Isten közösséget vállal velünk

Isten arra hív minket, hogy túl a tér és az idő határain az ő szeretetében boldogok legyünk – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a zsúfolásig telt fővárosi Szent István-bazilikában szenteste.

„De hogyan akarhat boldoggá tenni minket a Mindenható, ha mégsem vagyunk mindnyájan boldogok? Hogyan létezhet a rossz, a gyűlölet, a pusztítás, a szenvedés? Hogyan kerülhet a hamis ítéletek és tévedések, a bizalmatlanság és az önzés önpusztító örvényébe az emberiség, ha Isten boldoggá akar tenni bennünket? A keresztény hagyomány beszél a gonoszság titkáról. Szól arról, hogy értelmünk elhomályosult és akaratunk hajlik a rosszra. De mindez csak utalás az esendőség és a bajok forrására. Milyen maga a Mindenható, aki jót akar nekünk? Ő hogy értékeli mindezt?” – sorolta a kérdéseket a főpásztor.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a budapesti Szent István-bazilikában

„Erre ad választ a karácsony. MertIsten nemcsak megmagyarázza nekünk, hogy mi az iránya annak a nagy tervnek, amely értelmünket meghaladja, hanem eljön közénk. Közösséget vállal velünk. Gyöngék közt gyönge lesz, szegények közt szegény. Elnyomottak közt eltiport és megalázott. Szenvedő a szenvedőkkel. És közben erős Isten.

Ezzel villámként hasítja szét az emberi gondolkodás látóhatárát. Bemutatja, hogy a gyöngeség összefér az erővel, mert a történelemnek és az emberi életnek célja van. Mert Isten arra hív minket, hogy túl a tér és az idő határain az ő szeretetében boldogok legyünk. És akkor megértjük az angyal szózatát: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: szabadító született nektek Dávid városában”.

„Ha pedig öröm, hát legyen karácsony!

Tudjunk mi is örülni Jézusnak, aki társunk marad az idők végéig. Ha szeretteinkkel találkozunk, osszuk meg velük ezt az alapvető, nagyszerű örömet! Ne sajnáljuk az időt arra, hogy szeretetben együtt legyünk! Vegyünk erőt magunkon, mert ha arra figyelünk, hogy hogyan szerezhetünk másnak örömet, egyszerre csak azt vesszük észre, hogy mi is boldogabbak vagyunk.

Ha nem jut idő, hogy mindenkit köszöntsünk, ha összetorlódik az ajándékozás, gondoljunk arra, hogy szerethetjük egymást ünnepek után is, hogy semmi sincs veszve, ha mindenkinek jót akarunk.

És akkor hozzánk is elérkezik a béke. Akkor rajtunk keresztül is előrehalad a Nagy Terv, amely minden emberi szándékot és elgondolást meghalad.” – mondta Erdő Péter.

Forrás: MTI, Magyar Kurír, Fotó: Magyar Kurír, MTI/Illyés Tibor