Lovagi álca és apáca feleség – Meglepő tények Luther Mártonról

A középkorban a katolikus egyház kezében volt a hatalom egész Nyugat-Európában. A Biblia csak altin nyelven volt elérhető – bár a társadalom nagy része írástudatlan volt – és az egyház volt az egyetlen kapocs Isten és ember között, amit ki is használtak. 1517. október 17-én egy szerzetes, Martin Luther megelégelte a helyzetet, változást akart.

Luther Márton 1483 november 10-én Eislebenben született nyolcadik gyermekeként. Apja, Hans Luder kívánságára a jogot tanult, de egy halálközeli élmény hatására családja akarata ellenére belépett az Ágoston-rendi remeték soraiba.

A 95. tétel legendája

A legenda szerint Luther a wittenbergi várhoz rohant kalapáccsal a kezében és a kapura szegezte a 95 tételt. Valójában aznap egy levelet küldött Albrecht bíborosnak, amelyben a búcsúcédulák árusításával ellen tiltakozott. A búcsúcédulákkal lehetett az egyháztól a bűnökért megbocsátást vásárolni. Ez az erőteljes kép szükséges volt ahhoz, hogy elindítsa a reformációt, de mégis egyre több tudós ma már egyetért abban, hogy a valóság ettől távol áll.

Lovagnak álcázta magát, hogy elkerülje a katolikus egyház haragját

A 95 tétel kiszegezése után lovagnak álcázta magát, hogy elkerülje a katolikus egyház üldözését. III. Frederick bújtatta a Wartburgi kastélyba, ahol Luther egy Yorker Jörg nevű lovagnak adta ki magát. Az ott töltött ideje alatt az Újszövetséget görögről németre fordította, hogy a hétköznapi ember számára is elérhetővé tegye a Szentírást.

A kor botránya: egy szerzetes és apáca szerelme

Katharina von Bora korai életének több mint egy évtizedét kolostor iskolákban töltötte, majd apácának ment. 1523-ban több apácával együtt csempészték ki a zárdából, hogy kövessék a reformációt, így a húsvétot kolostorától távol, Wittenbergben töltötte . Itt ismerkedett össze Luther Mártonnal, akinek egyénisége azonnal elbűvölte. 1525. július 13-án eljegyezték egymást és június 27-én össze is házasodtak. Ezzel Luther igazolta a saját tanítását, miszerint a házasság nem szentség. Tanításában egyébként elutasította a cölibátust és követelte a kolostorok feloszlatását is.

Luther és a sör

Luther nagy sör rajongó is volt. „Egyél finomat igyál tiszta sört és olvasd az igazságot” szokták emlegetni Luther Márton szavait. A nedűt elalváshoz is nagyon hasznosnak találta, egyik levelében pedig ezt írta feleségének „csak arra tudok gondolni, hogy otthon milyen jó bor és sör vár, csak úgy mint egy gyönyörű feleség.”

Tanításai futótűzként terjedtek

Gutenberg nyomdájának feltalálása után Luther tanai futótűzként terjedtek végig Európán. A könyvek írása helyett Luther rövid, 16 oldalas feliratokat nyomtatott és azokat terjesztette. A reformáció első évtizedében nagyjából 6 millió röpiratot nyomtattak, aminek több, mint egy negyedét Luther írta.

Luther utolsó éveiben súlyos betegséggel küzdött, és lánya elvesztése után egyre rosszabb állapotba került. Szinte élete végéig tanított a wittenbergi egyetemen, ahol az utolsó előadását a következő mondattal fejezte be „Gyenge vagyok, nem bírom tovább!”

Luther Márton, a reformáció atyja 1546. február 17-éről 18-ára virradó éjjel halt meg szülőföldjén, ami ma a Lutherstadt Eisleben nevet viseli.