Vajon létezik szent politikus?

Június 22-én ünnepli az egyház az 1478-ban Londonban született politikust, aki VIII. Henrik házasságának fölbontásában nem volt hajlandó részt venni, ezért az uralkodó 1535. július 6-án kivégeztette. A vértanú lordkancellár élete és az igazsághoz való töretlen ragaszkodása példaértékű lehet minden kor politikusa számára – a parlamenti patkó bármelyik részében is foglal helyet.

Morus Szent Tamás igazsághoz való ragaszkodása leginkább személyes istenkapcsolatában keresendő. Egy elbeszélés szerint, miközben Morus Tamás éppen a szentmisén vett részt, a király hívatta őt, ám a szent többszöri unszolásra sem volt hajlandó a mise vége előtt teljesíteni a királyi óhajt. Amikor szorongó izgalommal elmondták neki, hogy megváratta a királyt, Morus csak annyit felelt, hogy nagyobb és hatalmasabb úrnál, a királyok királyánál kellett előbb látogatást tennie.

A parlament korábbi, politikai és jogászi tanulmányokban jártas elnökének a legfőbb bűne a király szemében az volt, hogy Keresztelő Szent Jánoshoz mérhető bátorsággal helytelenítette VIII. Henrik Boleyn Annával megkötött „második házasságát”.

Már ezelőtt Morus Tamás könyveket és tanulmányokat írt a protestánsok ellen, miközben a király egyre nagyobb mértékben utánozta azok intézkedéseit: mivel a Szentszék nem engedélyezte a spanyol hercegnővel, Aragóniai Katalinnal több éve fennálló házasságának felbontását, elhatározta, hogy a német fejedelmi családok példájára elszakad Rómától.

1516-ban kiadott Utópia című könyvét több nyelvre lefordították. Ebben jelent meg a polgári „utópista szocializmus” első koncepciója, és számos utána következő szociális utópia példaképének számít, gondolatai messze túlmutatnak saját korán, és gyökereit tekintve a korai egyház apostoli közösségének mintájából táplálkozik. Művében egyfajta ideális kommunisztikus államformát állított szembe a létező feudalizmussal.

„Utópia szigetén” mindenki közösen dolgozik, és a megtermelt javakból is közösen részesednek. A szigeten azonban szigorú társadalmi hierarchia uralkodik. Többek között ez is megkülönbözteti Morus Tamás elképzeléseit a későbbi szocialista elméletektől.

Rotterdami Erasmus és Morus állandó, baráti levelezésben állt egymással. Erasmus egyik levelében megjegyezte a vértanú szentről: „A természet még sohasem alkotott Morus lelkületénél kedvesebbet, gazdagabbat és boldogabbat”.

Állítólag a humor nagymestere is volt, amelyet fennmaradt imájának részlete is tanúsít: Adj, Uram, humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek, és másokat is fel tudjak vidítani! Élete végén, a kivégzése előtti pillanatban még a hóhérnak is intett, hogy várjon egy kicsit, hadd igazítsa oldalra a szakállát, mondván: „Ez igazán nem követett el felségsértést” – aztán a bűnében elvakult király dühétől lecsapott a bárd.

Szaktudása és istenfélelme együttesen tették őt igaz és bátor politikussá. Emiatt 1886-ban XIII. Leó pápa boldoggá, 1935-ben XI. Piusz pápa szentté avatta az államfők és politikusok, az örökbe fogadott gyermekek és a nagycsaládosok védőszentjét, lévén, hogy maga is példamutató apaként mintaértékű családi életet élt.

Forrás: katolikus.hu