10 kérdés, amelyeket minden politikai vezetőnek meg kéne válaszolnia

A The Christian Post a 2020-as amerikai választások minden indulója számára összeállított egy tíz kérdésből álló listát. Úgy gondolták, ezeket a világos beszéd, átláthatóság és valódi indíttatás megismerésének érdekében érdemes minden, az elnökségért induló politikusnak - akár már saját maguk számára is, de mindenki számára - megválaszolnia. Mi is úgy gondoljuk.

A kérdések többsége általános érvényű és bár egy részük a jelen amerikai politikai helyzetre reflektál (mexikói határ védelme, államadósság és egyebek), csupán egy-két szó átírásával – és mondjuk a $ jel €-ra cserélésével – a lista könnyedén aktuálissá varázsolható az európai ember számára is. 

  1. Mi a vallása, és ez milyen módon függ össze a döntésével, hogy elnöknek indul?
  2. Mit kéne tenni azzal a nagy számú bevándorló tömeggel, akik Közép- és Dél-Amerikából érkeznek a déli határra menedékjogot kérve?
  3. Milyen feltételek mellett lehetne a jelenleg is az Államok területén élő illegális bevándorlóknak engedélyezni a kárpótlás lehetőségét, és milyen feltételek mellett nyújthatnának be igényt az állampolgárság felvételére?
  4. Alapvetően milyen lépéseket kéne tennie a mindenkori elnöknek azoknak érdekében, akiket világszerte a hitük miatt üldöznek?

  5. Mit lehetne tenni Amerika rabszolgatartói, rasszista örökségével, illetve a faji megkülönböztetés jelenkori feszültségeivel?
  6. Hogyan kéne az ország és társadalom védelmére, az egészségügyre fordított összegeket, vagy az adózási rendszert átstrukturálni, hogy megállíthassuk a 22 billió dollárnyi államadósság, valamint a 124 billió dollárnyi fedezetlen kötelezettségvállalás további növekedését?
  7. Mit tehetne a szövetségi kormány a nehézségekkel küszködő amerikaiak gazdasági mobilitásának fejlesztéséért?
  8. Az Alkotmány, a Függetlenségi Nyilatkozat és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is elismeri az emberek jogait. Az adott személynek a fogantatástól, vagy mely életállapotától kezdve legyenek elismerve a jogai?
  9. Az Egyesült Államok egyik alapelve a tolerancia, melyet az Alapító Atyák John Locke Levél a vallási türelemről című írása nyomán állapítottak meg. Hogyan határozná meg a tolerancia fogalmát és hogyan éli meg ezt az alapelvet társadalmi életében és politikai pozíciójában?
  10. 2019-ben Alabama kormánya megtagadta egy halálsoron lévő muszlimtól, hogy egy imám jelen lehessen a kivégzésén. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette az eljárást, amíg kivizsgálják, valóban sérült-e az elítélt vallási szabadsága. Egy nemleges vélemény képviselője, Elana Kagan bíró szerint az államnak mindenképp alkalmazkodnia kell a vallási meggyőződésekhez, hacsak rá nem tud világítani, hogy az eljárása kifejezetten államérdeket szolgál. Egyetért a vallásokhoz való alkalmazkodás ezen alapelvével? Milyen körülmények között válhat megengedhetővé az állam számára a vallásszabadság megszegése?

A listát minden jelöltnek elküldik, a válaszaikat pedig utólagos szerkesztés nélkül, “vágatlanul” közzéteszik.

Kép forrása: Memoria Press