a mennyország az otthonom!
Nem fogom megkérdezni Istent – a mennyország az otthonom!
Krisztus még jobban szenvedett és megígérte, hogy felékesít arany koronával – a mennyország az otthonom!

Az élet rövid, mint egy pillantás – a mennyország az otthonom!
A háborúság szenvedést okoz – a mennyország az otthonom!
Mint egy álom, az utam beteljesedik, Atyámmal találkozom – a mennyország az otthonom!

A lélek vágyakozik a mennyre – a mennyország az otthonom!
Isten választottjai ott vannak – a mennyország az otthonom!
Velük örülök, dicsérem Jézust a hangommal a szent trón előtt – a mennyország az otthonom!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Ámen!
(nyersfordítás)

***

Nagyok és csodálatosak a tetteid – Велики и Чудны Дела Твои (orosz nyelvű)

E dal Valerij Nyikolavics Korop szerzeménye, akinek élete is azt igazolja, hogy nem mindenkinek vezet kikövezett út a dicsőítő énekek megalkotásához, valódi mélységből kiáltanak fel. Korop 1960-ban született a Szovjetunióban, kiskorától zenét és táncot tanult, majd fiatalemberként lagzis zenész lett. Első Isten-élményei az afganisztáni fronton érték mint szovjet katonát, azonban ugyanitt ismerkedett meg az alkohollal és a drogokkal is. Leszerelése után rockzenekart alapított, amellyel jelenős nemzetközi sikereket elért. 1989-1992-re az alkohol- és kábítószer-függősége miatt sorra tönkrementek a házasságai. A szerhasználatait mélyen megbánva 1993-tól végleg megtért, és innentől kezdve misszionáriusként dolgozott, istentiszteleteken, szemináriumokon, koncerteken énekelte saját dicsőítő dalait. Együttesével 1993-tól több mint húsz zenei albumot rögzített, külföldön is fellépett, hasonló gondolkodású barátaival pedig megnyitotta „A szív vágya” nevű klubot, ahol Korop a hátralévő életében lelkészként és klubigazgatóként szolgált. A hatalmas rajongótábort maga mellé állító énekes, végül ifjúsága idején szervezete ellen elkövetett bűnei következtében fiatalon, 58 éves korában meghalt. „Egy másik ország” című szerzeménye volt hazájában az egyik legismertebb dala. 

Nagyok és csodálatosak a tetteid, Uram, mindenható Isten! Útjaid igazságosak és igazak, nemzetek Királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a neved? Mert csak te vagy szent! Minden nemzet eljön és leborul színed előtt, mert ítéleteid kinyilvánultak.
Jelenések könyve 15:3-4

***

Fehér felhők – Тучки Белые (orosz nyelvű)
1292-ben lejegyzett orosz dal.

A kék láthatár felé futok,
Ahol ragyogás áraszt be minden mezőt.
Ismeretlen, távoli vidékek felé futok,
Fehér felhők rohannak fölöttem.

A szél hozza a mezők illatát,
Felkelti az út iránti vágyamat.
Minden kedvesnek tűnik, kedvesnek,
Mintha távoli hazám lenne.

Szeretnék a magas felhőkkel elrepülni, 
El a földi szenvedésből és gonoszságból,
Az ég felé, ahol végtelen fény világít,
És a Jó Pásztor füves rétekre tereli juhait!

A szív örömmel vágy e szülőföldre,
Az ismerős mezők iránt.
A felhők elrepülnek, elbújnak a hegy mögött,
Itt hagynak magányosan engem.
(nyersfordítás)

***

Válaszd az életet! – Избери жизнь (orosz nyelvű)
Szimon Horolszkij saját szerzeménye.

Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.
(5Móz 30:19-20)

***

Az életünk oly rövid – Наша жизнь коротка (orosz nyelvű)
Egy középkori orosz himnusz.

Az életünk oly rövid,
Mint egy madár röpte,
Gyorsan elsuhan,
mint egy gyors hajó.

Az életünk, mint egy árnyék, 
Amit e földön kaptunk,
Alkonyat után eltűnik, 
Mint egy vadvirág:

Mint virág a mezőn,
Ami még reggel virágzott,
De alkony után már
Sárga és száradt.

Vigyázatlan ember
Nem hiszi
Hogy meghal hamarosan, 
Hogy az élete oly rövid.

Ideje arra gondolni, ó, barátom,
Keresd meg Krisztust,
Örülni fogsz benne,
És a lelked megmenekül.
(nyersfordítás)

***

Isten szeretetének óceánja – Океан Божьей Любви (orosz nyelvű)
Igor Ivanov 1953-as születésű szovjet-orosz popénekes-zeneszerző dala

Ez a dicsérő ének, mint egy madár száll az égen,
az életem, mint egy folyó a szívemen át áramlik,
és a lelkem énekel neked.
Ez a dicsérő ének, mint egy patak tavasszal,
belélegzem a szerelem illatát.

Isten szeretetének óceánja – nincs kezdete és nincs vége,
Isten szeretetének óceánja – az Atya feltétel nélküli szeretete.
(nyersfordítás)

Második rész